Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2014 m. archyvas

 

2014 m. archyvas

 

Turinys:

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas 2014

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2014

3. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2014

4. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2014

5. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2014

6. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2014


7. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2014

 

 

Teisės aktai reglamentuojantys PAV

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Visuomenės sveikatos centrams apskrityse pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2014 metai

 

Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir gautomis PAV ataskaitomis 2014

 

[2014-12-15] Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programa, programos priedai: 1, 2.

[2014-11-07] Pašilių žvyro telkinio dalies (30,0 ha) naudojimo PAV ataskaita, PAV ataskaitos schemos (1, 2); priedai (1, 2, 3, 4, 5), 2014-12-17 gautas PAV ataskaitos papildymas, 2015-02-20 gautas PAV ataskaitos papildymas

[2014-10-23] UAB "Klas" biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

[2014-09-30] UAB "Toksika" Šialių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita; Priedai: 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

[2014-09-18] Vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k.,Degaičių sen.,Telšių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (Priedų turinys; priedai: 1, 2 (0 alternatyva), 2 (1 alternatyva), 2 (2 alternatyva), 2 (3 alternatyva), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10, 17.11, 18, 19).

[2014-08-01] Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE, Kauno mieste detaliojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

[2014-04-10] Informacija apie Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programa, (teskstiniai priedai; grafiniai priedai (1, 2, 3, 4); PAV programos derinimo dokumentai; PAV programos viešinimo dokumentai)

[2014-03-27] Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su UAB "Toksika"PAV programa (Priedai: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9, 10; dokumento rengėjo atsakymas į AAA pateiktas pastabas)

 

 

Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą ar naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2014

 

[2014-12-31] 2014-12-31 raštas Nr (15.7)-A4-8757 dėl klaidų ištaisymo priimtoje 2014-12-29 atrankos išvadoje Nr. (15.7)-A4-8659 dėl planuojamo radiolokatoriaus statinio su radiolokatoriumi statybos poveikio aplinkai vertinimo

[2014-12-31] Pataisyta 2014-12-29 atrankos išvada Nr. (15.7)-A4-8659 dėl planuojamo radiolokatoriaus statinio su radiolokatoriumi statybos poveikio aplinkai vertinimo

[2014-12-23] Informacija apie 2014-12-17 priimto sprendimo Nr. (15.9)-A4-8410 techninės klaidos ištaisymą ir priimtą sprendimą dėl Kairių ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo galimybių.

2014-12-23 raštas Nr. (15.9)-A4-8622 "Dėl 2014-12-17 sprendimo Nr. (15.9)-A4-8410 Dėl Kairių ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo galimybių klaidos ištaisymą".

[2014-12-19] Pataisyta 2014-12-19 atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-8482 „Dėl dviejų aukštų prekybos paskirties statinio Sausio 13-osios g. Vilnius poveikoo aplinkai vertinimo“.

2014-12-19 raštas Nr. (15.8)-A4-8488 „Dėl klaidų ištaisymo“.

[2014-12-03] Pataisyta 2014-12-03 atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-7897 „Dėl prekybos centro su automobilių stovėjimo aikštelė statybos Kapsų g. 1, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo.

2014-12-03 raštas Nr. (15.8)-A4-7898 „Dėl klaidų ištaisymo“.

[2014-11-21] Pataisyta 2014-09-03 atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-4702 „Atrankos išvada dėl nepavojingų žaliųjų atliekų kompostavimo poveikio aplinkai vertinimo“.

2014-11-21 raštas Nr. (15.8)-A4-7468 dėl 2014-09-03 atrankos išvados Nr. (15.8)-A4-4702 „Atrankos išvada dėl nepavojingų žaliųjų atliekų kompostavimo poveikio aplinkai vertinimo“ klaidos ištaisymo.

[2014-11-07] Pataisyta 2014-10-31 atrankos išvada Nr. (15.1)-A4-6746 "Dėl Druskininkų miesto šilumos tinklų tarp kamerų IV-2A iki 4V-3 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo".

Raštas dėl 2014-10-31 atrankos išvados Nr. (15.1)-A4-6746 "Dėl Druskininkų miesto šilumos tinklų tarp kamerų IV-2A iki 4V-3 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo" klaidos ištaisymo.

[2014-10-14] Pataisyta 2014-10-02 atrankos išvada Nr.(15.2)-A4-5684 dėl 27 MW galios vėjo elektrinių parko Kauno r., Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Skrebenų k., Ručkonių k., Gaideliškių k., Purviškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo.

Raštas dėl 2014-10-02 atrankos išvados Nr. (15.2)-A4-5684  "Dėl 27 MW galios vėjo elektrinių parko Kauno r., Vilkijos sen., Skrebenų k., Ručkonių k., Gaideliškių k., Purviškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo" klaidos ištaisymo.

[2014-08-19] Pataisyta 2011-04-01 galutinė atrankos išvada Nr. ARV2-5-508 Dėl lynų keltuvų įrengimo nuo Druskininkų vandens parko iki uždarų kalnų slidinėjimo trasu poveikio aplinkai vertinimo

Raštas dėl 2011-04-01 galutinės atrankos išvados Nr.ARV2-5-508 dėl lynų keltuvų įrengimo nuo Druskininkų vandens parko iki uždarų kalnų slidinėjimo trasu poveikio aplinkai vertinimo klaidos ištaisymo

[2014-08-19] Pataisyta 2011-01-26 atrankos išvada Nr.ARV2-5-139 dėl lynų keltuvų įrengimo nuo Druskininkų vandens parko iki uždarų kalnų slidinėjimo trasu poveikio aplinkai vertinimo.

Raštas dėl 2011-01-26 atrankos išvados Nr. ARV2-5-139 Dėl lynų keltuvų įrengimo nuo Druskininkų vandens parko iki uždarų slidinėjimo trasų klaidos ištaisymo

[2014-07-30] Pataisyta 2014-07-09 atrankos išvada Nr.15.2-A4-2880 Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140  Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 10,20km iki 16,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Raštas „Dėl 2014-07-09 atrankos išvados Nr.15.2-A4-2880 Dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140  Kaunas-Zapyškis-Šakiai ruožo nuo 10,20km iki 16,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo klaidos ištaisymo

[2014-04-17] Informacija apie 2014-04-07 priimto sprendimo Nr. (2.6)-A4-1395 techninės klaidos ištaisymą ir priimtą sprendimą dėl kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos leistinumo poveikio aplinkai vertinimo požiūriu

Raštas dėl 2014-04-07 priimto sprendimo Nr. (2.6)-A4-1395 dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių klaidos ištaisymo

 

 

 

 

Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas ir gautas PAV ataskaitas 2014

 

[2014-12-15] Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos -  Dambos bei gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų adresu statybos Brastos g. 24, Kaune  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą     

[2014-12-15] Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos „Trakų miesto aplinkkelio tiesimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-12-11] Informacija apie gautą Kintų melioracijos statinių naudotojų asociacijos planuojamos ūkinės veiklos – Kintų žiemos polderio rekonstrukcija - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-12-11] Informacija apie gautą Stankiškių melioracijos statinių naudotojų asociacijos planuojamos ūkinės veiklos – Stankiškių vasaros polderio rekonstrukcija - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-11-14] Informacija apie parengtą UAB „Manifoldas“ Vakarų Ablingos naftos gavybos aikštelės su 3-4 naftos paieškos/gavybos gręžiniais įrengimu ir eksploatacija poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-11-13] Informacija apie gautą UAB "Girelės paukštynas" paukštidžių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-11-12] Informacija apie gautą Šiaurės Ablingos naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-11-07] Informacija apie parengtą UAB „Alkuras“ planuojamos ūkinės veiklos – Ruigių II smėlio ir žvyro telkinio eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-11-07] Informacija apie gautą Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies (30,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-10-28] Informacija apie parengtą naujų kogeneracijos įrenginių, naudojančių vietinius kuro išteklius, įrengimo Kauno miesto savivaldybėje, Petrašiūnų seniūnijoje, Taikos pr. 147 poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą.

[2014-10-17] Informacija apie parengtą UAB "Vitera Baltic" trąšų gamybos įmonės statybos ir veiklos Vakarų g., Kėdainių m., Kėdainių m. sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-09-25] Informacija apie parengtą UAB"Zujų paukštynas" Zujų ir Leonpolio gamybinių padalinių eksploatacijos ir jų pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-09-25] Informacija apie gautą UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-09-23] Informacija apie gautą Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-09-22] Informacija apie gautą UAB „Vilkyčių mėsa“ ir UAB „Vilkyčių paukštynas“ planuojamos ūkinės veiklos (Vilkyčių paukštyno eksploatacija ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimas) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-09-19] Informacija apie pakartotinai gautą planuojamos ūkinės veiklos - Vištų dedeklių auginimas Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-09-17] Informacija apie parengtą UAB „LL investicijos“ naftos gavybos gręžinyje „Šilalė-5“ Stemplių k., Švėkšnos sen., Šilutės raj. poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-09-15] Informacija apie parengtą A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 23,40-35,40 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-09-12] Informacija apie gautą Kairių ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-09-11] Informacija apie parengtą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (šiaurės-rytų krypties) tiesimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-09-09] Informacija apie parengtą smėlio karjero įrengimo Grobštų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-09-02] Informacija apie gautą AB "Lietuvos geležinkeliai" planuojamos ūkinės veiklos "Antrojo kelio statyba ruože Livintai - Gaižiūnai" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-08-28] Informacija apie parengtą dambos bei gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų statybos Brastos g. 24 Kaune poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-08-28] Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos „Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą       

[2014-08-20] Informacija apie planuojamo naudoti Juodymo durpių telkinio poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-08-12] Informacija apie planuojamo naudoti Mūro Strėvininkų II smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-08-12] Informacija apie parengtą AB "Amber Grid" magistralinių dujotiekių Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

[2014-08-08] Pranešimas apie Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriuje gautą UAB „VSA Vilnius“ (Lentvario g. 15, Vilnius) atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-08-06] Informacija apie parengtą biokuro katilinės eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-07-25] Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą planuojamam įgyvendinti projektui "Staniškių vasaros polderio rekonstrukcija"

[2014-07-25] Informacija apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą planuojamam įgyvendinti projektui "Kintų žiemos polderio rekonstrukcija"

[2014-07-07] Pranešimas apie Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriuje gautą VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos planuojamos ūkinės veiklos – Naujų grunto šalinimo vietų jūroje – poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-07-07] Informacija apie gautą magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 35,40-45,15 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-06-25] Informacija apie parengtą UAB "Vilniaus Transimeksa" augalų apsaugos produktų sandėliavimo plėtros poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-06-11] Informacija apie gautą „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-06-03] Informacija apie parengtą Šiaurės Ablingos naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-05-29] Informacija apie gautą Sniegių žvyro telkinio naujame plote planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-05-05] Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos "Vilkyčių paukštyno eksploatacija ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimas" poveikio aplinkai vertinimo programą

[2014-04-25] Informacija apie gautą Vėžaičių II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

[2014-04-14] Informacija apie gautą AB "Amber Grid" planuojamos ūkinės veiklos magistralinio dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-04-08] Informacija apie parengtą Trakų miesto aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-04-08] Informacija apie parengtą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-03-07] Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos "Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per HE, Kauno mieste tiesimas" poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-02-28] Informacija apie pakartotinai gautą UAB "Fortum Heat Lietuva" Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-02-19] Informacija apie parengtą Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-02-19] Informacija apie parengtą A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai 35,40-45,15 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-01-29] Informacija apie parengtą Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-01-27] Informacija apie parengtą projekto "Antrojo kelio statybos ruože Livintai - Gaižiūnai" projektinių sprendinių poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-01-27] Informcija apie gautą UAB "Smokvila" kiaulių kompleksas, Čekiškių k. 4, Riešės sen., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

[2014-01-08] Informacija apie parengtą UAB "Girelės paukštynas" paukštidžių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programą.

[2014-01-02] Informacija apie parengtą AB "Eurovia Lietuva" Pašilių žvyro telkinio dalies (30,0 ha) kasybos poveikio aplinkai vertinimo programą.

 

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2014

 

Data

Dokumento numeris

Išvada

2014-12-31 (15.7)-A4-8743 Atrankos išvada dėl planuojamo radiolokatoriaus statinio su radiolokatoriumi statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-30 (15.2)-A4--8692

Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos Pagirių kaime, Kauno rajone poveikio aplinkai vertinimo

2014-12-30 (15.1)-A4-8709 Atrankos išvada dėl ENTP importo, demontavimo, pakartotinam naudojimui tinkamų automobilių detalių pardavimo, automobilių pardavimo Seniūnų k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-30 (15.4)-A4-8694 Atrankos išvada dėl UAB "Windlita" 1,5 MW galios vėjo elektrinės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-29 (15.4)-A4-8657 Atrankos išvada dėl mėsos perdirbimo cecho ir rūkyklos įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-29 (15.7)-A4-8659 Atrankos išvada dėl planuojamo radiolokatoriaus statinio su radiolokatoriumi statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-23

(15.8)-A4-8610

Atrankos išvada dėl UAB „Ecso“ antrinių žaliavų surinkimo, rūšiavimo, presavimo ir laikymo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-22 (15.6)-A4-8567 Atrankos išvada dėl modernaus melžiamų karvių tvarto statybos Lygumų galvijų komplekse poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-22 (15.5)-A4-8508 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio IV sklypo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-19 (15.5)-A4-8503 Atrankos išvada dėl Nevėžio upės atkarpos tarp Nemuno ir Saaviitiškio gatvių Panevėžio mieste valymo darbų poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-19 (15.8)-A4-8497 Atrankos išvada dėl pramonės ir sandėliavimo valdų plėtros Glatkiškių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. (kad. Nr. 4147/0500:109 ir kad. Nr. 4147/0500:236) poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-19 (15.7)-A4-8493 Atrankos išvada dėl planuojamo polietilentereftalato (PET) ir polipropileno (PP) juostų gamybos Mockėnų k., Utenos r., poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-19 (15.6)-A4-8467 Atrankos išvada dėl plastiko gaminių perdirbimo (granuliavimo) poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-19 (15.7)-A4-8464 Atrankos išvada dėl Utenos rajono Kiauliupio III smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų (0,52 ha ir 1,46 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-18 (15.5)-A4-8439 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Pagiegalos smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-18 (15.2)-A4-8455

Atrankos išvada dėl kaimo turizmo sodybos Bačkonių k., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2014-12-16 (15.2)-A4-8372

Atrankos išvada dėl polistireninio putplasčio gamybos poveikio aplinkai vertinimo Vasario 16- osios g. 36, Teleičių k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.

2014-12-16 (15.4)-A4-8337 Atrankos išvada dėl karvių fermos rekonstrukcijos Patašių k. 10, Kriūkų sen., Šakių raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-15 (15.7)-A4-8313 Atrankos išvada dėl Anykščių rajono Paraisčių durpių telkinio gavybos plotų praplėtimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-15 (15.6)-A4-8290 Atrankos išvada dėl miltū gamybos cecho rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-12 (15.9)-A4-8271 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Kuro bazių valdymo centro, Radviliškio kuro bazės, Bugenių sandėlio užteršto grunto valymo, poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-12 (15.5)-A4-8212 Atrankos išvada dėl Kupiškio rajono Šepetos durpių telkinio kasybos technologijos keitimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-11 (15.2)-A4-8186

Atrankos išvada dėl ūkininko sodybos ir neintensyvios žemės ūkio veiklos (augalininkystės) Kaspariškių k. 10, Palomenės sen., Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo

2014-12-11 (15.6)-A4-8164 Atrankos išvada dėl gamybinių atliekų rūšiavimo, atskiriant antrines žaliavas bei degiąją atliekų frakciją ir jų paruošimas perdirbimui ar naudojimui poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-11 (15.3)-A4-8157 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – vienbučių ar dvibučių gyvenamųjų namų statybos Dituvos k., Priekulės sen., Klaipėdos r. – poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-09 (15.6)-A4-8079 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-09 (15.5)-A4-8083 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo didžiųjų atliekų tvarkymo aikštelėje K. Donelaičio g. 16, Rokiškis, poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-09 (15.8)-A4-8057 Atrankos išvada dėl UAB „Lidl“ dviejų aukštų prekybos paskirties statinio Sausio 13-osios g. 3, Vilnius poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-08 (15.4)-A4-8045 Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės, Barzdų ir Griškabūdžio seniūnijų Vandupės upelio t.pk. 78+00-154+00 ir jo statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-08 (15.4)-A4-8024 Atrankos išvada dėl Šakių rajono savivaldybės, Barzdų seniūnijos Vandupės upės t.pk. 0+00-78+00 ir jo statinių remonto poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-08 (15.1)-A4-8012 Atrankos išvada dėl betono mazgo statybos Statybininkų g. 5, Druskininkų mieste poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-05 (15.3)-A4-7966 Atrankos išvada dėl rekreacinės paskirties objektų bei su ja susijusios infrastruktūros objektų statybos ir eksploatacijos laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklype, apribotame Danės upės pakrantės iki Joniškės ir Liepų gatvių, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-05 (15.5)-A4-7962 Atrankos išvada dėl pieno ūkio išplėtimo ir modernizavimo Daukniūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-04 (15.3)-A3-7942 Atrankos išvada dėl mechaninio rūšiavimo įrenginyje išrūšiuotų atliekų laikymo iki perdavimo atliekų tvarkytojams bei papildomų šalinamų atliekų priėmimo ir tvarkymo Klaipėdos regiono nepavojingų atliekų sąvartyne
2014-12-04 (15.3)-A4-7936 Atrankos išvada dėl gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais statybos Šventvakarių k., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-04 (15.5)-A4-7928 Atrankos išvada dėl netinkamų eksploatuoti transporto priemonių tvarkymo Senamiesčio g. 109 A, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-03 (15.5)-A4-7900 Atrankos išvada dėl biologiškai skaidžių atliekų, tame tarpe karvių mėšlo, bei žaliosios biomasės naudojimo biodujų gamybai Smilgių vs. Smilgių sen., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-03 15.5)-A4-7899 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Pušaloto g 212, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-03 (15.7)-A.4-7886 Atrankos išvada dėl Žalvarių vandens malūno užtvankos ir tvenkinio sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-02 (15.3)-A4-7850 Atrankos išvada dėl UAB „Vakarų krova“ skystų medžiagų talpyklos statybos ir eksploatacijos Minijos g. 180, Klaipėda, - poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2014-12-02

(15.2)-A4-7847

Atrankos išvada dėl „Sporto miestelio“ išvystymo Taikos pr. 131 Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2014-12-02 (15.8)-A4-7824 Atrankos išvada dėl UAB „Sapira LT“ mišrių statybinių atliekų priėmimo, laikymo, rūšiavimo ir perdirbimo poveikip aplinkai vertinimo
2014-11-27 (15.5)-A4-7693 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos Klaipėdos g. 109, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-26 (15.2)-A4-7655

Atrankos išvada dėl naudingųjų iškasenų gavybos atnaujinimo Milžemių žvyro ir smėlio karjere poveikio aplinkai vertinimo

2014-11-26 (15.4)-A4-7622 Atrankos išvada dėl atsinaujinančių energijos išteklių (medžio dulkių) naudojimo energijos gamybai didinimo UAB "Ikea Industry Lietuva" poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-26 (15.3)-A4-7640 Atrankos išvada dėl grunto tvarkymo Kretingos plovyklos teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-26 (15.3)-A4-7633 Atrankos išvada dėl gamtosauginio pobūdžio krantosaugos statinio įrengimo mažesniu nei 20 m atstumu nuo Smeltės valstybinio botaninio draustinio kranto, poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-21
(15.8)-A4-7473
Atrankos išvada dėl lengvuosius automobilius bei sunkųjį transportą aptarnaujančios degalinės bei plataus vartojimo prekių sandėlio statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-21 (15.6)-A4-7456 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo 251,76 iki 254,00 km kairėje kelio pusėje rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-20 (15.2)-A4-7438

Atrankos išvada dėl Kauno rajono Zapyškio IV smėlio telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-11-20 (15.6)-A4-7414 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-18 (15.5)-A4-7327 Atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų naudojimo biodujų jėgainėje Pasodėlės k., Panevėžio r., poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-18 (15.3)-A4-7321 Atrankos išvada dėl Pilalės žvyro ir smėlio telkinio eksploatavimo žemės sklype (kadastrinis Nr. 5604/0006:243), esančiame Auksūdžio kaime, Darbėnų sen., Kretingos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-14 (15.5)-A4-7243 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naujikų smėlio telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-14 (15.5)-A4-7242 Atrankos išvada dėl Rokiškio rajono Zalūbiškio durpių telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-14 (15.4)-A4-7328 Atrankos išvada dėl  kaimo turizmo sodybos Steiniškių k. 2, Marijampolės sen., Marijampoles sav. statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-14 (18.8)-A4-7223 Atrankos išvada dėl Švenčionių rajono Jančiūnų II žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-13 (15.2)-A4-7207

Atrankos išvada dėl Kaniūkų melioracijos statinių ir sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo

2014-11-13 (15.6)-A4-7201 Atrankos išvada dėl pieninių karvių auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-13 (15.4)-A4-7175 Atrankos išvada  dėl organinių atliekų perdirbimo gaminant kompostą ir kitus dirvos gerinimo produktus poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-11 (15.6)-A4-7088 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių auginimo ir veisimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-11 (15.6)-A4-7070 Atrankos išvada dėl riebalų atskirtuvų turinio ir maisto atliekų apdorojimo Šiaulių miesto nuotekų valymo dumblo apdorojimo įrenginiuose poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-10 (15.1)-A4-7053 Atrankos išvada dėl teritorijos, esančios tarp Klevų g., Uosių g. ir suformuoto žemės sklypo Miškininkų g. 3 (kadastrinis Nr. 1101/0010:46) Alytuje detaliojo plano poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-10 (15.4)-A4-7041 Atrankos išvada dėl Balsupių kooperatinės bendrovės karvidės rekonstrukcijos ir skysto mėšlo rezervuaro statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-10 (15.7)-A4-7025 Atrankos išvada dėl planuojamo gamybinio korpuso pritaikymo atitvarinių plokščių surinkimo cecho įrengimui poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-06 (15.6)-A4-6940 Atrankos išvada dėl Alksnėnų II smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-06 (15.9)-A4-6936 Atrankos išvada dėl Sedos vandens malūno rekonstrukcijos, įrengiant hidroelektrinę ir užtvanką, poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-05 (15.8)-A4-6907 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5230 Paberžė-Barskūnai-Medžiukai ruožo nuo 6,5 iki 11,16 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-05 (15.7)-A4-6904 Atrankos išvada dėl UAB "Autokaita" planuojamos ūkinės veiklos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-05 (15.3)-A4-6877

Atrankos išvada dėl Šilalės rajono Rauško ežero sapropelio gavybos poveikio aplinkai vertinimo

2014-11-03 (15.8)-A4-6810

Atrankos išvada dėl prekybos centro su automobilių stovėjimo aikštele statybosS. Dariaus ir S. Girėno g. 44A, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo

2014-11-03 (15.3)-A4-6809 Atrankos išvada dėl UAB ,,Kontvainiai” dalies tvartų rekonstrukcijos, mėšlo tvarkymo įrenginių statybos, gyvulių šėrimo technologijos modernizavimo, Agluonėnų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-31 (15.8)-A4-6752 Atrankos išvada dėl poilsio namų su butais statybos, užstatant didesnį kaip 0,5 ha plotą žemės sklype (kad. Nr. 0101/0021:502) prie Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių sankirtos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-31 (15.1)-A4-6747 Atrankos išvada dėl Alytaus miesto šilumos tinklų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-31 (15.1)-A4-6746 Atrankos išvada dėl Druskininkų miesto šilumos tinklų tarp kamerų IV-2A iki 4V-3 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-31 (15.4)-A4-6734 Atrankos išvada dėl Marijampolės miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų nuo atkarpos tarp Kamerų 5M-11 ir 5M-12 iki kameros 1M-16 rekonstrukcijos Draugystės g, Marijampolėje poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-30 (15.2)-A4-6685

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio a1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožo 190,03 iki 199,92 km dešinėje kelio pusėje rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-30 (15.7)-A4-6702 Atrankos išvada dėl Anykščių rajono savivaldybės Kavarsko miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-29 (15.4)-A4-6612 Atrankos išvada dėl Vilkaviškio miesto šilumos tinklų tarp kamerų 2-5-3 ir boilerinės S. Nėries g. 40 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-27 (15.6)-A4-6520 Atrankos išvada dėl bioskaidžių atliekų naudojimo biodujų jėgainėje poveikio aplinaki vertinimo
2014-10-24 (15.6)-A4-6458 Atrankos išvada dėl UAB "Pabalių autoservisas" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo Spanguolių g. 5, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-24 (15.6)-A4-6482 Atrankos išvada dėl Jaupėnų žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-23 (15.3)-A4-6412 Atrankos išvada dėl nepavojingų statybinių, griovimo atliekų tvarkymo Šiaulių g. 30, Skuodo mieste poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-22 (15.2)-A4-6403

Atrankos išvada dėl prekybos paskirties statinio  – vieno aukšto parduotuvės Europos pr. 62 Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-21 (15.3)-A4-6307 Atrankos išvada dėl Džiaugėnų žvyro ir smėlio karjero praplėtimo Džiaugėnų kaime, Pajūrio sen., Šilalės rajone poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-21 (15.6)-A4-6300 Atrankos išvada dėl 400 vietų melžiamų karvių fermos statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-20 (15.2)-A4-6242

Atrankos išvada dėl surenkamų, laikomų ir apdorojamų nepavojingų atliekų  veiklos išplėtimo ir pavojingų atliekų pradinio apdorojimo V. Krėvės pr. 120 Kaune poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-17 (15.3)-A4-6214

Atrankos išvada dėl nepavojingų atliekų tvarkymo kiekio didinimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-16 (15.3)-A4-6192 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – iki 100 vietų talpos mažųjų pramoginių laivų (jachtų) uostelio ir jūrinio paveldo parko su aptarnavimo pastatais bei uosto infrastruktūros statinių įrengimo Smiltynėje, Klaipėdos miesto savivaldybėje, uosto reikmėms pritaikant esamas „Laivų kapinių“ įlankos krantines - poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-16 (15.2)-A4-6169

Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Vidauja-1 gręžimo ir badomosios naftos gavybos Paskynų k., Šimkaičių sen., Jurbarko rajone poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-16 (15.2)-A4-6167

Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Paskynai-1 gręžimo ir badomosios naftos gavybos Paskynų k., Šimkaičių sen., Jurbarko rajone poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-16 (15.6)-A4-6171 Atrankos išvada dėl UAB "VJ energija" 21 MW galios vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-15 (15.4)-A4-6086 Atrankos išvada dėl UAB "Bendida" planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-14 (15.8)-A4-6075 Atrankos išvada dėl sandėliavimo paskirties pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-14 (15.7)-A4-6058 Atrankos išvada dėl planuojamo vandenlenčių parko įrengimo Pagojės vs., Anykščių r. sav., poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-08 (15.8)-A4-5873 Atrankos išvada dėl Ukmergės rajono Vaisgėliškių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-07 (15.5)-A4-5804 Atrankos išvada dėl automobilių ir motociklų kroso bei džipų bekelių/ keturačių trasos įrengimo buvusio Uoginių žvyro karjero teritorijoje, Uoginių kaime, Kupiškio rajone, poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-06 (15.6)-A4-5690 Atrankos išvada dėl alyvų valymo įrenginio poveikio aplinkaio vertinimo
2014-10-03 (15.3)-A4-5701 Atrankos išvada dėl prekybos (komercinės) paskirties pastato statybos Šilutės pl. 28, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-02 (15.2)-A4-5684

Atrankos išvada dėl 27 MW galios vėjo elektrinių parko Kauno R., Vilkijos Sen., Skrebenų k., Ručkonių k., Gaideliškių k., Purviškių k. statybos poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-02 (15.3)-A4-5680 Atrankos išvada dėl ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos ir eksploatacijos Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-02 (15.3)-A4-5677 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – 100 kW galingumo hidroturbinos statyba esamame hidroelektrinės pastate - poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-02 (15.9)-A4-5644

Atrankos išvada dėl naftos gavybos išplėtimo vėžaičių naftos telkinyje, papildomai panaudojant naftos gavybos gręžinį vėžaičiai-6, arba įrengiant naują naftos gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinį) gręžinį ir jį sujungiant technologiniu vamzdynu su vėžaičių naftos gavybos aikštele poveikio aplinkai vertinimo

2014-10-01 (15.3)-A4-5610 Atrankos išvada dėl dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Pramonės g. 6, Dirvupių k. Klaipėdos raj. – poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-29 (15.2)-A4-5491

Dėl grybų, daržovių ir vaisių perdirbimo gamyklos statybos Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo

2014-09-29 (15.5)-A4-5486 Atrankos išvada dėl talpyklos statybos Pakriaunių k., Kriaunų sen., Rokiškio r., poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-26 (15.2)-A4-5473

Atrankos išvada dėl paieškinio gręžinio Logupis -1 gręžimo ir badomosios naftos gavybos Paskyrų k., Šimkaičių sen., Jurbarko rajone poveikio aplinkai vertinimo

2014-09-26 (15.8)-A4-5450 Atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-26 (15.7)-A4-5443 Atrankos išvada dėl Anykščių rajono Juodbalių smėlio telkinio naujo ploto (15,83 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-25 (15.1)-A4-5393 Atrankos išvada dėl alternatyvios energijos gamybos iš šalutinių produktų ir antrinių žaliavų poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-25 (15.3)-A4-5389 Atrankos išvada dėl komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo veiklos, adresu Statybininkų g. 7, Gargždų mieste poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-24 (15.6)-A4-5337 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-24 (15.8)-A4-5350 Atrankos išvada dėl žuvivaisos fermos įrengimo Statikų k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-22 (15.4)-A4-5236 Atrankos išvada dėl asbesto turinčių medžiagų šalinimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-18 (15.6)-A4-5182 Atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" 30 MW galios vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav., Kruopių sen. poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-18 (15.3)-A4-5156 Atrankos išvada dėl Šilutės rajono Degučių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-18 (15.4)-A4-5152 Atrankos išvada dėl Griškabūdžio žemės ūkio bendrovės karvidės, melžimo bloko ir dviejų skysto mėšlo rezervuarų startybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-18 (15.8)-A4-5151 Atrankos išvada dėl UAB „Ecoservice“ statybinių atliekų rūšiavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-17 (15.8)-A4-5142 Atrankos išvada dėl nuotekų valymo įrenginių statybos Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-17 (15.3)-A4-5124 Atrankos išvada dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ gamybos pajėgumų didinimo Vilniaus pl. 16, Klaipėdoje poveikio aplinkai privalomo vertinimo
2014-09-15 (15.3)-A4-5076 Atrankos išvada dėl UAB “Specialus autotransportas” planuojamos veiklos – antrinių žaliavų rūšiavimo Tilžės g. 60B, Klaipėdos m.
2014-09-15 (15.1)-A4-5050 Atrankos išvada dėl poilsio pastatų grupės su požeminėmis aikštelėmis V.Krėvės g. 12, Druskininkuose poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-10 (15.5)-A4-4918 Atrankos išvada dėl Asociacijos "Mūša" narių Pasvalio rajone dalies valdomų sausinimo sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-09 (15.8)-A4-4897 Atrankos išvada dėl Bajorų durpių telkinio dalies (148 ha) išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-08 (15.3)-A4-4832 Atrankos išvada dėl VšĮ Klaipdos jūrininkų ligoninės planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimo, atnaujinant nusidėvėjusį atliekų nukenksminimo mikrobangomis įrenginį , Liepojos g. 45, Klaipėda
2014-09-08 (15.1)-A4-4830 Atrankos išvada dėl magistralinio kelio A8 Panevėžys-Aristava-Sitkūnai ruožo nuo 32,78 iki 53,54 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-08 (15.8)-A4-4820 Atrankos išvada dėl pramonės ir sandėliavimo objektų valdų plėtros žemės sklype (kad. Nr. 4132/0500:106) Masionių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-05 (15.2)-A4-4795 Atrankos išvada degalinės, sandėliavimo bei komercinių - administracinių pastatų statybos Kauno rajone, Alšėnų sen., Kampiškių k. poveikio aplinkai vertinimo 
2014-09-03 (15.8)-A4-4702 Atrankos išvada dėl nepavojingų žaliųjų atliekų kompostavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-02 (15.5)-A4-4675 Atrankos išvada dėl AB "Rokiškio sūris" beatliekinio išrūgų perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-02 (15.4)-A4-4644 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės  statybos  poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-29 (15.1)-A4-4557 Atrankos išvada dėl UAB "Virgista" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo  poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-29 (15.2)-A4-4566

Atrankos išvada dėl Kėdainių tilto dešiniojo prietilčio transporto mazgo (žemės sklypo Raudondvario pl. 107, Kaune, dalies, patenkančios į formuojamą žemės sklypą Kėdainių tilto dešiniojo prietilčio transporto mazgui, paėmimo visuomenės poreikiams) poveikio aplinkai vertinimo 

2014-08-28 (15.8)-A4-4543 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių aikštelės įrengimo Eišiškių pl. 76m Vilniuje, Vilniaus m. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-25 (15.8)-A4-4412 Atrankos išvada dėl UAB "„Švarus miestas“ atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-22 (15.5)-A4-4347 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės kelio Nr. 125 Biržai - Raubonys ruožo nuo 0,0 iki 6,9 km rekonstravimo su pėsčiųjų ir dviračių taku 2,123 iki 6,9 km, poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-22 (15.4)-A4-4346 Atrankos išvada dėl Dovinės žemės ūkio bendrovės karvidės rekonstravimo ir siloso tranšėjų statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-22 15.2.-A4-4354

Atrankos išvada dėl gamybos paskirties pastato skirto majonezo gamybai, Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo 

2014-08-21 (15.7)A4-4281 Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Naujikų kaime poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-21 (15.7)-A4-4280 Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Anykščių rajono Anykščių seniūnijos Pagubrio kaime poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-21 (15.1)-A4-4295 Atrankos išvada dėl panaudotų padangų ir/ar plastikų atliekų perdirbimo pirolizės būdu gamyklos Pramonės g. 1, Alytaus mieste poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-20 (15.6)-A4-4270 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-19 (15.6)-A4-4227 Atrankos išvada dėl biodujų kogeneracinės jėgainės statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-14 (15.7)-A4-4128 Atrankos išvada dėl planuojamos UAB "Krisminda" atliekų tvarkymo aikštelės (sandėlio) veiklos poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-14 (15.2)-A4-4221

Atrankos išvada dėl Raseinių rajono Girkalnio, Pramedžiavos, Norgėlų ir kt. kadastrinių vietovių dalies melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 

2014-08-14 (15.5)-A4-4060 Atrankos išvada dėl skysto mėšlo rezervuaro Norgėlų k., Joniškėlio sen., Pasvalio r., statybos projekto poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-14 (15.2)-A4-4109 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo Krėvos ir Totorių gatvių sankirtoje Kaune rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 
2014-08-14

(15.2)-A4-4107

Atrankos išvada dėl skubių siuntų terminalo statybos Kauno laisvoje ekonominėje zonoje poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-12 (15.8)-A4-4023 Atrankos išvada dėl panaudotų padangų ir/arba plastikų atliekų perdirbimo pirolizės būdu gamyklos, Elektrinės g. 21, Elektrėnų m., Elektrėnų sav., poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-12 (15.3)-A4-4021 Atrankos išvada dėl akumuliatorių atliekų surinkimo ir laikymo UAB „Tranmeta“ metalų atliekų ir laužo5 apdorojimo aikštelėje Šilutės r. sav. Barzdūnų k. Ramučių g. 1H poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-08 (15.3)-A4-3935 Atrankos išvada dėl akumuliatorių atliekų surinkimo ir laikymo UAB „Tranmeta“ metalų atliekų ir laužo apdorojimo aikštelėje Šilutės r. sav. Barzdūnų k. Ramučių g. 1H poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-08 (15.6)-A4-3937 Atrankos išvada dėl kilnojamojo vandens atrakciono Šiaulių miesto Talkšos ežero pietinėje dalyje poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-07 (15.2)-A4-3867 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir tvarkymo aikštelės veiklos Ateities pl. 34, Kaunas poveikio aplinkai vertinimo 
2014-08-07 (15.4)-A4-3886 Atrankos išvada dėl Voniškių žemės ūkio bendrovės fermos, siloso tranšėjų rekonstrukcijos, siloso tranšėjų ir grūdų bokštų poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-06 (15.3)-A4-3832 Atrankos išvada dėl komercinės paskirties pastatų statybos Mokyklos g. 33, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-06 (15.3)-A4-3817 Atrankos išvada dėl 1500 kW galios vėjo elektrinės statybos ir eksploatacijos Jatkantalių kaime, Tauragės rajone, poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-06 (15.8)-A4-3827 Atrankos išvada dėl dviejų didmeninės prekybos logistikos centrų su administracinėmis patalpomis statybos Ežero g. 26, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų rajono sav. poveikio aplonkai vertinimo
2014-08-05 (15.2)-A4-3790 Atrankos išvada dėl savivaldybės funkcijas atliekančio administracinio pastato statybos Bernardinų skg.1, Kaune poveikio aplinkai vertinimo 
2014-08-05 (15.1)-A4-3804 Atrankos išvada dėl AB "Kauno grūdai" Alytaus sandėlių rekonstrukcijos, planuojant ekstruduotų produktų gamybą, poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-04 (15.8)-A4-3769 Atrankos išvada dėl Kraupėnų kaimo melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-01 (15.3)-A4-3732

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – komercinės paskirties objektų statybos Aukštkiemių kaime, Klaipėdos rajone – poveikio aplinkai vertinimo

2014-08-01 (15.6)-A4-3719 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo (Raudonpamūšio k., Guostagalio sen., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-31 (15.2)-A4-3661 Atrankos išvada Dėl UAB „MINGRIDAS“ Jonavoje planuojamos baldų gamybos plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-30 (15.6)-A4-3630 Atrankos išvada dėl sunkiasvorių automobilių aptarnavimo centro su administracinėmis patalpomis Pročiūnų g. 16, Šiauliuose poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-30 (15.8)-A4-3629 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo statybos ir eksploatacijos Nemėžio k., Naujosios Vilnios sen., Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-30 (15.4)-A4-3617 Atrankos išvada dėl Suvakijos žemės ūkio bendrovės karvidės ir veršidės rekonstrukcijos ir dviejų mėšlidžių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-30 (15.3)-A4-3613 Atrankos išvada dėl Brukšvų polderio dalies melioracijos sistemų rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-29 (15.2)-A4-3576

Atrankos išvada dėl Raseinių rajono Girkalnio apylinkės melioracijos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-07-29 (15.2)-A4-3553

Atrankos išvada Dėl VŠĮ „Grunto Valymo Technologijos“ Jonavos skyriaus gamybinėje bazėje planuojamos ūkinės veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-07-29 (15.8)-A4-3561 Atrankos išvada dėl UAB "VAATC" komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos ir eksploatacijos žemės sklype, esančiame Jočionių g. 13 Vilniaus m., poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-25

(15.2)-A4-3521

Atrankos išvada dėl masinių kultūrinių renginių Dainų slėnyje, Tunelio g. 37, Kaune, numatant naujų aptarnaujančių pastatų statybą poveikio aplinkai vertinimo

2014-07-25 (15.3)-A4-3498 Atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo, Švyturio g. 3b, Tauragėje poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-23 (15.3)-A4-3433 Atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Statybininkų g. 9B, Skuodo mieste – poveikio aplinkai vertinimo 
2014-07-23 (15.6)-A4-3025 Atrankos išvada dėl 2 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-22 (15.4)-A4-3364 Atrankos išvada dėl UAB "EPT TRANSPORTAS" planuojamo naudoti Vilkaviškio rajono, Piliakalnių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-21 (15.8)-A4-3323 Atrankos išvada dėl Trakų rajono Šventininkų žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (15,6 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-21 (15.8)-A4-3320 Atrankos išvada dėl daugiau kaip 0,5 ha ploto pramonės objekto valdos plėtros Liepkalnio g. 172, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-18 (15.2)-A4-3270

Atrankos išvada dėl prekybos centro ir kitų įvairios paskirties pastatų statybos Savanorių pr. 404A, 404C, 404D, 404E, 404F, Pramonės pr.48 ir Partizanų g. 63A, Kaune poveikio aplinkai vertinimo.

2014-07-18 (15.7)-A4-3279 Atrankos išvada dėl elektros energijos gamybos, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius, poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-18 (15-4)-A4-3264 Atrankos išvada dėl UAB" Žvirgždaičių energija" 75 MW galios vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-16 (15.2)-A4-3181 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1906 Aukštutiniai Kaniūkai-Babtai-Labūnava-Kėdainiai ruožo nuo 33,54 km iki 40,39 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo.
2014-07-16 (15.3)-A4-3186 Atrankos išvada dėl Šilutės rajono savivaldybės Auštumalos durpių telkinio dalies naudojimo, Kintų sen., Šilutės rajone poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-15 (15.1)-A4-3130 Atrankos išvada dėl L.Pocienės ir R.Pociaus ENTP aiakštelės Aleksoto g. 32, Čiurlių k., Veiverių sen., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-16 (2.6)-A4-3139 Atrankos išvada dėl magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 120,10 iki 132,70 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-15 (2.6)-A4-3076 Atrankos išvada dėl magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 157,50 iki 160,00 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-15 (15.6)-A4-3055 Atrankos išvada dėl Žagarės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-15 (15.6)-A4-3054 Atrankos išvada dėl Joniškio miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-14 (15.6)-A4-3025 Atrankos išvada dėl 2 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-14 (15.7)-A4-3023

Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) - Ignalinos rajono Didžiasalio žvyro telkinio naujo ploto dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-07-14 15.2)-A4-2880 Atrankos išvada dėl Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr.140 Kaunas-Zapyškis- Šakiai ruožo nuo 10,20 km iki 16,70 km rekonstravimo
2014-07-14 (15.2)-A4-2804 Atrankos išvada dėl planuojamo naudoti Kalnėnų smėlio telkinio naujo ploto poveikio aplinkai vertinimo Jurbarko rajone, Jurbarkų seniūnijoje, Kalnėnų kaime.
2014-07-14 (15.2)-A4-2968

Atrankos išvada dėl bandomojo naftos gręžinio Vadžgirio miestelyje, Šimkaičių seniūnijoje, Jurbarko rajone poveikio aplinkai vertinimo.

2014-07-14 (15.2)-A4-2976

Atrankos išvada dėl žemės ūkio technikos techninio aptarnavimo centro statybos Babtų k., Kauno r., poveikio aplinkai vertinimo.

2014-07-11 (15.6)-A4-2833

Atrankos išvada dėl UAB „Vėjo parkai“ 33 MW galios vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

2014-07-10 (15.3)-A4-2934 Atrankos išvada dėl žvalgybinio gręžinio Vėžaičiai - 6 atstatymo ir tyrimų, siekiant įvertinti jo tolimesnio panaudojimo galimybes, Samališkės kaime, Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-10 (15.5)-A4-2914 Atrankos išvada dėl miško įveisimo ne miško žemėje Stramilių k., Rokiškio kaim. sen., Rokiškio raj., poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-10 (15.8)-A4-2904 Atrankos išvada dėl apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-09 (15.7)-A4-2900 Atrankos išvada dėl Ignalinos rajono Magunkų žvyro ir smėlio telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-09 (15.3)-A4-2889 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – birių krovinių sandėlio ir mineralinių-inertinių medžiagų sandėlio statybos ir eksploatavimo – poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-03 (2.6)-A4-2721 Atrankos išvada dėl UAB "Neo Group" aromatinių poliesterio poliolių ir jo mišinių gamybos pajėgumų ir naudojamų žaliavų keitimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-08 (2.6)-A4-2808 Pataisyta 2014-07-03 Atrankos išvada Nr. (2.6)-A4-2746 dėl IX koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius - Kena - v.s. su Baltarusija rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 

Raštas dėl klaidos taisymo

2014-07-03 (2.6)-A4-2746

Atrankos išvada dėl IX koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius - Kena - v.s. su Baltarusija rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo 

2014-06-19 (2.6)-A4-2484 Atrankos išvada dėl Ventos upės pakrančių Kuršėnų mieste sutvarkymo (III etapo) poveikio aplinkai vertinimo
2014-06-13 (2.6)-A4-2390 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga ruožo nuo 38,835 iki 47,835 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-06-03 (2.6)-A4-2249 Atrankos išvada dėl naftos gavybos atnaujinimo ir išplėtimo Antkopčio naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant gręžinius Antkoptis-1 atšaką ir Antkoptis-2, poveikio aplinkai vertinimo
2014-05-20 (2.6)-A4-2037 Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Pečiakurkos ežero sapropelio telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-05-19 (2.6)-A4-1993 Atrankos išvada dėl naftos gavybos išplėtimo Vėžaičių naftos telkinyje, papildomai įrengiant naftos gavybos (kambro sluoksnio vandens injekcinį) gręžinį ir jį sujungiant technologiniu vamzdynu su Vėžaičių naftos gavybos aikštele poveikio aplinkai vertinimo
2014-05-13 (2.6)-A4-1915 Atrankos išvada dėl naftos gavybos išplėtimo Nausodžio naftos telkinyje, papildomai įrengiant gręžinius Nausodis-16, 17, 18 poveikio aplinkai vertinimo
2014-05-13 (2.6)-A4-1918 Atrankos išvada dėl geležinkelio ruožo Šiauliai - Joniškis - Lietuvos ir Latvijos valstybės siena rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-05-08 (2.6)-A4-1841 Atrankos išvada dėl Draudenių ežero (Tauragės r.) dalies valymo ir ekologinės būklės gerinimo II-ojo etapo poveikio aplinkai vertinimo
2014-04-30 (2.6)-A4-1737 Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos suskystintų gamtinių dujų perkrovos iš laivo-saugyklos į dujovežius poveikio aplinkai vertinimo
2014-04-16 (2.6)-A4-1524 Atrankos išvada dėl Mūšos tyrelio miško natūralaus hidrologinio režimo atkūrimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-04-14 (2.6)-A4-1488 Atrankos išvada dėl Zarasų rajono Glušoko ežero sapropelio telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-03-28 (2.6)-A4-1293 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės kelio Nr. 198 Jurbarkas-Skaudvilė ruožo nuo 31,23 iki 39,23 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-03-13 (2.6)-A4-1058 Atrankos išvada dėl UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės (Kretainio g. 3, Klaipėda) eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-03-07 (2.6)-A4-949 Atrankos išvada dėl estakados kelio Nr. 206 Šilutė-Rusnė užliejamame ruože įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-03-05 (2.6)-A4-902 Atrankos išvada dėl Greičiūnų hidroelektrinės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-02-20 (2.6)-A4-755 Atrankos išvada dėl kelio Nr. 159 Užuventis-Šaukėnai-Kuršėnai viaduko per geležinkelį rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-02-21 (2.6)-A4-758 Atrankos išvada dėl Skaudvilės tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-02-11 (2.6)-A4-604 Atrankos išvada dėl naftos gavybos išplėtimo Aplinkos naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinius Ablinga-7 atšaką ir Ablinga-8, poveikio aplinkai vertinimo
2014-02-11 (2.6)-A4-599 Atrankos išvada dėl naftos gavybos išplėtimo pietų Vėžaičių naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius, poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-28 (2.6)-A4-406 Atrankos išvada dėl Agluonos upelio užtvankos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-28 (2,6)-A4-407 Atrankos išvada dėl Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-22 (2.6)-A4-332 Atrankos išvada dėl Gelvanės, Zdoniškių, Žebokštos ir Bartkuškio ežerų, Sabališkio tvenkinio hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-20 (2.6)-A4-291 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A17 sankryžos 2,0 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-10
(2.6)-A4-161
Atrankos išvada dėl Kenos stoties nelyginio iešmyno rekonstravimo, neišeinant už AB "Lietuvos geležinkeliai" užimamo sklypo ribų, poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-08 (2.6)-A4-87 Atrankos išvada dėl Rokiškio rajone esančių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechnikos statinių rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-01-07
(2.6)-A4-81 Atrankos išvada dėl Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinių jūrų uostų ir IXB transporto koridoriaus poveikio aplinkai vertinimo

 

 

 

 

Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2014

 

 

Data Dokumento numeris Persvarstyta atrankos išvada
2014-12-11 (15.3)-A4-8163 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Pramonės g. 6, Dirvupių k. Klaipėdos raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-09 (15.8)-A4-8055 Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-12-02 (15.3)-A4-7862 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Statybininkų g. 9B, Skuodo mieste – poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-21 (15.1)-A4-7466 Galutinė atrankos išvada dėl panaudotų padangų ir/arba plastikų atliekų perdirbimo pirolizės būdu gamyklos Pramonės g. 1, Alytaus mieste poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-20 (15.8)-A4-7430 Galutinė atrankos išvada dėl pramonės ir sandėliavimo objektų valdų plėtros žemės sklype (kad. Nr. 4132/0500:106) Masionių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-17 (15.3)-A4-7271 Galutinė atrankos išvada dėl UAB „Philip Morris Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – UAB „Philip Morris Lietuva“ gamybos pajėgumų didinimo Vilniaus pl. 16, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-03 (15.6)-A4-6786 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" 30 MW galios vėjo elektrinių parko Akmenės r. sav., Kruopių sen. poveikio aplinkai vertinimo
2014-11-03 (15.3)-A4-6770 Galutinė atrankos išvada dėl komercinės paskirties pastatų statybos Mokyklos g. 33, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-21 (15.1)-A4-6278 Galutinė atrankos išvada dėl edukacinio kaimo turizmo bei tam pritaikytos ūkininko sodybos statybos Beviršių k., Lazdijų sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-17 (15.3)-A4-6213 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pajėgumo didinimo, žemės sklype (kad. Nr. 5568/0007:255) Grikštaičių g. 5, Grikštaičių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-15 (15.8)-A4-6133 Galutinė atrankos išvada dėl geležinkelio kontaktinio tinklo (geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai Vilniaus r. ir Vilniaus m.) statybos ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16a, Lentvario m., Trakų r. sav.) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-14 (15.4)-A4-6056 Galutinė atrankos išvada dėl Dovinės žemės ūkio bendrovės karvidės rekonstravimo ir siloso transėjų statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-13 (15.3)-A4-6012 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo Liepų g. 85a, Klaipėdos m.- poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-09 (15.9)-A4-5884 Galutinė atrankos išvada dėl IX koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius - Kena - v.s. su Baltarusija rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-08 (15.8)-A4-5880 Galutinė atrankos išvada dėl panaudotų padangų ir/arba plastikinių atliekų perdirbimo pirolizės būdu gamyklos Elektrinės g. 21, Elektrėnų m., Elektrėnų sav. poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-02 (15.4)-A4-5666 Galutinė atrankos išvada dėl Voniškių žemės ūkio bendrovės fermos, siloso tranšėjų rekonstrukcijos, siloso tranšėjų ir grūdų bokštų statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-01 (15.7)-A4-5628 Galutinė atrankos išvada dėl paukštyno (broilerių auginimo ) ūkio įrengimo Kuktiškių k., Kuktiškių sen., Utenos r. sav., poveikio aplinkai vertinimo
2014-10-01 (15,1)-A4-5601 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Vyteksta" netinkamų eksploatuoti transporto priemonių supirkimo, ardymo, saugojimo ir netauriųjų metalų surinkimo poveikio aplinkai vertinimo.
2014-09-30 (15.8)-A4-5548 Galutinė atrankos išvada dėl apie 57 (penkiasdešimt septynių) ha teritorijos šalia Nemenčinės plento nuo Kairėnų g. iki miesto ribos gatvės rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-29 (15.4)-A4-5519 Galutinė atrankos išvada dėl Suvalkijos žekės ūkio bendrovės karvidės ir veršidės rekonstrukcijos ir dviejų mėšlidžių statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-25 (15.8)-A4-5420 Galutinė atrankos išvada dėl statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelių Kuprioniškių k. veiklos sujungimo ir atliekų saugaus šalinimo kiekių padidinimo
2014-09-23 (15.2)-A4-5270

Galutinė atrankos išvada dėl masinių kultūrinių renginių Dainų slėnyje, Tunelio g. 37, Kaune, numatant naujų aptarnaujančių pastatų statybą poveikio aplinkai vertinimo

2014-09-18 (15.1)-A4-5189 Galutinė atrankos išvada dėl vėjo jėgainės statybos Prapuntų k., Šventežerio sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-11 (15.9)-A4-4985 Galutinė atrankos išvada dėl Zarasų rajono Pečiakurkos ežero sapropelio telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-10 (15.3)-A4-4933 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto išorinio laivybos kanalo nuo PK (-17) iki PK (-5,5), vidinio laivybos kanalo nuo PK (-5,5) iki PK21 ir akvatorijos prie krantinių Nr. 7-9 gilinimo – poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-09 (15.1)-A4-4852 Galutinė atrankos išvada dėl Lazdijų rajono Šlavantų žvyro II telkinio naudojimo žvyro gavybai Stankūnų k., Lazdijų sen., Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-03 (15.4)-A4-4698 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Žvirgždaičių energija" 75 MW  galios vėjo elektrinių parko poveikio aplinkai vertinimo
2014-09-03 (15.4)-A4-4697 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "EMP Transportas" planuojamo naudoti Vilkaviškio rajono, Piliakalnių smėlio ir žvyro telkinio poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-25 (15.8)-A4-4377 Galutinė atrankos išvada dėl kompostavimo aikštelės eksploatavimo, didinant kompostavimui naudojamų medžiagų kiekį poveikio aplinkai vertinimo
 2014-08-21

15.2-A4-4285

Galutinė atrankos išvada dėl Bartonių VII žvyro ir smėlio telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

2014-08-12 (15.8)-A4-3987 Galutinė atrankos išvada dėl cecho (16P/1p) Geležinkelio g. 12, Vilniuje, rekonstravimo į naujų riedmenų projektavimo ir konstravimo cechą poveikio aplinkai vertinimo
2014-08-04 (15.8)-A4-3750 Galutinė atrankos išvada dėl prekybos centro Ukmergės g./Fabijoniškių g., Vilniuje statybos poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-24 (15.8)-A4-3486

Galutinė atrankos išvada dėl AB „Vilniaus paukštynas“ kepsnelių cecho statybos poveikio aplinkai vertinimo

2014-07-21 (15.8)-A4-3325 Galutinė atrankos išvada dėl Širvintų rajono Bajorų durpių telkinio dalies (140, 43 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-07-09 (2.6)-A4-2835 Galutinė atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės kelio Nr. 141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda ruožo nuo 216,300 iki 222,261 km dešinės kelio pusės rekonstrukcijos
2014-06-23 (2.6)-A4-2565 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Fortum Klaipėda" termofikacinės jėgainės (Kretainio g. 3, Klaipėda) eksploatacinio režimo optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo
2014-04-22 (2.6)-A4-1608 Galutinė atrankos išvada dėl Pietinės jungties tiesimo tarp Klaipėdos valstybinio Jūsų uosto ir IXB transporto koridoriaus poveikio aplinkai vertinimo
2014-03-04 (2.6)-A4-885 Galutinė atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės kelio A14 Vilnius - Utena ruožo nuo 21,50 iki 39,20 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 

 

 

Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2014

 

Data Dokumento numeris Programos
2014-12-02 (15.2)-A4-7848

Dėl trąšų gamybos įmonės Kėdainiuose statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos

2014-11-06 (15.1)-A4-6943 Dėl A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 23,40-35,40 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-10-14 (15.3)-A4-6064 Dėl Kintų žiemos polderio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-10-14 (15.3)-A4-6063 Dėl Stankiškių vasaros polderio rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-10-10 (15.9)-A4-5955 Dėl magistralinių dujotiekių Vilnius - Kaunas ir Kaunas - Šakiai jungties statybos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-09-05 (15.9)-A4-4788

Dėl dambos bei gyvenamosios ir komercinės paskirties objektų statybos Brastos g.24, Kaune  poveikio aplinkai vertinimo programos.

2014-08-14 (15.9)-A4-4089 Dėl Šiaurės Ablingos naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-07-21 (15.1)-A4-3299 Dėl farmacinių atliekų laikino saugojimo Takniškių k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-06-30 (2.6)-A4-2662 Dėl Trakų miesto aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-06-27 (2.6)-A4-2628 Dėl Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (11,0 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-06-17 (2.6)-A4-2453

Dėl UAB "Vilkyčių mėsa" ir UAB "Vilkyčių paukštynas" planuojamos ūkinės veiklos (Vilkyčių paukštyno eksploatacija ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimas) poveikio aplinkai vertinimo programos

2014-04-22 (2.6)-A4-1598 Dėl Pyvorų naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-04-17 (2.6)-A4-1563 Dėl Kairių ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-04-10 (2.6)-A4-1439 Dėl UAB "Girelės paukštynas" paukštidžių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-04-08 (2.6)-A4-1406 Dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies (30,0 ha) naudojimo planuojamos AB "Eurovia Lietuva" ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-04-04 (2.6)-A4-1369 Dėl UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų sąvartyno įrengimo bei eksploatavimo ir pavojingų atliekų tvarkymo įrenginių keitimo poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-04-04 (2.6)-A4-1378 Dėl Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo, sankryžų įrengimo poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-03-26 (2.6)-A4-1238 Dėl magistralinio kelio A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 35,40-45,15 km kelio ruožo rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimoprogramos
2014-03-20 (2.6)-A4-1170 Dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" planuojamos ūkinės veiklos "Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai" poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-02-28 (2.6)-A4-859 Dėl Anykščių miesto Šiaurinio aplinkkelio poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-01-28 (2.6)-A4-418 Dėl Alytaus rajono savivaldybės Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programos
2014-01-02 (2.6)-A4-4885 Dėl Vėžaičių II - osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programos

 

 

 

Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2014

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
2014-12-30 (15.3)-A4-8669 Sprendimas dėl Stankiškių vasaros polderio rekonstrukcijos galimybių
2014-12-30 (15.3)-A4-8668 Sprendimas dėl Kintų žiemos polderio rekonstrukcijos galimybių
2014-12-17 (15.9)-A4-8410 Sprendimas dėl Kairių ežero dalies valymo ir pakrantės sutvarkymo galimybių
2014-12-15 (15.9)-A4-8295 Sprendimas dėl Šiaurės Ablingos naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių
2014-11-12 (15.6)-A4-7144 Sprendimas dėl UAB "Klas" biokuro katilinės Daubos g. 1F, Šiauliuose galimybių
2014-11-06 (15.3)-A4-6937 Sprendimas dėl naujų grunto šalinimo vietų Lietuvos Respublikos Baltijos jūros teritoriniuose vandenyse galimybių
2014-11-06 (15.7)-A.4-6923 Sprendimas dėl Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio su tiltu per Šventosios upę tiesimo galimybių
2014-10-30  (15.9)-A4-6674 Sprendimas dėl Vilkyčių paukštyno eksploatacijos ir keturių vištidžių įrangos atnaujinimo galimybių
2014-10-24 (15.8)-A4-6486 Sprendimas dėl UAB „VSA Vilnius“ (Lentvario g. 15, Vilniaus m. sav.) esamos atliekų tvarkymo veiklos išplėtimo galimybių
2014-10-16 (15.9)-A4-6203

Sprendimas dėl vištų dedeklių auginimo Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r., galimybių

2014-10-15 (15.1)-A4-6114 Sprendimas dėl UAB "Jondara" paukštyno (viščiukų/broilerių auginimo ūkio) įrengimo Melekonių k., Varėnos raj.
2014-10-10 (15.9)-A4-5962 Sprendimas dėl Pietrytinio aplinkkelio su tiltu per hidroelektrinę Kauno mieste tiesimo galimybių
2014-09-26 (15.2)-A4-5462

Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos Jonavos pietrytinio aplinkkelio ir jungiamųjų kelių tiesimo ir sankryžų įrengimo leistinumo poveikio aplinkai vertinimo požiūriu

2014-09-25 (15.9)-A4-5429 Sprendimas dėl AB "Lietuvos geležinkeliai" planuojamo antrojo kelio statybos ruože Livintai - Gaižiūnai galimybių
2014-08-06 (15.9)-A4-3811 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos kelio ruožo A5 Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 35,40-45,15 rekonstravimas galimybių
2014-07-09 (2.6)-A4-2882 Sprendimas dėl „Rail Baltica“ geležinkelio ruožo Rokai-Palemonas-Kaunas rekonstrukcijos, įrengiant sugretinto 1435/1520 mm vėžės pločio kelią arba tiesiant papildomo 1435 mm vėžės pločio kelią palei esamą geležinkelio liniją galimybių
2014-06-13 (2.6)-A4-2393 Sprendimas dėl Rokiškio rajono Sniegių žvyro telkinio naujame plote naudojimo galimybių
2014-06-04 (2.6)-A4-2279 Sprendimas dėl Vėžaičių II-osios naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių
2014-06-03 (2.6)-A4-2251 Sprendimas dėl UAB "Smokvila" kiaulių komplekso, Čekiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., galimybių (2016-03-01 panaikintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu)
2014-05-06 (2.6)-A4-1810 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos magistralinio dujotiekio Klaipėda - Kuršėnai statybos galimybių
2014-04-07 (2.6)-A4-1395 Sprendimas dėl Kauno kogeneracinės jėgainės statybos ir veiklos galimybių
2014-02-13 (2.6)-A4-647 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos - paukštyno (viščiukų/broileriųauginimo ūkio) įrengimo Molėtų r., sav., Inturkės sen., Antagaluonės k., galimybių.
2014-01-31 (2.6)-A4-479  Sprendimas dėl Žvaginių naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos galimybių

 

 

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2014

 -

 

 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2014

 

Data Dokumento numeris Sprendimas
2014-12-12 (15.9)-A4-8266 Sprendimas dėl UAB "Krisminda" planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2014-11-12 (15.8)-A4-7146
Sprendimas dėl sprendimo dėl Bagaslaviškio žvyro ir smėlio telkinio naudojimo galimybių galiojimo pratęsimo
2014-10-21 (15.6)-A4-6342 Sprendimas dėl Kelmės m. katilinės (Mackevičiaus g. 10) rekonstrukcijos, įrengiant 1,2 MW galios biokuro katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2014-10-02 (15.1)-A4-5686 Sprendimas dėl "Prekybos centro statybos Jazminų g. 32A, Alytaus mieste" atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2014-08-06 (15.3)-A4-3834 Sprendimas dėl sprendimo dėl P. Rumbučio ūkininko ūkio sodybos statybos Šventvakarių kaime, Klaipėdos rajone galimybių galiojimo pratęsimo
2014-07-24 (15.9)-A4-3465 Sprendimas dėl sprendimo dėl Ignalinos atominės elektrinės trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno (atliekyno) komplekso įrengimo galimybių galiojimo pratęsimo