Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PARENGTI UPIŲ RUOŽŲ ATKŪRIMO PROJEKTAI

 

PARENGTI UPIŲ RUOŽŲ ATKŪRIMO PROJEKTAI

Upės ypač svarbios užtikrinant tvarų ekosistemų funkcionavimą, tačiau jos yra ir vienos labiausiai nualintų ekosistemų pasaulyje. Lietuvoje upių tinklas taip pat patyrė ženklias transformacijas: dėl žmogaus veiklos, ypač dėl sausinamosios melioracijos, išlikusių natūralių vagų ilgis šiuo metu sudaro tik ~17% bendro upių ilgio.


Kaip ir bet kuriai kitai geosistemai, upei būdinga savireguliacija, o sutrikdžius jos veiklą prasideda jos atsistatymo procesai. Savaiminis upės atsistatymas užtrunka labai ilgai, todėl jau tapo įprasta taikyti įvairius metodus ir priemones, skatinančias spartesnę upių natūralizaciją.

 

Aplinkos apsaugos agentūra pradėjo įgyvendinti projektą „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis", kuriuo siekiama pagerinti valstybinių vandens telkinių būklę taikant švelniąsias upių atstatymo priemones. Praėjusiais metais buvo parengti 6 upių ruožų atkūrimo projektai, skirti upėms, kurių ekologinės būklės pagerėjimas be tiesioginio žmogaus poveikio mažai tikėtinas.

Svarbiausias upių ruožų atkūrimo projektų tikslas – pasiekti gerą upių ekologinę būklę. Siekiant sureguliuotų upių būklės gerėjimo, svarbu atkurti natūraliai vagai būdingus elementus bei parametrus. Agentūros inicijuotuose projektuose numatyta, kad švelniosios renatūralizavimo priemonės bus įdiegtos upių ruožuose, kuriuose nevyksta savaiminis atsistatymas ir upėse gyvenančių vandens augalų bei žuvų įvairovė skurdi – tokių ruožų bendras ilgis siekia 110,4 km.

Upių atstatymui bus naudojami akmenys, gargždas, sodinami medžiai. Taip pat numatyta šalinti vagose esančias žmogaus įrengtas kliūtis, stabdančias upių tėkmę bei apsunkinančias žuvų migraciją. Dalis upių pakrančių bus apželdintos vietovei būdingais medžiais, kurie paveiks upių tėkmės terminį režimą, sudarys palankesnes sąlygas vandens gyvūnijai bei pagyvins paupių kraštovaizdį. Įrengiamos priemonės upėse išdėstomos taip, kad jų poveikis sudarytų sąlygas pagerinti upės būklę visoje atkuriamoje upės atkarpoje.

Renatūralizuojamos upės dėl ryšio su kitais kraštovaizdžio elementais gali būti veiksmingi gamtos atkūrimo židiniai. Žmonių veiklos paveiktose upių ruožuose įgyvendintos atstatymo priemonės duos impulsą intensyvesniam gamtinių procesų vyksmui, spartesniam vagų atsikūrimui, greičiau leis pasiekti gerą jų ekologinę būklę. Taip pat padidės upių rekreacinis potencialas, kraštovaizdžio įvairovė, jo tvarumas ir galimybė naudotis švaresnėmis upėmis.

Daugiau informacijos apie įgyvendinamą projektą rasite šioje skiltyje „Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis".