Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

 

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai"

Leidinys "Aplinkos būklė 2012. Tik faktai" yra vienuoliktas kasmetinis leidinys, skirtas Lietuvos aplinkos būklės pokyčių per metus analizei.
Leidinio tikslas - skatinti šalies gyventojų domėjimąsi aplinkos apsaugos problemomis ir dalyvavimą įgyvendinant Lietuvos aplinkosaugos politiką, todėl leidinys yra skirtas valstybės institucijoms, tarptautinėms aplinkosauginėms organizacijoms bei visuomenei siekiant suteikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio nulemtus aplinkos būklės pokyčius.

 

Leidinyje "Aplinkos būklė 2012.Tik faktai", kaip ir ankstesniuose leidiniuose, informacija apie Lietuvos aplinkos būklę pateikiama analizuojant rodiklius. Kuriant leidinio struktūrą buvo naudotasi Europos aplinkos agentūros (EAA) ir Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) koncepsijos pagrindu sukurtu DPSIR, arba "veikiančiųjų jėgų- aplinkos apkrovos-būklės-poveikio-atsako", priežastinio ryšio principu pagrįstu modeliu, kurį taiko EAA ir dauguma Europos šalių.

 

Leidinį sudaro 6 skyriai, kuriuose apžvelgiama klimato elementų, oro, vandens, atliekų, kraštovaizdžio ir biologinė įvairovė bei kompleksinis poveikis aplinkai ne tik visos Lietuvos mastu, bet ir atskirais regionais.

Visos leidinyje aptariamos problemos baigiamos nagrinėti vertinant perspektyvas, kurias simbolizuoja "veideliai".

 

Bendras kiekvienos analizuotos problemos vertinimas pateikiamas leidinio santraukoje. 

 

Parsisiųsti leidinį PDF formatu.