Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ĮVYKUS SPROGIMUI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE, ATLIKTI APLINKOS ORO TYRIMAI

 

ĮVYKUS SPROGIMUI ORION GLOBAL PET GAMYKLOJE, ATLIKTI APLINKOS ORO TYRIMAI

Gegužės 22 d. buvo gautas pranešimas, jog įmonėje „Orion Global Pet“ įvyko sprogimas. Kartu su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais nuvykę į įvykio vietą Aplinkos apsaugos agentūros specialistai paėmė aplinkos oro mėginius lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti.

 

Mėginiai imti  priešvėjinėje pusėje nuo įmonės,  Pramonės ir Verslo g. sankryžoje, 40-50 m pavėjui nuo įmonės, taip pat pavėjinėje pusėje, esančioje Lanko g., Klaipėdoje bei Kaimynų g. Jakuose, Klaipėdos raj.  Iš tirtų lakiųjų organinių junginių 40-50 m šalia įmonės nustatyta padidėjusi benzeno koncentracija, kuri svyravo 0,206-0,242 mg/m³. Pavėjinėje pusėje esančiose gyvenvietėse šio teršalo koncentracija siekė 0,023-0,024 mg/m³. Teisės aktuose pusės valandos šio teršalo koncentracijai ribinė vertė nenustatyta. Benzeno vidutinei metinei koncentracijai nustatyta ribinė vertė – 0,005 mg/m³.


Tirtų stireno ir tolueno koncentracijos neviršijo nustatytų normų. Pusės valandos stireno koncentracija mėginiuose, imtuose 40-50 m šalia įmonės, siekė 0,003 mg/m³ (pusės valandos ribinė vertė – 0,04 mg/m³), o kitose tyrimų vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą. Tolueno koncentracija netoli įmonės svyravo 0,005-0,006 mg/m³ (pusės valandos ribinė vertė – 0,6 mg/m³), Lanko g. siekė 0,003 mg/m³, o kitose tyrimų vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą. Kitų tirtų lakiųjų organinių junginių (etilbenzeno ir kt.), kurių vertinimui teisės aktuose yra nustatytos ribinės vertės, koncentracija nei vienoje tyrimų vietoje jų neviršijo ir buvo mažesnė už nustatymo ribą.

Gegužės 26 d., pasikartojus incidentui Orion Global Pet gamykloje, Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijos darbuotojai kartu su Aplinkos apsaugos departamento pareigūnais dar kartą vyko į įvykio vietą paimti aplinkos oro mėginių galimai oro taršai nustatyti. Šių ėminių tyrimų rezultatus planuojama turėti kitos savaitės pradžioje.