Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2018 metai. (IV ketv. ) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

 

2018 metai. (IV ketv. ) Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01).

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

(Spauskite čia norėdami

Turinys:

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

1. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

2. Informacija apie teismų panaikintas Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

 

3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija

 

Atrankos informacijos paskelbimo data

PŪV pavadinimas

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PŪV vieta

Atrankos informacija

(arba papildyta atrankos informacija, jeigu atrankos informacija keitėsi po pastabų ir/ar pasiūlymų)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl atrankos informacijos ir/ar PŪV PAV Aplinkos apsaugos agentūrai

(10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

Atrankos išvada

Data

Dokumento numeris

Atrankos išvados paskelbimo data

(atrankos išvada įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo ir galioja 3 metus)

2019-01-03

PŪV pavadinimas: Pienininkystės komplekso plėtra

PŪV organizatorius: Žvirblonių žemės ūkio bendrovė

PŪV vieta: Tarvydų g. 4, Žvirblonių k., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

 

Papildyta atrankos išvada po suinteresuotos visuomenės pastabų

 

Priedas Nr. 13

Priedas Nr. 13

Priedas Nr.14

Priedas Nr. 15

 

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-21    

2019-01-03

PŪV pavadinimas: Nepavojingų atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymas.

PŪV organizatorius: UAB „Eko krantas“

PŪV vieta: Kalnuvėnų k., Klaipėdos r.

Atrankos informacija

Atrankos priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt

iki 2019-01-17

   

2019-01-02

PŪV pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis ststyba ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: UAB „Šiaulių laisvoji ekonominė zona“

PŪV vieta: Avaicijos 24, Šiauliai.

Atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt

iki 2019-01-16

 2019-02-25

Nr. (30.2)-A4E-224

 2019-02-25

2019-01-02

PŪV pavadinimas: išteklių gavyba Margių smėlio telkinyje.

PŪV organizatorius : UAB „Erkas“

PŪV vieta: Grobštų k., Aguonėnų sen., Klaipėdos r.

Papildyta atrankos informacija


Grafinis priedas

 

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-16

 2019-04-02

Nr. (30.2)-A4-2440

 2019-04-02

2019-01-02

PŪV pavadinimas: elektros ir elektroninės įrangos atliekš tvarkymo veikla ir pastato rekonstravimas.

PŪV organizatorius: UAB "Electrorecycling services"

PŪV vieta: Stoties g. 53C, Vievis, Vievio sen., Elektrėnų sav.

 

Atrankos informacija, priedas 1, 2, 3, 4
Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-16    

2019-01-02

PŪV pavadinimas: medienos, statybinių atliekų, laidų smulkinimo, šiferio laikymas ir kietojo atgauto kuro gamyba iš plastiko atliekų.

PŪV organizatorius: UAB "Atliekų rūšiavimo centras"

PŪV vieta: P. Žvirkos g. 8, Vilnius

 

 

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-16    

2018-12-27

PŪV pavadinimas: Susisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse, Alytaus mieste, rekonstravimas ir kapitalinis remontas

PŪV organizatorius: Alytaus miesto sav.

PŪV vieta: Ulono, Pulko ir Santaikos g. Alytaus m.

Atrankos informacija

Priedas

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-21    

       

2018-12-31

PŪV pavadinimas: Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė

PŪV organizatorius: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

PŪV vieta: Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.

 

Atrankos informacija

 Priedai 1, 2, 3, 4, 5

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-16  2019-02-25 Nr. (30.4)-A4-1381
 2019-02-25

2018-12-31

PŪV pavadinimas: gyvulinės kilmės taukų ir baltymų (proteino) gamybos įmonės statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB ,,Capella Baltica"

PŪV vieta: Pramonės g. 35, Klaipėda

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-16    

2018-12-28

PŪV pavadinimas:Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas"

PŪV organizatorius: VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras"

PŪV vieta: Šiaulių g. 24, Bertužių k., Šiaulių r. sav.

Atrankos informacija

priedas-1

priedas-2

priedas-3

priedas-4

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-15    

2018-12-28

PŪV pavadinimas: Vištų fermų komplekso statyba ir eksloatacija

PŪV organizatorius:ūkinikė Grita Balšaitienė

PŪV vieta:K. Naumiesčio g. 6, Barzdų mst., Šakių r.

Atrankos informacija ir priedai

 

Atranka 2019-01-03 atsiėmė veiklos vykdytojas

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius      arba el.p. aaa@aaa.am.lt     iki 2019-01-17

 Atranka 2019-01-03 atsiėmė veiklos vykdytojas  2019-01-03

2018-08-27

PŪV pavadinimas:

Biokuro sandėliavimo aikštelės įrengimas

PŪV organizatorius:

UAB "Vilniaus kogeneracinė jėgainė"

PŪV vieta: Jočionių g. 13, Vilnius

   

Atrankos išvada 2018-12-03

Nr. (30.1)-A4-8801

 

2018-12-21

PŪV pavadinimas: Kitos (ūkio) paskirties pastato (žuvininkystės ūkio pastato), Meiriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav., statyba ir eksploatacija

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas: ūkininkas Steponas Puipa/UAB "Geri architektai"

PŪV vieta: Meiriškių k., Trakų sen., Trakų r. sav.

Papildyta atrankos informacija

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

 

Atrankos informacija ir priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu

A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius      arba el.p. aaa@aaa.am.lt     iki 2019-01-10

 

Atrankos išvada

2019-03-14

Nr. (30.5)-A4-1976

 2019-03-18

2018-12-18

PŪV pavadinimas: 14 vėjo elektrinių parkas

PŪV organizatorius : UAB „VEVP“

PŪV vieta: Birikų, Gintaučių, Degaičių, Medinių ir Jonaičių k., Degaičių sen., Telšių r.

Atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus , Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt

iki 2019-01-07

 2019-04-02

Nr. (30.2)-A4E-577

 2019-04-03

 

2018-12-18

PŪV pavadinimas: Žirginio sporto komplekso įrengimas.

PŪV organizatorius: UAB "Baltijos elektrinių investicijos"

PŪV vieta: Klevų g. 24 A, Kiemeliai, Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.

 

Papildyta Atrankos informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

     

2018-12-17

PŪV pavadinimas: UAB "Jondara" - mėsinių broilerių auginimas.

PŪV organizatorius: UAB "Jondara".

PŪV vieta: Micaičių k., Kuršėnų sen., Šiaulių raj. sav.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija 2019-03-25 +1priedas

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti, adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-04  2019-04-15 Nr. (30.1)-A4-3067
 2019-04-15

2018-12-12 

PŪV pavadinimas: ŽŪB "Atžalynas" pienininkystės ūkio komplekso įrengimas.

PŪV organizatorius: ŽŪB "Atžalynas".

PŪV vieta: Gluosninkų k., Simno sen., Alytaus r. sav. 

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti, adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-31

 2019-03-05 Nr. (30.2)-A4-1606

Atrankos išvada

 2019-03-06

2018-12-06

PŪV pavadinimas: Gamybos ir pramonės paskirties statinio (runkelių plovimo ir transportavimo linijos) statyba

PŪV organizatorius: AB "Nordic Sugar Kėdainiai"

PŪV vieta: Pramonės g. 6, Kėdainiai 

Papildyta atrankos informacija

Atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-06

2019-02-14

Nr. (30.1)-A4-1216

Atrankos išvada

2019-02-15

2018-12-

PŪV pavadinimas; Pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimo, laikymo ir nepavojingųjų atliekų (plastiko, medžio ir tekstilės gaminių atliekų) smulkinimo aikštelės įrengimas

PŪV organizatorius: UAB "Ganika"

PŪV vieta: Išradėjų g. 13, Šiauliai

Atrankos informacija

priedas-2

priedas -2a

priedas -2b

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2019-01-03    

 

2018-12-06

PŪV pavadinimas: Sandėliavimo pastato rekonstravimas į gamybinį pastatą, pastatą pritaikant laivų statybai ir remontui

PŪV organizatorius: AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija/UAB "Klaipėdos laivų remontas"

PŪV vieta: Perkėlos 10, Klaipėda.

 

 

Atrankos informacija

1 Priedas

2 Priedas

3 Priedas

4 Priedas

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.paštu aaa@aaa.am.lt iki 2012-12-21    

2018-12-04

PŪV pavadinimasNuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekostrukcija Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

PŪV organizatorius UAB "Kaišiadorių vandenys"

PŪV vieta: Pravieniškių k., Kaišiadorių r.

Atrankos informacija

Papildyta informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.paštu aaa@aaa.am.lt iki 2012-12-19

 2018-01-28

Nr.(30.5)-A4-683

Atrankos išvada

 2018-01-31

2018-12-04

PŪV pavadinimas: AB "Simega" katilinės Kupiškyje modernizavimas pakeičiant susidėvėjusį biokuro katilą

PŪV organizatorius - AB "Simega"

PŪV vieta: Technikos g. 2, Kupiškis

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-19

 

atrankos išvada

2019-03-05 Nr.(30.3)-A4-1617

 

2018-12-13

PŪV pavadinimas: Statybinių ir griovimo atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

PŪV vieta: Verpėjų g. 26, Viečiūnai, Druskininkų sav.

 

Atrankos informacija Priedas 2, 3

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-18  2019-02-08 Nr. (30.4)-A4-1043
 2019-02-11

2018-12-03

PŪV pavadinimas: Vilniaus kogeneracinės jėgainės techninių sprendimų patikslinimo

PŪV organizatorius: UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

PŪV vieta: Jočionių g. 13, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

Atrankos informacija

Priedai:

1, 2, 3(1, 2, 3,) 4

 

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-28  2019-02-12 Nr. (30.1)-A4-1156
 2019-02-14

2018-11-28
PŪV pavadinimas:

Klaipėdos regiono sąvartyno III-iosios sekcijos įrengimo ir eksploatacijos informaciją

PŪV organizatorius: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
PŪV vieta: Ketvergių g. 2, Dumpių k. Klaipėdos r. sav.

 Papildyta atrankos informacija
   2019-03-14 Nr. (30.1)-A4-1975
 2019-03-14

 2018-11-28

PŪV pavadinimas: broilerių auginimas ir realizavimas

PŪV organizatorius: UAB ,,Agvika"

PŪV vieta: Skruzdėlių k. 1, Čiobiškių sen., Širvinų raj.

 Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-12  Atrankos išvada
2019-05-02
Nr. (30.1)-A4-3441
 2019-05-02

2018-11-27

PŪV pavadinimas: Biodujų jėgainės statyba

PŪV organizatorius: UAB ,,Branda"

PŪV vieta: Uosių g. 8, Dumpių km., Klaipėdos raj.

Atrankos informacija

2018-11-28 gautas UAB ,,Branda" raštas, kad nutraukiamos poveikio aplinkai vertinimo procedūros

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt      

 

2018-11-27

PŪV pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato ir kitos paskirties inžinerinio pastato statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "Intersurgical"

PŪV vieta: Arnionių g. 45, Pabradė, Švenčionių r. sav.

 

Atrankos informacija Priedai 2, 3, 5, 6

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-11  2019-02-25 Nr. (30.5)-A4-1380
 2019-02-25

 

2018-09-11

PŪV pavadinimas: Labūnavos ŽŪB galvijų komplekso išplėtimas

PŪV organizatorius: Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB

PŪV vieta:Labūnavos, Kurpių ir Ansainių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.sav.

 

Papildyta Atrankos informacija skelbiama: Naujienos> Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija   2018-11-26 Nr. (30.5)-A4(e)-2682 2018-11-27
2018-11-26

PŪV pavadinimas: Nuotekų valymo įrenginių dumblo laikymas

PŪV organizatorius: UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

PŪV vieta: Aplinkkelio g. 2, Alesninkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav.

Atrankos informacija, Priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Patikslinta Atrankos informacija, Priedai 1, 2, 3, 4

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-10    

2018-11-27

PŪV pavadinimas: Nepavojingųjų statybinių atliekų (betono, plytų, čerpių, bituminių mišinių) tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB "Strektė"

PŪV vieta: P. Motiekaičio g. 16, Šiauliai

Atrankos informacija

priedas 1

Priedas 2

 

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-11    

 

2018-11-22

PŪV pavadinimas:Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas ir eksploatavimas

PŪV organizatorius: AB Lietuvos Geležinkeliai

PŪV vieta: Klaipėdos m. sav.

 

 

2019-01-07

Lydraštis

Papildyta Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

 

     

2018-11-22

PŪV pavadinimas: stiklo antrinių žaliavų perdirbimas

PŪV organizatorius UAB ,,Vilniaus mokslo ir inovacijų centras''

PŪV vieta Ktilinės g. 3, Karlų k., Visaginas

Atrankos informacija

Priedai

20190508 Raštas

20190508 patikslinta Atrankos informacija

     

2018-11-22

PŪV pavadinimas: Gegiedždvario smėlio telkinio naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB "Greanas"

PŪV vieta: Gegiedždvario k., Pašvitinio sen., Pakruojo r. sav.

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-06   2019-01-11 Nr. (30.2)-A4-196  2018-01-11

2018-11-22

PŪV pavadinimas: UAB "Autorus" Mūšos g. 6D, Pasvalys, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla;

PŪV organizatorius: UAB "Autorus"

PŪV vieta: Mūšos g. 6D, Pasvalys.

Atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius,

arba   el.p.: aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-06

 2019-02-25    (30.4)-A4E-208
 2019-02-25

2018-11-22

PŪV pavadinimas - Šeduvos m. nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas.

PŪV organizatorius - UAB "Radviliškio vanduo".

PŪV vieta: Žvejų g. 17, Šeduvos m., Šeduvos sen., Radviliškio r. sav.

Atrankos informacija Pasiūlymus aplinkos apsaugos agentūrai teikti adresu A.juozapavičiaus g. 9, Vilnius, arba el.p.: aaa@aaa.am.lt iki 2018-12-06    

 

2018-11-21

PŪV pavadinimas:UAB "Atsinaujinantieji ištekliai" iki 4 vėjo elektrinių parkas

PŪV organizatorius: UAB"Atsinaujinantieji ištekliai"

PŪV vieta:Kelmės r. sav., Liolių sen., Baldegių k., Arozų k

 

Papildyta Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

     

2018-11-19

PŪV pavadinimas: Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB "Alvinta"

PŪV vieta: Drobės g. 66, Kaunas

Papildyta atrankos informacija

Priedai 3, 6, 7, 9

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus  9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-27  2018-12-27 Nr. (30.4)-A4-9255
 2018-12-31

 

2018-11-19

PŪV pavadinimas: Pienininkystės komplekso plėtra

PŪV organizatorius: ŽŪK "Baltas lašas"

PŪV vieta: Dvaro g. 53, Meškalaukio k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r.

 

Papildyta Atrankos informacija 1 dalis

Papildyta Atrankos informacija 2 dalis

Papildyta Atrankos informacija 3 dalis

 

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.paštu

aaa@aaa.am.lt

2018-12-04

 

 2019-02-26 Nr. (30.2)-A4E-232
 2019-02-26

2018-11-16

PŪV pavadinimas:Žvalgaičių II smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto telkinio naudojimas

PŪV organizatorius:

PŪV vieta: Vaidoklių sen., Panevėžio r.

Atrankos informacija

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.paštu

aaa@aaa.am.lt

2018-11-29

 2018-12-31 Nr.(30.2)-A4(e)-3227
 2019-01-02

2018-11-14

PŪV pavadinimas: nepavojingų statybinių, griovimo ir medienos atliekų tvarkymas

PŪV organizatorius: UAB "Skaldera" (UAB "Ekonetas")

PŪV vieta: Antakalnio g. 25, Antakalnių k., Dūkštų sen., Vilniaus r.)

Atrankos informacija, priedai: 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5

Papildyta informacija

priedai:

1,2,4, 4.1, 4.2, 4.3,6,7,

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-28  2019-03-08     Nr. (30.4)-A4-1776
 2019-03-08

2018-11-13

PŪV pavadinimas: pienininkystės komplekso rekonstrukcija

PŪV oraganizatorius: ūkininkas S.Razvadauskas

PŪV vieta: Dvaro g. 19, Vaivadiškių k., Siesikų sen., Ukmergės r.

Atrankos informacija

Papildyta atrankos informacija

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-27  2019-01-25 Nr. (30.5)-A4-577
 2019-01-25

2018-11-13

PŪV pavadinimas: Baldų gamyba

PŪV oraganizatorius: UAB "Trenduva"

PŪV vieta: Pramonės g. 23, Guopstų k., Trakų r. sav.

Atrankos informacija Priedai

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai 1-9

Priedai 10-13

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-27  2019-01-16 Nr. (30.3)-A4-303
 2019-01-16

2018-11-13

PŪV pavadinimas: Trakų rajono Bijūnų žvyro telkinio išteklių naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB „Jotvingiai"

PŪV vieta: Bijūnų k., Trakų r.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-27

 2019-04-09

(30.2)-A4-2788

 2019-04-10

2018-11-09

PŪV pavadinimas: Radviliškio rajono Verdulių III smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių naudojimas

PŪV organizatorius: UAB "Šiaulių plentas"

PŪV vieta: Verdulių k., Radviliškio sen., Radviliškio r.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-23

 2019-02-06 Nr. (30.2)-A4-944  2019-02-07

2018-11-09

PŪV pavadinimas: Pėsčiųjų tiltų per Nemuno upę nuo Aleksono iki salos ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. Kaune statyba

PŪV organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracija
PŪV vieta: Kauno m. tarp H. ir O. Minkovskių g. 31, Karaliaus Mindaugo pr. 50A, ir nuo salos iki Karaliaus Mindaugo pr. Kauno apskr.

Atrankos informacija,

Priedas

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-23

   

2018-11-09

PŪV pavadinimas: Vėjo jėgainių statyba ir eksplatacija.

PŪV organizatorius: UAB „VVP investment“

PŪV vieta: Bataičių ir Palūšės k., Mažeikių r.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-23

   

2018-09-05

PŪV pavadinimas: 1,5 MW galios mobilios biokuro katilinės su sandėliu įrengimas.

PŪV organizatorius: AB "Kauno energija"

PŪV vieta: Kondroto g. 12, Raudondvaris, Kauno r.

Atrankos informacija skelbiama: Naujienos> Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija  

2018-11-08 Nr. (30.3)-A4(e)-2188

 

Pataisyta 2018-11-26 Nr. (30.3)-A4-8713

 2018-11-08

 

 

2018-11-27

2018-03-16

PŪV pavadinimas : Okainių ŽŪB galvijų ūkio plėtra.

PŪV organizatorius: Okainių ŽŪB.

PŪV vieta: Okainių k., Kėdainių r. sav.

Atrankos informacija skelbima: 2018. Archivas. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)  

2018-11-07

Nr. (30.2)-A4(e)-2179

2018-011-08

2018-11-07

PŪV pavadinimas: medienos atliekų smulkinimas Utenos reg. nepavojingų atliekų sąvartyne, statybinių atliekų aikštelėje

PŪV organizatorius: UAB "Utenos RATC"

PŪV vieta: Sąvartyno g. 5, Mockėnų km., Utenos r.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4, 5.

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai: 1, 2, 3, 4, 5.

asiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-18  2019-04-23 Nr. (30,1)-A4-3230
 2019-04-24

2018-11-05

PŪV pavadinimas: sandėliavimo paskirties pastato statyba

PŪV organizatorius: UAB "Transnest"

PŪV vieta: Šilutės pl. 41, Klaipėda

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-16    

2018-10-26

PŪV pavadinimas: Potvynių rizikos mažinimas Kėdainių mieste

PŪV organizatorius: Kėdainių rajono savivaldybės administracija

PŪV vieta: Kėdainių m. sodininkų bendrijos "Justinava" ir "Užuovėja"

Atrankos informacija

Papildyta informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-19 2018-12-31 Nr. (30.2)-A4(e)-3223  2019-01-02

2018-11-02

PŪV pavadinimas:išteklių gavyba Pakalniškių smėlio ir žvyro telkinio dalyje

PŪV organizatorius:Kazimiero Sparnausko IĮ

PŪV vieta: Pakalniškių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav.

Atrankos informacija  Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-16  2018-11-27 Nr. (30.5)-A4(e)-2737
 2018-11-27

2018-11-02

PŪV pavadinimas: Bernatonių I sklypo smėlio išteklių eksploatavimo pabaigimas.

PŪV organizatorius: AB „Panevėžio keliai“.

PŪV vieta: Berčiūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-16  2018-12-17 Nr. (30.2)-A4-3061
 2018-12-17

2018-11-02

PŪV pavadinimas: Garažų paskirties pastato (7.7) statyba ir eksploatavimas

PŪV organizatorius: AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“.

PŪV vieta: Naujoji uosto g. 23, Klaipėda

 

Papildyta Atrankos informacija

 

Papildyti priedai 1-2, 3-4

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. paštu aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-16  2019-02-08 Nr. (30.2)-A4-1062
 2019-02-11

2018-10-31

PŪV pavadinimas:ūkininko E.Mačiulio mėsinių viščiukų (broilerių)  auginimas.

PŪV organizatorius: ūkininkas Evaldas Mačiulis.

PŪV vieta: Kybartų k., Kybartų sen., Vilkaviškio r.

Papildyta atrankos informacija    2018-11-09 Nr. (30.3)-A4-8542
 2018-11-09
2018-10-30

PŪV pavadinimas: vištų fermų komplekso statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius: Ūkininkas Vilius Arvydas Šukys

PŪV vieta:Anapolio k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija 2018-12-10

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-14  2019-02-05
Nr. (30.1)-A4-874
 2019-02-05

2018-10-29

PŪV pavadinimas:

Drąseikių žvyro telkinio naujo ploto naudojimas

PŪV organizatorius:

 

PŪV vieta: Kauno raj., Lapių sen.,

Atrankos informacija

 

Priedai

 

Papildyta atrankos informacija 2019-02-18

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt iki 2018-11-13
 2019-04-02 Nr. (30.2)-A4E-579
 2019-04-02

2018-10-25

 

PŪV pavadinimas:

Pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo, laikymo ir apdorojimo punkto veiklos išplėtimas

PŪV organizatorius: UAB "Keltra"

PŪV vieta:

Kęstučio g. 1A, Lentvaris, Trakų r.

 

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai

   2018-11-16  Nr. (30.4)-A4(e)-2469
 2018-11-19

2018-10-24

PŪV pavadinimas:

Kauno oro uosto šiaurinio perono rekonstravimo, privažiavimo kelio ir inžinerinių tinklų statyba

PŪV organizatorius:Kauno oro uostas

PŪV vieta:

Kauno rajonas, Karmėlava

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai teikti A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa.@aaa.am.lt iki 2018-11-08
 2019-01-17 Nr.(30.2)-A4-314
2019-01-18

2018-10-24

PŪV pavadinimas:

Pylimo įrengimas ties Radikių gyvenviete (Kauno rajonas, Radikių gyvenvietė) teritorijos apsaugai nuo užliejimo potvynių metu

PŪV :organizatorius

Kauno r.sav.

PŪV vieta:

Kauno rajonas, Radikiai

Papildyta Atrankos informacija    2018-11-09 Nr.(30.2)-A4(e)-2291
 2018-11-12

2018-10-22

PŪV pavadinimas: Aplinkosauginių priemonių diegimas ir naftos terminalo krovos lankstumo didinimas

PŪV organizatorius: AB "Klaipėdos nafta"

PŪV vieta: Burių g. 19, Klaipėda

PŪV atrankos informacija

Priedai 1-10

Priedas 11

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai 1-9, 10

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai 1-9, 10

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-06

 2019-02-19

Nr. (30.1)-A4-1293

 2019-02-20

2018-09-07

PŪV pavadinimas: Mėsinių galvijų komplekso plėtros Linkuvos g. 48, 50, 54, 56, 58 Klovainiuose, Pakruojo r. sav.

PŪV organizatorius: ŽŪB "Šiaurės bulius"

PŪV vieta: Linkuvos g. 48, 50, 54, 56, 58 Klovainiuose, Pakruojo r. sav.

 

 

PŪV atrankos informacija 

Papildyta atrankos informacija

 

Priedai

Iki 2018-11-03 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

 

 2018-11-27 Nr. (30.1)-A4(e)-2723
 2018-11-28

 

2018-10-22

PŪV pavadinimas: Jonavos r. Baltromiškės telkinio I (vakarinio) sklypo žvyro išteklių dalies naudojimas

PŪV organizatorius:ŽŪB "Svirnų ūkis"

PŪV vieta: Kūniškių k., Upninkų sen., Jonavos r., Kauno apskritis

 

 

Papildyta Atrankos informacija

Aiškinamasis raštas 

Priedai

 

 2018-11-07 Nr. (30.2)-A4(e)-2169

 2018-11-07

 

2018-10-22

PŪV pavadinimas:iki 5 vėjo elektrinių parkas

PŪV organizatorius: UAB "Green charge"

PŪV vieta:Šapnagių k., Kruopių sen., Akmenės r. sav.

 

Atrankos informacija

Priedas Nr. 1 

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-06

   

 

2018-10-22

PŪV pavadinimas: Šnaukštų 2 žvyro ir smėlio telkinio dalies eksploatacija

PŪV organizatorius: UAB "Simuva"

PŪV vieta: Šnaukštų k. pietrytinėje pusėje, Dovilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje

 

2018-11-28

Aiškinamasis raštas

Papildyta Atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-06

 2019-01-07 Nr. (30.2)-A4E-28
 2019-01-07

2018-10-22

PŪV pavadinimas: Pramoninių nuotekų valymo įrenginių įrengimas

PŪV organizatorius: UAB "Maltosa"

PŪV vieta: Slėnio g. 9a, Švenčionėliai, Švenčionių raj.

Papildyta atrankos informacija

Priedas

Priedas

Priedas

 

Atrankos informacija

Priedas

Priedas

Priedas

Priedas

Priedas

Priedas

 

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-06

   

2018-10-22

PŪV pavadinimas: paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimas bei nuotekų valyklosir taršos monitoringo mazgo Upės g. Vilniaus m. statyba

PŪV organizatorius: UAB "Grinda"

PŪV vieta:T. Narbuto g, Saltoniškių g., Upės g.

Papildyta atrankos informacija

 

 

Priedas 1

Priedas 2

Priedas 3

Priedas 4

Priedas 5

 

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-06

 2019-02-06 Nr. (30.5)-A4-942
 2019-02-06

2018-10-19

PŪV pavadinimas:gamybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis statyba

PŪV organizatorius: UAB "Plus Windows"

PŪV vieta:Aviacijos g.26, Šiauliai

Atrankos informacija

 

Priedai

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt

iki 2018-11-05

 2018-11-23 Nr.(30.2)A4(e)-2640
2018-11-26

2018-10-18

PŪV pavadinimas: gamybos ir pramonės paskirties pastatas.

PŪV organizatorius: AB "Vilniaus baldai".

PŪV vieta; Savanorių g. 178B, Vilnius

Papildyta atrankos informacija, priedai    2018-11-07 Nr. (30.3)-A4-8509
 2018-11-08

 

2018-10-18

PŪV pavadinimas: Tekstilės audinių gamybos ir apdirbimo veikla

PŪV organizatorius: UAB "Lino apdaila"

PŪV vieta: S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys, Panevėžio m. sav.

 

Atrankos informacija

Priedai

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai po papildymo 1, 2, 3, 4

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-11-02  2019-03-27 Nr. (30.5)-A4-2282
 

 

2018-10-18

2018-11-15

PŪV pavadinimas: Prekybos paskirties pastato statyba ir eksploatacija.

PŪV organizatorius: UAB "Taikos centras"

PŪV vieta: Taikos pr. 135B, 141A, 141B, 141C, Kauno m. sav.

 

 

Papildyta atrankos informacija

Priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-11-02  2018-12-11 Nr. (30.5)-A4(e)-2986
 2018-12-11

2018-10-17

PŪV pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Vilniaus m. sav., Padekaniškių vs., žemės sklypuose kadastro Nr. 0101/0167:2203, Nr. 0101/0167:2204, Nr. 0101/0167:2205, Nr. 0101/0167:2206 statyba.

PŪV organizatorius: AB "SKV-VALDA"

PŪV vieta: Vilniaus m. sav.

Papildyta Atrankos informacija

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-31    

2018-10-16

PŪV pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis ir kiemo aikštelės statyba, bei pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas.

PŪV organizatorius: UAB "PSBL Baltic"

PŪV vieta: Statybininkų g. 6A, Lėbartų k., Klaipėdos r.

Atrankos informacija

Priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-30    

2018-10-15

PŪV pavadinimas:Potvynių rizikos valdymas Palangos mieste

PŪV organizatorius :Palangos miesto savivaldybės administracija

PŪV vieta:Palangos miestas

Papildyta Atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-30  2019-01-16 Nr. (30.2)-A4-305
 2019-01-17

2018-10-15

PŪV pavadinimas:Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija

PŪV organizatorius :UAB "EKO Srautas"

PŪV vieta: Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Bendžių, Dainių II, Kuturių ir Rotulių II k.

Papildyta Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-30  2019-02-15 Nr. (30.2)-A4E-134
 2019-02-15

2018-10-12

PŪV pavadinimas:Mėsinių viščiūkų auginimas

PŪV organizatorius :ūkininkas Tomas Maksvytis

PŪV vieta:Vilkaviškio r. sav., Gižų en., Oranų k.

Atrankos informacija

Priedai

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-27  2018-11-22 Nr. (30.1)-A4(e)-2631
 2018-11-23

2018-10-15

PŪV pavadinimas: Techninių priemonių įgyvendinimas potvynių rizikai sumažinti Panevėžio rajone.

PŪV organizatorius : Panevėžio rajono savivaldybės administracija.

PŪV vieta: Šeškų k., Janališkių k., Paįstrio sen., Panevėžio r.

Atrankos informacija

 

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agnetūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-29

 2018-11-19

Nr. (30.2)-A4(e)-2500

 2018-11-19

2018-10-11

PŪV pavadinimas:Vėjo elektrinių įrengimas

PŪV organizatorius: UAB "European Energy Lithuania"

PŪV vieta: Staškūniškio k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-25  2018-12-19 Nr. (30.5)-A4(e)-3105
 2018-12-19

2018-10-10

PŪV pavadinimas: Gamybos paskirties pastato su administracinėmis patalpomis statyba

PŪV organizatorius:UAB "INRO"

PŪV vieta: Aviacijos g.52, Šiauliai

Atrankos informacija

 

Priedas 1

 

Priedas 2

 Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-24

2018-11-08

Nr.(30.2)-A4(e)-2213

 2018-11-09

2018-10-09

PŪV pavadinimas: Kiaulių auginimo ūkio išpletimas.

PŪV organizatorius: MB "Porkus"

PŪV vieta: Kupiškio r. sav., Subačiaus sen., Paryžės k. 3

Atrankos informacija

Priedai

 

Papildyta atrankos informacija

Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el. p. aaa@aaa.am.lt) tiekti iki 2018-10-23

 2018-12-13

Nr. (30.1)-A4-8978

 2018-12-13
2018-10-09

PŪV pavadinimas: Išteklių gavyba Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujame plote.

PŪV organizatorius: UAB "Itora".

PŪV vieta:Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Visgirdų k.

Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-17  2018-12-31 Nr. (30.2)-A4(e)-3228
 2019-01-02

 2018-10-05

PŪV pavadinimas: Kalvarijos savivaldybės Juodelių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas.

PŪV organizatorius: UAB "Lytbygas".

PŪV vieta: Gabrieliškių k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.

 Atrankos informacija Pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt) teikti iki 2018-10-22  2018-12-27 Nr. (30.2)-A4(e)-9254  2018-12-27

 2018-09-26

PŪV pavadinimas:atliekų tvarkymo veiklos keitimas

PŪV organizatorius: UAB ,,Avakona''

PŪV vieta: Partizanų g. 30, Kaniūkų k., Dūkšto sen., Ignalinos r.

 Informacija atrankai

Priedai 1

2

3

4

5

6

7

8

9

pasiūlymus Aplinkos apsaugos agentūrai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el.p. aaa@aaa.am.lt teikti iki 2018-10-23

 

 Atrankos išvada 2018-11-08 Nr. (30.4)-A4(e)-2251
 2018-11-12

 2018-10-09

PŪV pavadinimas: Naujo biokuro katilo įrengimas esamamme katilinės pastate

PŪV organizatorius: UAB „Anykščių šiluma“

PŪV vieta: Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai

 Papildyta informacija atrankai

Priedai: 1 2 3 4 5

 Pasiūlymai Aplinkos apsaugos agentūrai (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius arba el.p. aaa@aaa.am.lt) turėjo būti teikiami iki 2018-09-17
 Atrankos išvada 2018-10-30 Nr. (30.3)-A4-8419
 2018-10-30

 2018-08-13

PŪV pavadinimas: nepavojingų atliekų (pelenų bei šlako perdirbimas) veiklos išplėtimas, planuojant papildomai perdirbti pelenus, užterštus cheminėmis medžiagomis, mazuto, asbesto turinčių atliekų bei plastiko perdirbimas

PŪV organizatorius: UAB "AC3 Grupė"

PŪV vieta: Elekrinės g. 21, Elektrinės g. 22, Elektrėnų sav.

 Atrankos informacija

Priedai: 1,

2,

Kiti priedai skelbiami 2018. Archyvas. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)

 Pasiūlymai Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; el. p. aaa@aaa.am.lt) turėjo būti teikiami iki 2018-08-13
 Sprendimas neatlikti atrankos dėl PAV procedūros 2018-10-08, Nr. (30.4)-A4-8067
 

 2018-07-05 

PŪV pavadinimas: Žaliųjų atliekų surinkimas, smulkinimas, kompostavimas, panaudojimas, laikymas.

PŪV organizatorius:UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras".

PŪV vieta: Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav.

 Atrankos informacija skelbiama : 2018. Archyvas. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (nuo 2017-11-01)    Atrankos išvada 2018-10-12 Nr. (30.2-A4-8157  2018-10-12
 

2018-09-05

PŪV pavadinimas: UAB "L-VĖJAS" iki 26 vėjo elektrinių parkas

PŪV organizatorius: UAB "L-VĖJAS"

PŪV vieta: Telšių r. sav., Tryškių sen., Maldenių k., Laumių k., Užsienių k., Dirmeikių k., Juodėjų k., Stakminių k., Pabalvės k., Staurylų k.

 

Iki 2018-09-19 galima teikti pasiūlymus dėl PŪV Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, el. p. aaa@aaa.am.lt, tel. +370 70662008.

Papildyta PŪV atrankos informacija, priedai 1, 2, 3,                                                                       4

 Atrankos informacija skelbta: Naujienos/Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija
   Atrankos išvada 2018-10-26 Nr. (30.5)-A4(e)-1929
 2018-10-26
  2018-08-21

PŪV pavadinimas: Pienininkystės komplekso rekonstrukcija.

PŪV organizatorius: ūkininkas I. Balčiūnas.

PŪV vieta: Švenčionėlių g. 37, Senos Pašaminės k., Švenčionėlių sen., Švenčionių r. sav.

  Atrankos informacija skelbta: Naujienos/Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacija    Atrankos išvada 2018-10-26 Nr. (30.5)-A4(e)-2214  2018-11-08

 2018-11-20

PŪV pavadinimas:Kelmės miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija

PŪV organizatorius: UAB "Kelmės vanduo"

PŪV vieta: Varių k. ir Raseinių g. 47, Varių k., Liolių sen., Kelmės r. sav.

 Papildyta informacija atrankai
 

 Atrankos išvada

201812-03 Nr.(30.5)-A4(e)-2855

 2018-12-03

PŪV pavadinimas: AB "Panevėžio energija" Panevėžio termofikacinės elektrinės rekonstrukcija

PŪV organizatorius: UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting"

PŪV vieta: Senamiesčio g. 113, Panevėžys

 Papildyta informacija atrankai
 

 Atrankos išvada

2018-11-27

Nr. (30.1)-A4-8738

 2018-11-27

 PŪV pavadinimas: AB "Panevėžio energija" Panevėžio RK-2 rekonstrukcija

PŪV organizatorius: UAB "R.A.C.H.E.L. Consulting"

PŪV vieta: Senamiesčio g. 113, Panevėžys

 Papildyta informacija atrankai
 

 Atrankos išvada

2018-11-27

Nr. (30.1)-A4-8737

 2018-11-27
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Paskelbimo data

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie parengtą PAV programą)

PŪV vieta

Kur galima susipažinti su PAV programa (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV programą)

2019-01-03 Kauno elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo programa Taikos pr. 147, Kaunas. www.ekokonsultacijos.lt
2018-12-21 Informacija apie parengta silico oksido užpildų gamyba Vilniaus apsk. Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Panerių sen., V. A. Graičiūno g. 8

http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/

2018-11-20 Informacija apie parengtą Elektros energijos (ir šilumos) gamybos pajėgumų plėtra Vilniaus 3 termofikacinėje elektrinėje Jočionių g. 13, Vilnius, Vilniaus m. sav. www.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga.
2018-11-14 Informacija apie parengtą Programą Miškinių smėlio ir žvyro telkinio dalies gavyba Žūkų km., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav. www.gjmagma.lt
2018-10-23

Informacija apie parengtą viščiukų broilerių auginimo AB „Vilniaus paukštynas“ Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r. poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Šv. Jurgio g. 45, Darsūniškio k., Kruonio sen., Kaišiadorių r., Kauno apskr. www.dge.lt
2018-10-12

 

Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statyba

 

Bastionų g., Klaipėda, Klaipėdos miesto savivaldybė  http://kelprojektas.lt/lt/news

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. (nuo 2017-11-01)

 

Paskelbimo data

PŪV organizatoriaus/užsakovo pavadinimas

PAV dokumentų rengėjo pavadinimas

PŪV vieta

PŪV pavadinimas

(kartu su pranešimu apie gautą PAV ataskaitą)

Kur galima susipažinti su PAV ataskaita (PŪV organizatoriaus/užsakovo arba PAV dokumentų rengėjo svetainės adresas su aktyvia nuoroda į paskelbtą PAV ataskaitą)

Terminas iki kada galima teikti pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir/ar PŪV PAV   (10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo (terminas skaičiuojamas kitą dieną po paskelbimo))

2019-01-03 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO IŠORINIO IR VIDINIO LAIVYBOS
KANALO TOBULINIMO (GILINIMO IR PLATINIMO), PIETINIO IR ŠIAURINIO
BANGOLAUŽIŲ REKONSTRAVIMO (STATYBOS) IR DALIES KURŠIŲ NERIJOS
ŠLAITO TVIRTINIMO BEI PIETINIŲ UOSTO VARTŲ STATYBA
https://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/ 2019-01-17
2018-11-28

PŪV organizatorius: UAB ,,Zujų paukštynas"
PAV dokumentų rengėjas: UAB ,,Ekosistema"

PŪV vieta:Petrošiškio k. 4, Alizavo sen., Kupiškio r. sav. Panevėžio apskritis.

 PŪV pavadinimas: Dedeklių vištų paukštyno statyba ir eksploatacija www.infraplanas.lt
2018-12-13

6. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m (nuo 2017-11-01) 

Data Dokumento numeris Rašto dėl programos  tvirtinimo pavadinimas
2018-11-28 Nr. (30.1)-A4-8739 Dėl Miškinių smėlio ir žvyro planuojamos naudoti telkinio dalies išteklių gavybos- poveikio aplinkai programos
2018-10-25 Nr. (30.1)-A4-8360 Dėl AB ,,Vilniaus paukštynas" planuojamos ūkinės veiklos - viščiukų broilerių auginimas AB ,,Vilniaus paukštynas" Darsūniškio padalinyje, Kaišiadorių r. - poveikio aplinkai vertinimo programos
 2018-10-09  

Nr. (30.1)-A4-8080

 

 Dėl UAB ,,Alių durpynas" planuojamos ūkinės veiklos - Švenčionių rajono savivaldybės Alių sapropelio telkinio nuadojimas - poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimas.
2018-12-07 Nr. (30.1)-A4-8895 Dėl Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo dalies planuojamos išteklių gavybos – poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo

 

7. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 2018 m. (nuo 2017-11-01) 

Data 

Dokumento numeris

Sprendimas  

(galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos)

Susirinkimo

protokolas

PAV dokumentai (kurių pagrindu buvo priimtas sprendimas)

2018-10-09

Nr. (30.1)-A4-8085

Sprendimas dėl UAB ,,Terra recycling" planuojamos ūkinės veiklos- pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo galimybių
   PAV Ataskaita

2018-10-09

Nr. (30.1)-A4-8079

Sprendimas dėl Utenos ir Molėtų rajonų kvyklių žvyro telkinio dalyje planuojamos ūkinės veiklos   PAV Ataskaita

 

8. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Data Pranešimas Sprendimas
     

 

9. Sprendimai dėl atrankos išvadų dėl PAV galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

Data Dokumento numeris Sprendimas
2018-11-19 (30.2)-A4(e)-2487 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos - broilerių auginimo Kalvių k., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2018-11-05 (30.2)-A4(e)-2093 Sprendimas dėl UAB "Manifoldas" planuojamos ūkinės veiklos - naftos gavybos išplėtimo Ližių naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinį Ližiai-5 poveikio aplinkai vertinimo galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo

 

10. Sprendimai dėl sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai galiojimo pratęsimo 2018 m. (nuo 2017-11-01)

įvesti puslapio tekstą)