Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > UAB „VILNIAUS VANDENYS“ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS NERYJE ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI (papildyta)

 

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIO VANDENS NERYJE ATLIKTŲ TYRIMŲ REZULTATAI (papildyta)

Aplinkos apsaugos departamento užsakymu Aplinkos apsaugos agentūra ištyrė UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų ir paviršinio vandens Neryje mėginius. Vanduo tyrimams buvo paimtas iš nuotekų išleistuvo po valymo į Nerį, iš nuotekų kanalo po valymo prieš įtekant į Nerį (100 m), taip pat pačių nuotekų prieš valymą.

 

Š. m. sausio 22-24 d. imtų mėginių rezultatai

 

Nuotekų mėginiuose po valymo nustatyta bendrojo azoto ir bendrojo fosforo momentinė koncentracija viršija taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime nurodytą vidutinę metinę vertę 1,7 karto. Amonio azoto ir nitritų azoto koncentracijos neviršijo jiems nustatytos vidutinės metinės ribinės vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad lyginimas su šiomis normomis gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes ribinės vertės nustatytos vidutinei metinei, o ne momentinei teršalų koncentracijai. Kitiems parametrams normatyvai nenustatyti.

 

Taip pat Agentūros darbuotojai sausio 22-27 dienomis ėmė pakartotinius mėginius iš Neries upės prie Vilniaus miesto valymo įrenginių nuotekų išleistuvo, siekiant nustatyti į Neries upę patekusių plastiko dalelių kiekį. Paskaičiuota, kad plastiko atliekų (skendinčių medžiagų), kurių dalelių dydis svyruoja nuo 0,5 mm iki 20 mm, kiekis svyravo tarp 1,63 ir 5 mg/L ir buvo nuo 5 iki 15 kartų mažesnis nei sausio 20 dieną, kai skendinčių dalelių kiekis siekė 25,7 mg/L. Mėginiuose ir toliau dominuoja plastiko dalelės.

 

Š. m. sausio 16, sausio 20 ir 21 d. imtų mėginių rezultatai

 

Nuotekų mėginiuose po valymo nustatyta bendrojo azoto momentinė koncentracija viršija taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidime nurodytą vidutinę metinę vertę nuo 1,2 iki 2,2 kartų. Nustatyta bendrojo fosforo momentinė koncentracija viršija TIPK leidime nurodytą vidutinę metinę vertę nuo 1,3 iki 3,8 kartų. Cheminio deguonies suvartojimo vidutinė paros koncentracija neviršijo normos, o amonio azoto, nitritų azoto ir riebalų koncentracijos neviršijo jiems nustatytos vidutinės metinės ribinės vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad lyginimas su šiomis normomis gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes ribinės vertės nustatytos vidutinei metinei, o ne momentinei teršalų koncentracijai. Kitiems parametrams normatyvai nenustatyti.


Be to, Agentūra, siekdama nustatyti į Neries upę patekusių plastiko dalelių kiekį, paėmė mėginį iš Neries upės prie Vilniaus miesto valymo įrenginių nuotekų išleistuvo. 120 L vandens mėginio buvo prakošta pro 0.5 mm skersmens sietą. Laboratorijoje plastiko atliekos buvo džiovinamos kambario temperatūroje iki pastovaus svorio, kuris siekė 3,0811 g. Paskaičiuota, kad plastiko atliekų (skendinčių medžiagų), kurių dalelių dydis svyruoja nuo 0,5 mm iki 20 mm, kiekis yra 25,7 mg/L. Mėginį sudaro skirtingos rūšies plastiko, popieriaus ir folijos atliekos. Daugiausia yra plastiko atliekų. Nors plastiko dalelių koncentracijai vandenyje nėra nustatytų ribinių verčių, tokios stambios skendinčios dalelės kelia pavojų  gyviesiems vandens organizmams.