Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ĮSIGALIOJA NAUJA TEISINĖ PRIEVOLĖ GAMINIŲ TIEKĖJAMS

 

ĮSIGALIOJA NAUJA TEISINĖ PRIEVOLĖ GAMINIŲ TIEKĖJAMS

Nuo 2021 m. sausio 5 d., įsigalioja nauja teisinė prievolė – pranešimo teikimas į SCIP duomenų bazę. Šios teisinės prievolės vykdytojai – gaminių tiekėjai: gamintojai, surinkėjai, importuotojai bei platintojai.

 

Prievolės vykdytojai nuo šiol privalo pateikti pranešimą į SCIP duomenų bazę, jeigu jų gaminyje aptinkama labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų iš Kandidatinio sąrašo, kurių koncentracija viršija 0,1 % gaminio masės.


SCIP pranešimas turi būti parengiamas ir pateikiamas, naudojant Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) parengtus įrankius. Jeigu apie pranešimo teikimą į SCIP duomenų bazę išgirdote pirmą kartą ir svarstote, ar jums ši teisinė prievolė yra taikoma, kviečiame pasižiūrėti ECHA parengtą infografiką bei vaizdo įrašą.


SCIP duomenų bazė – tai informacijos apie atskiruose gaminiuose arba sudėtiniuose produktuose naudojamų labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų duomenų bazė, sukurta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/85 9(1)(i) straipsnį.


Šios teisinės prievolės tikslas – atliekų susidarymo prevencija, mažinant labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų kiekį atliekose bei skatinant šių medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis


Daugiau informacijos rasite skiltyje „SCIP duomenų bazė".