Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ATIDEDAMI LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, PLANINIAI PATIKRINIMAI

 

ATIDEDAMI LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TYRIMUS APLINKOSAUGOS TIKSLAIS, PLANINIAI PATIKRINIMAI

Aplinkos apsaugos agentūra dėl šalyje paskelbto karantino nuo 2020 m. kovo 16 d. laikinai neatlieka laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos patikrinimų. 2020 m. veiklos patikrinimų plane numatytos laboratorijos bus tikrinamos karantino laikotarpiui pasibaigus, patikrinimo datą suderinant su laboratorija.

 

Paraiškos leidimui atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus gauti arba atnaujinti priimamos tik el. p. aaa@aaa.am.lt arba dokumentai turi būti pateikiami naudojantis leidimų informacine sistema ALIS sistema.

 

Iškilus klausimams, prašome susisiekti su Tyrimų ir matavimų skyriaus vedėja Violeta Andriejūnienė (tel. +370 694 41602, el. p. violeta.andriejuniene@aaa.am.lt) arba su skyriaus patarėja Loreta Vitkauskaite (tel. (8 5) 207 1665, el. p. loreta.vitkauskaite@aaa.am.lt).