Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > MAŽŲJŲ APLINKOS STEBĖTOJŲ VIZITAS TYRIMŲ LABORATORIJOJE

 

MAŽŲJŲ APLINKOS STEBĖTOJŲ VIZITAS TYRIMŲ LABORATORIJOJE

Birželio 3 d. Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamente lankėsi Vilniaus „Santaros“ gimnazijos pradinių klasių mokiniai, kurie su dideliu smalsumu domėjosi, kaip vykdomas aplinkos stebėjimas, pasitelkiant įvairiausius tyrimų būdus ir priemones.

 

Mažuosius lankytojus pasitiko Aplinkos apsaugos agentūros departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vedėja Violeta Andriejūnienė, kuri, pirmiausiai, pristatė institucijos veiklą bei supažindino mokinius apie atliekamus aplinkos elementų (oro, paviršinio vandens, dirvožemio ir kt.) ir taršos šaltinių išmetamų teršalų (pvz., nuotekų) tyrimus.

 

Vaikščiojant po tyrimų laboratorijos labirintus, Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai pademonstravo mokiniams naudojamą įrangą ir papasakojo, kokius tyrimus su šią įranga galima atlikti. Buvo atkreiptas dėmesys, kodėl yra svarbu atliekant tyrimus neužteršti mėginių. Šiam tikslui naudojami tik labai švarūs reagentai ir distiliuotas vanduo, kurį net teko ragauti ir patiems ekskursijos dalyviams.

 

Vaikams taip pat buvo pademonstruota, kaip atliekami biologiniai tyrimai, mėginių išrinkimas, leista apžiūrėti tiriamus mėginius per mikroskopą, pademonstruoti mėginiuose rasti įdomesni makrozoobentoso individai, kurie yra vieni iš biologinių kokybės elementų rodiklių, atspindinčių bendrą paviršinio vandens telkinio kokybę.

 

Baigiantis ekskursijai, mažiesiems lankytojams buvo įteiktos dovanėlės, priminsiančios apie neišdildomus įspūdžius, lankantis šioje tyrimų laboratorijoje.

 

Aplinkos apsaugos agentūra, vykdanti valstybinį aplinkos monitoringą, visada siekia atkreipti dėmesį į didėjančius iššūkius aplinkai, todėl yra atvira visiems tiems, kuriems rūpi, kokioje aplinkoje gyvensime rytoj.