Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > SKELBIAMA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO ATASKAITA

 

SKELBIAMA BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO ATASKAITA

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia II-ąją Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo ataskaitą, kurioje įvertinta, kaip kito jūros būklė palyginti su ankstesniu 2006-2011 metų laikotarpiu, kokios yra blogėjimo priežastys.

 

Nuotraukos autorė Toma Bulauskienė

 

Tyrimai atliekami įgyvendinant Europos Sąjungos Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, kuri įpareigoja valstybes nares parengti priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinką, neleisti blogėti jos būklei ir atkurti ją ten, kur įmanoma, tausiai naudojant jūrų išteklius, ir taip iki 2020 metų pasiekti arba išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę. Tyrimai apima 2012-2017 metų laikotarpį.

 

Dokumente įvertintos skirtingos sritys, kurios apima vandens temperatūros pokyčius, taršą maistingosiomis medžiagomis, cheminių teršalų koncentracijas, žuvų išteklių būklę ir žvejybos poveikį pagrindinėms rūšims, žiemojančių paukščių ir jūrinių žinduolių populiacijas, invazinių rūšių paplitimą ir kitus svarbius rodiklius.

 

Ataskaitoje atnaujintas Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės vertinimas, parengti nauji geros aplinkos būklės rodikliai ar patikslinti esami aplinkos apsaugos tikslai, atlikta socio-ekonominio naudojimo bei išlaidų dėl būklės blogėjimo analizė pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą reikalavimus.

 

„Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“. Projektas įgyvendinamas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondų lėšomis pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos šeštojo Sąjungos prioriteto „Integruotos jūrų politikos įgyvendinimo skatinimas“ priemonę „Žinių apie jūros būklę gerinimas“.

 

Kviečiame teikti pastabas II-ajai projekto ataskaitai iki 2020 m. vasario 20 d. Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu aaa@aaa.am.lt arba toma.bulauskiene@aaa.am.lt.

 

II-osios ataskaitos 1 dalis
II-osios ataskaitos 2 dalis