Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > NUOTEKŲ TYRIMŲ REZULTATAI: PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJA NORMŲ

 

NUOTEKŲ TYRIMŲ REZULTATAI: PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJA NORMŲ

2019  m. lapkričio 18 dieną, dalyvaujant policijos pareigūnams, buvo paimti pakartotiniai nuotekų mėginiai iš keturių taškų: UAB „Ekologistika“ rūsio (oro šachtos), mazuto rezervuaro, medvilnės kombinato nuotekų valymo įrenginių ir Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginių rezervinio aerotanko.

 

Apibendrinus visus spalio 24  – lapkričio 18 dienomis iš minėtų taškų imtų mėginių tyrimų rezultatus galima teigti, kad nei viena iš tirtų medžiagų – sunkiųjų metalų, policiklinių aromatinių angliavandenilių, lakiųjų organinių junginių – neviršijo Lietuvos teisės aktuose nustatytų momentinių didžiausių leistinų koncentracijų (DLK) į nuotekų surinkimo sistemą.


Visuose imtuose mėginiuose buvo nustatyta kiek padidėjusi cinko koncentracija, bet nei viename mėginyje ji neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos.  

 

2019 lapkričio 18 d. paimtuose nuotekų mėginiuose iš UAB „Ekologistika“ rūsio, mazuto rezervuaro (į kurį buvo perpumpuotas gesinimo vanduo), medvilnės kombinato išlyginimo rezervuarų ir Alytaus miesto nuotekų valymo įrenginių rezervinio aerotanko buvo nustatytos  kiek padidėjusios lakiųjų organinių junginių – benzeno, etilbenzeno, tolueno ir ksilenų (BTEX) –   koncentracijos, bet jų suma svyravo tarp 260 ir 320 µg/l ir buvo žymiai mažesnė už Suomijos Vandens komunalinių paslaugų asociacijos nustatytą ribinę vertę, t. y. 3000 µg/l. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje nėra nustatytos ribinės vertės BTEX sumai.

 

Palyginus skirtingu metu ir skirtingų laboratorijų atliktus rūsio (šachtų) tyrimus galima konstatuoti, kad visi tyrimai koreliuoja, kitaip tariant, yra lygintini ir panašūs.   

 

Apibendrinus tyrimus galima daryti prielaidą, kad iš visų tirtų taškų nuotekos gali būti išleidžiamos į nuotekų sistemą surinkimui ir valymui be papildomo apdorojimo.        

Žemiau pateikiami detalūs tyrimų rezultatai.

 

Vandens iš Medvilnės kombinato išlyginimo rezervuarų, Alytaus m. NVĮ rezervinio aerotanko ir nuskaidrintų nuotekų vandens iš UAB „Dzūkijos vandenys“ rezervinės NVĮ dalies rezultatai


Nuotekų iš UAB „Ekologistikos“ rūsio ir UAB „Alytaus šilumos tinklų“ mazuto rezervuaro tyrimai
atlikti AAA ir užsienio laboratorijoje