Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2018 metai. Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).

 

2018 metai. Atrankos ir PAV pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)


3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusia iki 2017-10-31)


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią  iki 2017-10-31)

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2018 m.

pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

 

 

 

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

        Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti popieriniame ir skaitmeniame formate.

 

 

        Atsižvelgiant į tai, kad atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skelbia savo tinklalapyje, prašome poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaitmeniname formate Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti su nuasmenintais duomenimis (nenurodyti fizinių asmenų vardų ir pavardžių, asmens kodų bei adresų (išskyrus planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją)).

 

 

         Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentams pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2018 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

2018-06-12 UAB „Terra recycling" planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas adresu Terminalo g. 21, Terminalo g. 41, Vilties g. 28, Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

 

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

 Data

Dokumento       

numeris            

Raštas dėl klaidų ištaisymo
Pataisytas dokumentas
 2018-05-08  Nr. (28.4)-A4-4363  Dėl klaidos ištaisymo  Pataisyta atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo
 2018-08-07  Nr.  (30.1)-A4-6912
 Dėl klaidos ištaisymo
 PATAISYTAS SPRENDIMAS DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ŠILUTĖS R. SAV., JUKNAIČIŲ SEN., DOMAIČIŲ K. ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS VEIKLOS GALIMYBIŲ
       

 

 

 

3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusia iki 2017-10-31).


 

   

 

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31).


 

 

Paskelbimo data                PŪV pavadinimas                                                                                 PŪV vieta                                                             
     
     
     

 

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data               
PŪV pavadinimas                                                                                 
PŪV vieta                                              
 2018-02-13

Informacija apie gautą intensyvaus vištų dedeklių auginimo UAB ,,Zujų paukštyno“ Zujų ir Leonpolio gamybiniuose padaliniuose poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

 Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav.
 2018-02-23  Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos Makštavos paukštyno įsteigimas ir eksploatacija poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
 Makštavos k., Upninkų sen., Jonavos r. sav.
 2018-02-28 Informacija apie pakartotinai gautą AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo Paukštininkų 15A, 16 Kaišiadoryse poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
Paukštininkų g. 15A, 16, Kaišiadorys, Kaišiadorių miesto sen., Kaišiadorių r. sav.
 2018-03-13  Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Širvintų raj.
2018-03-13 Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos Vilkyčių paukštyno pajėgumo didinimas poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Žolynų g. 24, Sakutėlių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.
2018-04-13 Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos - vėjo elektrinių parko Šilutės r. sav., Juknaičių sen., Domaičių k. įrengimas ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Domaičių k., Juknaičių sen., Šilutės r. sav.

 

2018-05-07

 

Informacija apie gautą planuojamos ūkinės veiklos - Krematoriumo statyba ir eksploatavimas Toleikių g. 2, Toleikių k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. - poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Toleikių g. 2, Toleikių k. Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.
2018-05-23 Informacija apie gautą UAB "Terra recycling" planuojamos ūkinės veiklos - pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
2018-07-02 Informacija apie gautą UAB "Agrovera" planuojamos ūkinės veiklos - paukštyno įrengimo ir eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Pakalniškių k., Girkalnio sen., Raseinių r. sav.
2018-07-04 Informacija apie parengtą Utenos ir Molėtų rajonų Kvyklių žvyro telkinio dalyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimą Utenos apskritis, Utenos ir Molėtų rajonai, Utenos ir Suginčių seniūnijos, Kvyklių kaime, Šilelių ir Pažuvinčio viensėdžiuose (Utenos sen.) ir Vidžiūnų kaime (Suginčių sen.)
 2018-08-10 Informacija apie gautą UAB "Eurochema" planuojamos ūkinės veiklos - išankstinio paruošimo baro modernizavimas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Kauno apskr., Jonavos r. sav., Jonavos m. sen., Jonava, Ruklos g. 14B

 

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

 

Data Dokumento numeris Išvada
2018-12-19 (30.2) A4(e)-3101  Atrankos išvada dėl Jonavos r.Rizgonoų žvyro telkinio naujo ploto eksploatacijos
 Informacija atrankai
2018-08-01 (30.2)-A4-6870 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo

Informacijas atrankos priedas

Nr. 1

Nr.2

2018-07-24 (30.4)-A4-6759 Atrankos išvada dėl UAB "Energesman" komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių modernizacijos poveikio aplinkai vertinimo Infomacija atrankai, priedai 1, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 12, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 18. Papildoma informacija1, 2, 3
2018-06-15 (30.2)-A4-5673 Atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2018-03-26 (28.6)-A4-2802 Atrankos išvada dėl nepavojingųjų atliekų, turinčių energetinę vertę laikymo Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo   Informacija atrankai
2018-03-20 (28.7)-A4-2617 Atrankos išvada dėl daugiabučių gyvenamųjų pastatų statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11, 12, 13,  14
2018-03-12 (28.2)-A4-2314 Atrankos išvada dėl efektyvaus vairavimo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos Alytaus g. 1A, Mastaičių k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai priedai 1, 2. 3. 4, 5, 6,7, 9, 10
2018-02-05 (28.1)-A4-1128 Atrankos išvada dėl Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtros poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

2018-01-17 (28.3)-A4-525 Atrankos išvada dėl SĮ "Kretingos komunalininkas" planuojamos ūkionės veiklos - nepavojingų atliekų surinkimo ir laikymo aikštelės įrengimo ir eksploatacijos, Vytauto g. 118, Kretinga, poveikio alinkai vertinimo Informacija atrankai
2018-01-11 (28.4)-A4-332

Atrankos išvada dėl ūkininko Naglio Narausko pienininkystės komplekso

plėtros poveikio aplinkai vertinimo  

 Informacija atrankai Priedai
2018-01-26 (28.4)-A4-808 Atrankos išvada dėl  švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimui ir auginimui reikalingų statinių Merkio g. 87, Dargužių k., Varėnos r. statybos ir eksploatavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai 1 2
 2018-02-01  (28.2)-A4-1050  Atrankos išvada dėl Kauno r.sav. Zapyškio IV smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija atrankai        Priedai
       

 

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

  Data  

Dokumento       

numeris             

Persvarstyta atrankos išvada Persvarstymo protokolas
         
 

 

2018-10-23

(30.2)-A4-8313 Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato statybos ir eksploatacijos Vakarinė g. 105A, Vilnius poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2018-06-13 (30.2)-A4-5628 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo, metalo atliekų supirkimo, poveikio aplinkai vertinimo, Čekoniškių k., A. Mickevičiaus g. 179, Vilniaus r. av.

Protokolas

Papildyta informacija

  2018-05-28 (28.3)-A4-5073 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo veiklos pakeitimo Liepų g. 17, Ketvergių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas

Papildyta informacija

  2018-05-24 (28.1)-A4-5005 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Biodegra" atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas

Dalyvių sąrašas

  2018-04-20 (28.1)-A4-3743 Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno veiklos optimizavimo poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas

Po persvarstymo pateikta papildoma informacija
  2018-04-18 (28.3)-A4-3657 Galutinė atrankos išvada dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos ūkinės veiklos - valstybinės reikšmės kelio Nr. 168 Klaipėda - Kretinga ruožo nuo 7,298 iki 8,307 km rekosnstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką -poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-04-10 (28.1)-A4-3383 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Zabieliškio regioninio sąvartyno plėtros, poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas

Dalyvių sąrašas

Kauno RATC 2018-03-21 raštas Nr. 56

  2018-03-19 (28.7)-A4-2539 Galutinė atrankos išvada dėl pramonės objektų valdų plėtimo, Baltosios Vokės g. 37, Vilnius,  poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
   2018-01-17  (28.3)-A4-500  Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Šilutės vėjo parkas 3" planuojamos ūkinės veiklos - septynių vėjo jėgainių Meišlaukių k. (Usėnų sen.), Kavolių k. (Usėnų sen.), Kekersų k. (Katyčių sen.), Šėrių k. ((Juknaičių sen.), Vaitkaičių k. (Juknaičių sen.), Okslindžių k. (juknaičių sen.), Šilutės r.. statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2018-01-26 (28.4)-A4-807 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo, adresu Paukštyno g. 6, Buktos k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav., poveikio aplinkai vertinimo   Protokolas
  2018-01-26 (28.7)-A4-844 Galutinė atrankos išvada dėl Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-01-31 (28.3)-A4-970  Galutinė atrankos išvada dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos ūkinės veiklos - valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai - Gargždai - Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką - poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-01-31 (28.3)-A4-965 Galutinė atrankos išvada dėl avių fermų komplekso eksploatacijos Lapų g. 13 ir Lapų g. 11, Šlapšilės k., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-02-14 (28.4)-A4-1499 Galutinė atrankos išvada dėl stambiųjų atliekų ir antrinių žaliavų priėmimo aikštelės veiklos plėtros, poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-02-23 (28.7)-A4-1775 Galutinė atrankos išvada dėl atliekų tvarkymo aikštelės įrengimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-02-28 (28.7)-A4-1928 Galutinė atrankos išvada dėl sandėlių, skirtų įvairioms prekėms laikyti, statybos, Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-03-02 (28.3)-A4-2023 Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos - Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste, statybos - poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
  2018-03-07 (28.7)-A4-2136 Galutinė atrankos išvada dėl karamelinio salyklo gamybos cecho plėtros, Slėnio g. 9A, Švenčionėliuose, Švenčionių r., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-10-30 (30.4)-A4(e)-1984 Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
  2018-11-15 (30.4)-A4(e)-2412 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Energesman" komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių modernizacijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data      

Dokumento     

numeris                    

Programos  pavadinimas                                                                 

Susirinkimo

protokolas

 2018-02-14  (28.1)-A4-1435  Dėl Utenos ir Molėtų rajonų Kvyklių žvyro telkinio dalyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 
 2018-02-15  (28.1)-A4-1506  Dėl Trakų rajono Aleksandriškių žvyro ir smėlio telkinio naudojimo naujame plote planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 
 2018-02-20  (28.1)-A4-1595  Dėl UAB ,,Zujų paukštynas'' planuojamos ūkinės veiklos - dedeklių vištų paukštyno (Nociūnų k., Šimonių se., Kupiškio r. sav.) statyba ir eksploatacija - poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 
       

 

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data      

Dokumento       

numeris                

Sprendimas                                                           

Susirinkimo

protokolas

2018-01-05 (28.7)-A4-149 Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste galimybių Protokolas
2018-01-11 (28.1)-A4-315 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Jonavos rajono Rizgonių žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 74 ha) naudojimo galimybių  -
 2018-01-17  (28.1)-A4-515 Informacija apie priimtą sprendimą dėl paukštienos perdirbimo įmonės įrengimo ir eksploatacijos galimybių

Protokolas

Priedai

 

 2018-02-02  (28.1)-A4-1073 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus miesto Gariūnų žvyro ir smėlio telkinio dalies (apie 11,0 ha) naudojimo galimybių
 Protokolas
 2018-02-06  (28.1)-A4-1175 Informacija apie priimtą sprendimą dėl broilerių auginimo rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus, Bučiūnų k., Kriukų sen., Joniškio r. sav., galimybių
 -
 2018-05-08  (28.1)-A4-4361 Informacija apie priimtą sprendimą dėl AB Kaišiadorių paukštynas modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo Paukštininkų g. 15 A, 16 Kaišiadoryse galimybių
 -
 2018-05-11  (28.1)-A4-4480

Informacija apie priimtą sprendimą dėl Zujų ir Leonpolio paukštynų gamybinių padalinių pajėgumo didinimo galimybių

 
 2018-06-05  (30.1)-A4-5363  Informacija apie priimtą sprendimą dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo galimybių
 
 2018-06-05  (30.1)-A4-5362  Informacija apie priimtą sprendimą dėl dėl Vilkyčių paukštyno pajėgumo didinimo galimybių
 
 2018-06-13  (30.2)-A4-5635  Informacija apie piimtą sprendimą dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g., 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. galimybių
 Protokolas
       

 

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2018 m. pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

Data Sprendimas Priedai
     
     

 

 

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2018 m.
pagal PAV įstatymo redakciją (galiojusią iki 2017-10-31)

 

     

Data

 

Dokumento        

numeris            

Sprendimas