Oro kokybė šiandien

 

Aplinkosιinformacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema

 

Atliekų apskaita

 

TIPK ir Taršos leidimai

 
 

Kviečiame veiklos vykdytojus suskubti gauti specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių naujojoje redakcijoje įtvirtintas reikalavimas tam tikras veiklos rūšis vykdantiems ūkio subjektams nuo 2021 m. sausio 1 d. turėti naują specialiąją taršos leidimo dalį „Kvapų valdymas“, kurioje nustatytos veiklos sąlygos padės efektyviau kontroliuoti nemalonių kvapų sklidimą iš įmonių teritorijų. Tačiau iki šiol tik maža dalis įmonių kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl specialiosios dalies gavimo, todėl veiklos vykdytojai raginami suskubti ir teikti paraiškas jai gauti.

 

Vyks viešas nenaudojamo turto pardavimo aukcionas

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto viešąjį aukcioną.

 

COVID-19 pandemija iššaukė didesnius plastiko atliekų kiekius

Koronaviruso pandemija iššaukė plastiko gamybos ir vartojimo pokyčius bei išaugusį šių atliekų kiekį. Su COVID-19 siejami produktai, tokie kaip vienkartinės kaukės ir pirštinės, yra naujas objektas, randamas mūsų jūros pakrantėje, ir nuo šių metų yra įtrauktas į Europos pakrantes teršiančių šiukšlių sąrašą.    

CITES leidimus, sertifikatus galima pateikti ir elektroniniu būdu

Nuo šiol Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) leidimus, sertifikatus ar kitus dokumentus galima pateikti elektroniniu būdu.