Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > VIZITAS Į APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS LABORATORIJĄ

 

VIZITAS Į APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS LABORATORIJĄ

 

Nuotrauka: Zagrebo taikomųjų mokslų universiteto lektorė dr. Gorana Ćosić Flajsig (kairėje), Aplinkos apsaugos agentūros Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vyr. specialistė Inga  Stankevičienė (viduryje), Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorė, Erasmus+ koordinatorė Nijolė Ružienė (dešinėje), Aplinkos apsaugos agentūros Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vedėjas Juozas Dautartas.  

 

Rugsėjo 19 d. Aplinkos apsaugos agentūroje lankėsi Zagrebo taikomųjų mokslų universiteto lektorė dr. Gorana Ćosić Flajsig ir Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakulteto lektorė, Erasmus+ koordinatorė Nijolė Ružienė. Apsilankymo tikslas buvo susipažinti su laboratorijos veikla bei aptarti tolimesnes bendradarbiavimo su  Vilniaus kolegija galimybes.


Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus vedėjas Juozas Dautartas ir vyr. specialistė Inga Stankevičienė supažindino su skyriaus veikla, atliekamais tyrimais, turima laboratorijos įranga.


Pagrindinis dėmesys buvo teikimas vandens kokybės tyrimams ir vykdomai kontrolei. Zagrebo taikomųjų mokslų universiteto lektorė dr. Gorana Ćosić Flajsig, specializuojanti vandentvarkos ir aplinkos vadybos srityje, domėjosi Lietuvos paviršinio vandens (upių ir ežerų) ekologine būkle ir jo kokybės kontrolės procesais. Buvo aptarti Lietuvos ir Kroatijos paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės rodikliai, diskutuojama apie didžiausias problemas, susijusias su paviršinių vandens telkinių kokybės kontrolės užtikrinimu.


Taip pat svečiai domėjosi kokiu dažniu atliekama ūkio subjektų išmetamų į aplinką teršalų kontrolė ir kokie yra didžiausi antropogeninės taršos šaltiniai. Dr. Gorana Ćosić Flajsig pateikė Kroatijos ūkio subjektų išmetamų į aplinką teršalų kontrolės problemas.


J. Dautartas supažindino su laboratorijos veiksmais, esant skundui dėl taršos arba avarijų metu. Jis akcentavo, kad visada yra reaguojama ir mėginiai paimami bet kurio paros metu.


Taip pat lektorė Nijolė Ružienė susitiko su Vilniaus kolegijos absolventėmis, kurios šiuo metu dirba Aplinkos apsaugos agentūros Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriuje. Jos pristatė atliekamus tyrimus ir taikomus tyrimų metodus.


Aplinkos apsaugos agentūra bendradarbiauja su Vilniaus kolegija. Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį cheminės analizės studijų programos studentai atlieka praktiką Aplinkos apsaugos agentūros laboratorijoje.