Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > EMAS registracijos sąrašas

 

EMAS registracijos sąrašas

Organizacijų, kurių veikla atitinka „2009 m. lapkričio 25 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB“ registracijos sąrašas

 


Aplinkosaugos ataskaitos
Nr. Registracijos numeris Organizacijos pavadinimas       
Organizacijos interneto svetainė Registracija galioja iki 2010 m.
2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.
1 LT-000001 UAB "Ecoservice" www.ecoservice.lt 2020-05-17

Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

Ataskaita

 
2 LT-000003 UAB "Omniteksas"

www.omniteksas.lt

Registracijos galiojimas sustabdytas nuo 2014-07-08,

panaikintas 2015-09-15 Agentūros sprendimu Nr. (15.9)-A4-10155

Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

-

 -/-  -    
3 LT-000005 UAB "Bionovus" www.bionovus.lt Panaikintas Agentūros 2015-09-15 Nr. (15.9)-A4-10152

Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

Ataskaita

 -/-  -    
4 LT-000007

BĮ UAB "Panoden"

(dabar UAB ,,IOCO Packaging"

www.panoden.lt Panaikinta įmonės prašymu nuo 2017-04-28, rašto Nr. IS-48117

Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita/

-

 -    
5 LT-000008 LR aplinkos ministerija www.am.lt 2020-10-19

Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita

 
6 LT-000010 UAB "Garlita" www.garlita.lt 2022-12-01

Ataskaita/

Ataskaita

Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita

 
7 LT-000011

UAB "Eckes-Granini Lietuva"

www.elmenhorster.lt 2022-11-30  Įm. neregistruota  Įm. neregistruota

Ataskaita/

Ataskaita

 Ataskaita

Ataskaita

 Ataskaita/

Ataskaita