Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Neskundžiamu teismo sprendimu UAB „Raguvilė“ privalės atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą

 

Neskundžiamu teismo sprendimu UAB „Raguvilė“ privalės atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacine tvarka išnagrinėjo bylą pagal UAB „Raguvilė" apeliacinį skundą dėl atrankos išvados panaikinimo ir š. m. balandžio 28 d. priėmė neskundžiamą nutarimą, kad atrankos išvada yra teisėta ir pagrįsta. 

 

UAB „Raguvilė“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas dėl įmonės planuojamos ūkinės veiklos – padangų tvarkymo Dumpių kaime, Klaipėdos rajone.

 

Šalia planuojamos ūkinės veiklos teritorijos yra daug atliekų tvarkymo ir pramonės įmonių – UAB „Klaipėdos regioninis atliekų tvarkymo centras“, UAB „Branda LT“, AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginiai, AB „Klaipėdos vanduo“, UAB „Toksika“ ir kt. Agentūra sprendė, kad galimas dar didesnis poveikis aplinkai, kurį UAB „Raguvilė“ planuojama ūkinė veikla gali sukelti kartu su kitomis šalia teritorijos jau vykdomomis bei numatomomis vykdyti veiklomis. Be to, sklypas, kuriame planuojama veikla, patenka į gamtinį karkasą, todėl mažiausias priklausomųjų želdynų plotas privalo būti 50 proc. nuo viso sklypo ploto. Pagal pateiktą informaciją planuojama, kad šioje sklypo dalyje bus laikomi konteineriai su planuojama pagaminti produkcija, tuo neužtikrinant Gamtinio karkaso nuostatų reikalavimų. Už 50 m nuo planuojamos veiklos teritorijos yra gyvenamoji aplinka, tad, tikėtina, kad vykdoma veikla lems transporto, triukšmo, oro taršos padidėjimą, vizualinę taršą bei neigiamą psichoemocinį poveikį visuomenei. Teismo vertinimu, šie duomenys pakankami išvadai, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai.

 

Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal UAB „Raguvilė“ pateiktą informaciją planuojamas laikyti vienu metu atliekų kiekis – 5 300 tonų – 53 kartus viršija nustatytą mažiausią ribinį dydį. Be to, per metus planuojama pagaminti iki 20 000 t gumos smulkinių, kurių laikymo terminas nereglamentuojamas, o produktui neatitikus reikalavimų, jis priskiriamas atliekoms.

 

Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas sutiko su Aplinkos apsaugos agentūros pozicija, kad UAB „Raguvilė“ planuojamos ūkinės veiklos mastas yra labai didelis, o tai leidžia daryti preliminarią išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimą atlikti reikalinga dėl galimos rizikos ir reikšmingo poveikio aplinkos elementams bei visuomenės sveikatai.

 

Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.