Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > RUOŠIANTIS GRILIO SEZONUI: KĄ REIKTŲ ŽINOTI APIE DEGŲJĮ SKYSTĮ?

 

RUOŠIANTIS GRILIO SEZONUI: KĄ REIKTŲ ŽINOTI APIE DEGŲJĮ SKYSTĮ?

Gerokai įsibėgėjęs pavasaris ir gražūs orai reiškia, jog iškylavimo gamtoje ir grilio sezonas sugrįžta. Kepsninėms naudojami degieji skysčiai palengvina medžio anglių ar laužo uždegimą, tačiau neatsargus jų naudojimas gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai ar net gyvybei.

 

Degieji skysčiai dažniausiai yra pavojingi mišiniai, kurie gali sukelti ir sprogimą. Pavyzdžiui, bandymas juo sustiprinti degimą gali baigtis nelaimingai. Pilant degųjį skystį į kepsninę, plastikinis butelis suspaudžiamas ir liepsna yra tarsi įtraukiama atgal, tokiu būdu butelis gali akimirksniu sprogti žmogaus rankoje. Degusis skystis, užpiltas ant degančių ar dar ne visai užgesusių, karštų žarijų, sausų malkų ar anglių pradeda garuoti, vėjui papūtus pagauna liepsną ir sprogsta.


Pagrindinė nelaimingų atsitikimų priežastis ─ apsinuodijimas prarijus degaus skysčio (> 90% nuo nustatytų atvejų ir tik 6-8% nelaimingų atsitikimų yra susijęs su poveikiu per odą ar įkvėpus). Degusis skystis yra mažai klampus, todėl prarytas net nedidelis tokio skysčio kiekis gali sukelti plaučių pakenkimą ar net mirtį. Degiojo kepsninių skysčio vartotojai dažniausiai juos perpila iš originalios pakuotės į kitas nepaženklintas pakuotes, pvz. gėrimams skirtas pakuotes, kad būtų lengviau naudoti, todėl vaikai gali netyčia jų atsigerti. Ypač didelė rizika kyla vaikams nuo vienerių iki trejų metų. Pagrindiniai apsinuodijimo požymiai - kutenantis kosulys, po kurio seka vėmimas.


Siekiant apsaugoti vartotojus, ypač pažeidžiamiausias asmenų grupes ─ vaikus nuo neigiamo degiųjų skysčių poveikio ir rizikos, visoje Europos Sąjungoje šiems skysčiams buvo nustatytas apribojimas. Vartotojams skirtas degusis kepsninių skystis turi būti įskaitomai ir nenutrinamai ženklinamas šiuo užrašu: „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei“. Be to, toks skystis turi būti išpilstomas į juodos spalvos nepermatomas talpyklas, kurių talpa ne didesnė, kaip 1 litras. Taip pat šios talpyklos turi turėti liestinę pavojaus žymę (1 pav.) bei vaikų sunkiai atidaromus uždarymo įtaisus (2 pav.). Rekomenduojama degųjį kepsninių skystį laikyti užrakintą.

 

                                                             

                    1 pav. Liestinė pavojaus žymė                                 2 pav. Vaikų sunkiai atidaromų uždarymo įtaisų pavyzdžiai


 

Pavojingi degieji kepsninių skysčiai, kurie sukelia pavojų žmonių sveikatai, t.y. plaučių pakenkimo pavojų prarijus (aspiraciją), turi būti paženklinti pavojaus piktograma “suskilęs žmogus“ –  GHS08 (3 pav.), taip pat pavojingumo fraze H304: “Prarijus ir patekus įkvėpavimo takus, gali sukelti mirtį“ bei turi būti pažymėti atitinkamomis atsargumo frazėmis dėl reakcijos, laikymo ir pašalinimo. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kai buvo praryta degiojo kepsninių skysčio, dėl reakcijos reikia nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. Nr. 8-5 2362052 arba Bendrosios pagalbos centrą tel. Nr. 112 ir neskatinti vėmimo.

 

                                                                         

 

                                                      3 Pav. Pavojaus piktograma "suskilęs žmogus" - GHS08

 

Norint išvengti neigiamo poveikio sveikatai, prieš pradedant naudoti degųjį skystį, rekomenduojama perskaityti etiketę ir išsiaiškinti, kokį pavojų jis sukelia bei kaip jį saugiai naudoti. Jei degusis skystis skirtas anglims, juo apipylus anglis privalu palaukti, kol skystis įsigers. Be to, rekomenduojama skysčius laikyti originalioje pakuotėje, neperpilti į maistui skirtas talpyklas. Pakuotė turi būti užsukta ir ją laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, kai yra naudojami degieji kepsninių skysčiai.


Siūlome pažiūrėti trumpą ir įdomų vaizdo klipą, kuris vaizdžiai iliustruoja, kodėl reikia skaityti, kas parašyta ant etiketės ir laikytis atsargumo priemonių. Saugokite save ir savo artimuosius bei mėgaukitės grilio sezonu atsakingai!