Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > DĖL ĮMONĖS "ACHEMA" GAMYKLOJE ĮVYKUSIO TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ

 

DĖL ĮMONĖS "ACHEMA" GAMYKLOJE ĮVYKUSIO TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKOS ORĄ

Gruodžio 11 d., trečiadienį, kaip nurodo įmonės „Achema“ atstovai, apie 10 val. 55 min. dėl techninių priežasčių buvo sustabdytas AB „Achema“ gamybinis įrengimas. Anot įmonės atstovų, procesas truko maždaug pusantros minutės.

 

Į įvykio vietą nuvykę Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nustatė, kad gamykloje įvyko nenumatytas teršalų išmetimas į aplinkos orą. Pagrindiniai į orą išsiskyrę teršalai – azoto oksidai.

 

Pirminiais duomenimis, teršalai išmesti per gamybinėje įrangoje įrengtus apsauginius vožtuvus, kurie suveikia sutrikus technologiniam procesui. Paaiškėjus, kad šie taršos šaltiniai nėra įtraukti į įmonės turimą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, bus vertinama aplinkai padaryta žala. Taip pat bus nustatomas išmestų teršalų kiekis. Dėl įvykio Aplinkos apsaugos departamente prie Aplinkos ministerijos bus pradėtas tyrimas.

 

Šiuo metu žinoma, kad išmestų teršalų šleifas ėjo tarp Laibiškių ir Pagelažių gyvenviečių, kur nėra gausiai gyvenamų teritorijų. Aplinkos apsaugos agentūros automatinės oro kokybės matavimo stoties, įrengtos Panerių gatvėje, Jonavoje, duomenimis, teršalų koncentracijos viršijimas aplinkos ore kol kas nėra fiksuotas.

 

Gruodžio 11 d., trečiadienio 01–13 val. duomenimis, azoto dioksido (NO2), kuris įeina į azoto oksidų sudėtį ir yra reikšmingas žmonių sveikatai, valandinė koncentracija svyravo nuo 3 iki 32 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės (200 µg/m³).  Kietųjų dalelių KD10 valandinė koncentracija svyravo nuo 0 iki 6 µg/m³ (24 val. vidutinei koncentracijai nustatyta ribinė vertė – 50 µg/m³).

 

Nuo 14 iki 24 val. azoto dioksido valandinės koncentracijos svyravo nuo 11 iki 29 µg/m³ ir neviršijo nustatytos ribinės vertės.