Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Tarptautinis bendradarbiavimas

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

 

2010-02-02

Bendradarbiavimas su Europos aplinkos agentūra

Europos aplinkos agentūra buvo įsteigta 1990 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr.1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1641/2003).

 

2010-02-01

ES reikalavimų įgyvendinimas aplinkos kontrolės srityje - IMPEL

Europos Sąjungos aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo (EU Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law – IMPEL) darbo tinklas – tai neoficialus ES valstybių narių aplinkos apsaugos institucijų tinklas, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti kuo veiksmingiau taikyti aplinkosaugos įstatymus. Pirmasis IMPEL tinklo susitikimas, kuriame dalyvavo visų ES šalių narių bei Europos Komisijos (ji taip pat yra šio tinklo narė) atstovai, įvyko 1992 m. lapkritį Česteryje (Jungtinė Karalystė).