Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Korupcijos prevencija

 

Korupcijos prevencija

Kas yra korupcija?

Antikorupcinės aplinkos kūrimas

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-02-17 įsakymas Nr. AV-53)

 

Asmuo, kurį su Agentūra sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), turi teisę pateikti informaciją apie pažeidimą Agentūroje:

  *  galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  *  administracinį nusižengimą,
  *  tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  *  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  *  ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su STT.

Prašome  užpildyti Pranešimo apie pažeidimą Aplinkos apsaugos agentūroje formą arba pateikti laisvos formos pranešimą, kuriame būtų nurodyta, kad jis teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu (Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka) .
Pranešimą  apie pažeidimą Aplinkos apsaugos agentūroje galite pateikti tiesiogiai Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Aušrinei Kutkaitei Žemaitienei arba atsiųsti informaciją Agentūros elektroninio pašto  adresu praneseju.apsauga@aaa.am.lt.


Apie šiuos pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

 

Aplinkos apsaugos agentūros pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma pateikti rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašas

 

Rekomendacijos Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnams ir darbuotojams dėl elgesio ir veiksmų, kai jiems i yra siūlomas ar duodamas kyšis

 

Skaidrės apie kyšio davimą

 

Aplinkos apsaugos agentūros pareigūnų veiksmų kyšio davimo atveju instrukcija (2010-06-08 įsakymas Nr. AV-114)

 

Elgesio su dovanomis principų taikymo Aplinkos apsaugos agentūros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rekomendacijos

 

Aplinkos apsaugos agentūros atsparumo korupcijai politika (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. AV-179)

 

Atsakingi už korupcijos prevenciją asmenys pagal jiems priskirtus Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus ir Teisės skyriaus nuostatuose įgaliojimus ir kompetenciją (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. AV-180)

Jolanta Songailienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 62032

Aldona Teresė Kučinskienė, Teisės skyriaus vedėja, tel. 8 706 62013

 

Atitikties pareigūnas Viešųjų ir privačių interesų konfliktų  prevencijos sistemos  kūrimas Agentūroje  (Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. AV-240)

Jolanta Songalienė, Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėja, tel. 8 706 662032

 

Informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainės:

Antikorupcinės aplinkos  vadovas viešajam sektoriui.

Kaip kurti antikorupcinę aplinką viešajame sektoriuje ?

Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija.

Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijos dėl rizikų valdymo perkančiųjų organizacijų atliekamuose viešuosiuose pirkimuose

 

Informacija apie korupcijos programas, jų įgyvendinimą

1. Lietuvos Respublikos  Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa.

2. Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programa

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių planas 2018-2020 m.

5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano 2018-2020 ataskaitos

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonų plano 2018-2020 m. ataskaita (2018 m.)

6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-2027 m. kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių 2021 metų planas

 

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2015 m.

2.(informacija ruošiama)

3. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018 m.

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 m.

5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 m.

 

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

 

 

El paštas. praneseju.apsauga@aaa.am.lt

Pranešimo apie pažeidimą forma

 

2021-05-10

Atsparumo korupcijai lygis

 

2020-01-09

Lobistinė veikla