Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > KOKS YRA ŽVEJYBOS DUGNINIAIS TRALAIS POVEIKIS BALTIJOS JŪROS DUGNUI?

 

KOKS YRA ŽVEJYBOS DUGNINIAIS TRALAIS POVEIKIS BALTIJOS JŪROS DUGNUI?

Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaudama su Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutu, nuo 2019 m. atlieka vertinimus, skirtus nustatyti žvejybinių dugno tralavimų poveikį Baltijos jūros dugno vientisumui. 2020 m. buvo analizuojamas žvejybos dugniniais tralais erdvinis pasiskirstymas ir intensyvumas visame Lietuvos jūros rajone 2015-2018 m., kuris atskleidė, jog dugniniais tralais kasmet žvejojo nuo 20 iki 32 laivų.

 

Atlikti vertinimai taip pat parodė, kad traluojamos teritorijos dydis atskirais metais sudarė apie 6,2-8,1 % Lietuvai priklausančios Baltijos jūros dalies, o bendras per keturis metus traluotos teritorijos dydis sudarė apie 21 % visos Lietuvos jūrinės teritorijos ploto. Intensyviausiai traluota pietiniame Lietuvos Baltijos jūros ruože, esančiame Gdansko įdubos šlaite, teritorinėje jūroje ties Kuršių nerija ir Karklės – Palangos žemyninio kranto ruože. Užsienio laivai žvejybą vykdė tik už teritorinės jūros ribų ir jų žvejybos plotas 2015-2018 m. sudarė 0,5-3,2 % visos Lietuvai priklausančios jūrinės teritorijos.


Žvejyba dugniniais tralais palietė ir saugomas teritorijas jūroje – žvejyba vykdyta 5-iose iš 8-ių Lietuvos vandenyse esančių Europos Sąjungos svarbos (Natura 2000) saugomų teritorijų. Intensyviausiai traluota Kuršių nerijos pajūrio ir Klaipėdos-Venspilio plynaukštės ribose, mažiau – Sambijos plynaukštės, Kuršių nerijos nacionalinio parko saugomose teritorijose. Bendras tralavimo plotas saugomose teritorijose sudarė nuo 0,2 iki 13,7 % atskirų saugomų teritorijų ploto.


Remiantis Helsinkio komisijos (HELCOM) duomenimis, apie 40% Baltijos jūros dugno ploto yra potencialiai sutrikdyta dėl žmogaus ūkinės veiklos. Žvejyba dugniniais tralais pripažįstama viena svarbiausių ir didžiausio masto grėsmių, susijusių su jūros dugno fiziniu trikdymu, bei itin žalojanti jūros ekosistemas. Fizinis jūros dugno trikdymas dugniniais tralais susijęs su dugno bendrijų būkle, kuri taip pat svarbi žiemojančių dugno bestuburiais mintančių paukščių mitybai.


Aplinkos apsaugos agentūros atliekami žvejybinių dugno tralavimų poveikio Baltijos jūros dugno vientisumui tyrimai yra viena iš projekto „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės gerinimo priemonių ir jų efektyvumo tyrimų įsigijimas“ veiklų. Projekto metu taip pat bus vykdomi in situ tyrimai, kurie leis įvertinti dugno tralavimų poveikį bendrijų struktūrai ir jos atsistatymo savybes. 2021 m. bus parengtos rekomendacijos dugno bendrijų stebėsenai ir būklės vertinimui Lietuvos jūros rajone, įskaitant saugomas teritorijas.


Daugiau informacijos apie atliktas veiklas pateikta I tarpinėje ataskaitoje.