Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪROS ATSTOVAI DALYVAUJA TARPTAUTINIUOSE KIETŲJŲ DALELIŲ PALYGINAMUOSIUOSE MATAVIMUOSE LENKIJOJE

 

AGENTŪROS ATSTOVAI DALYVAUJA TARPTAUTINIUOSE KIETŲJŲ DALELIŲ PALYGINAMUOSIUOSE MATAVIMUOSE LENKIJOJE

Vasario 6 dieną Krokuvoje, Lenkijoje, prasidėjo tarptautiniai kietųjų dalelių KD2,5 bei KD10 palyginamieji matavimai, kuriuose dalyvauja Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Mėginių ėmimo ir operatyvinių matavimų skyriaus darbuotojai, atsakingi už aplinkos oro kokybės matavimus Lietuvoje.

 

 

Palyginamuosius matavimus organizuoja Lenkijos Respublikos Vyriausiojo aplinkos apsaugos inspektorato Nacionalinė etaloninė oro kokybės laboratorija.


Tokių laboratorinių palyginamųjų tyrimų atlikimo tikslai yra dalyvaujančioms matavimuose laboratorijoms pademonstruoti, kad jų vykdomi matavimai atitinka standartuose nurodytus kokybės reikalavimus, palyginti kietųjų dalelių KD2,5 bei KD10 matavimams aplinkos ore naudojamus įrenginius su pamatiniu matavimo metodu, stebėti savo vykdomų tyrimų tikslumą, diagnozuoti ilgalaikes tendencijas ir įgyvendinti būtinas korekcines ar prevencines priemones.


Tarptautinių palyginamųjų matavimų metu skirtingų šalių laboratorijų dalyviai keičiasi įžvalgomis bei dalijasi žiniomis ir patirtimi. Matavimai vyks dviem etapais po 14 dienų: žiemą, vasario 6-20 dienomis, ir vasarą, birželio 25-liepos 9 dienomis.