Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > INFORMACIJA ĮMONĖMS, KURIOMS TAIKOMA PRANEŠIMO TEIKIMO APSINUODIJIMŲ BIURAMS PRIEVOLĖ

 

INFORMACIJA ĮMONĖMS, KURIOMS TAIKOMA PRANEŠIMO TEIKIMO APSINUODIJIMŲ BIURAMS PRIEVOLĖ

Primename, jog nuo 2021 sausio 1 d. mišinių importuotojams ir tolesniems naudotojams, tiekiantiems rinkai mišinius, kurie dėl žmogaus sveikatai keliamų pavojų klasifikuojami kaip pavojingi, taikoma pranešimo teikimo apsinuodijimų biurams prievolė.


Mišinių, apie kuriuos nebuvo nepranešta iki 2021 m. sausio 1 d. pagal Lietuvoje galiojančius pranešimo reikalavimus, reikalaujamą informaciją privalote pateikti prieš pateikdami mišinį rinkai. Informacija turi būti teikiama nustatytu suderintu formatu per Europos cheminių medžiagų agentūros portalą „ECHA submission portal“ ir pateikta laikantis atitinkamo pateikimo termino. Pateikimo terminas priklauso nuo mišinio naudojimo paskirties, t. y. nuo galutinio naudotojo:

 

  • 2021 m. sausio 1 d. – mišiniai, skirti vartotojams arba profesionaliam naudojimui;
  • 2024 m. sausio 1 d. – mišiniai, skirti pramoniniam naudojimui.

 

Mišiniams, kurie buvo tiekiami iki 2021 m. sausio 1 d. ir apie kuriuos buvo pranešta pagal nacionalinius ES šalių teisės aktus, taikomas pereinamasis laikotarpis – 2025 m. sausio 1 d.


Visą naudingą informaciją apie pranešimo teikimą apsinuodijimų biurams rasite mūsų interneto svetainės rubrikoje „CLP reglamento VIII priedas“.


Informuojame, jog visi parengti pranešimai bei video pranešimai, kuriuose pateikiami praktiniai patarimai, susiję su CLP reglamento VIII priedo įgyvendinimu, jau ir lietuvių kalba!