Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > ES siekia apsaugoti kūdikius nuo sveikatai pavojingų medžiagų sauskelnėse

 

ES siekia apsaugoti kūdikius nuo sveikatai pavojingų medžiagų sauskelnėse

Europos Sąjungoje apie 90 % vaikų iki 3 metų amžiaus naudoja vienkartines sauskelnes. Atlikus tyrimus, sauskelnėse buvo rastos tokios medžiagos kaip policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH), furanai, dioksinai, formaldehidas ir polichlorinti bifenilai (PCB). 

 

Yra žinoma, kad kai kurios iš šių medžiagų sukelia vėžį ar nevaisingumą. Kitos medžiagos gali turėti įtakos vaikų neurologiniam vystymuisi. Siekiant sumažinti minėtų pavojingų cheminių medžiagų poveikį kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus siūloma apriboti jų naudojimą vienkartinėse kūdikių sauskelnėse.

 

Šiuo metu vyksta viešosios konsultacijos dėl pavojingų medžiagų naudojimo vienkartinėse sauskelnėse. Viešose konsultacijose gali dalyvauti visos suinteresuotos šalys, kurios turi informaciją apie minėtų pavojingų medžiagų naudojimą vienkartinėse kūdikių sauskelnėse, nepriklausomai nuo to, ar jos yra įsikūrusios Europos Sąjungoje ar už jos ribų.

 

Daugiau informacijos apie svarstomą apribojimą rasite čia.