Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > GAUTI BIRŠTONE, PRIENUOSE, ALYTUJE, MARIJAMPOLĖJE IR LAZDIJUOSE IMTŲ ORO MĖGINIŲ REZULTATAI

 

GAUTI BIRŠTONE, PRIENUOSE, ALYTUJE, MARIJAMPOLĖJE IR LAZDIJUOSE IMTŲ ORO MĖGINIŲ REZULTATAI

 

Siekiant nustatyti Alytuje kilusio padangų gaisro poveikį kitiems miestams, buvo paimti oro mėginiai lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti:

Spalio 18 d. Birštone, Prienuose ir Alytuje.
Spalio 19 d. Alytuje.
Spalio 20 d. Birštone, Prienuose, Marijampolėje, Lazdijuose ir Alytuje.
Spalio 21 d. Alytuje ir Balbieriškyje.


Spalio 21 dieną, pirmadienį popiet, gauti spalio 18-19 dienomis imtų mėginių rezultatai iš Prienų, Birštono ir Alytaus.

 

Ištyrus spalio 18 d. Prienuose imtus mėginius, nustatytos benzeno, stireno ir tolueno koncentracijos neviršijo teisės aktuose patvirtintų ribinių verčių:
– Benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,002 mg/m3 (arba 2 mikrogramai/m3). ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 5 mikrogramai/m3. Lyginimas su šia norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes koncentracijos ir ribinės vertės nustatymo laikai yra skirtingi.
– Stireno koncentracija buvo lygi 0,003 mg/m3, ribinė vertė – 0,04 mg/m3 (neviršyta);
– Tolueno koncentracija buvo lygi 0,003 mg/m3, ribinė vertė – 0,6 mg/m3 (neviršyta).

Taip pat mėginyje aptikti 1,2,4-trimetilbenzeno, 1,3,5-trimetilbenzeno, etilbenzeno, m,p-ksilenų, o-ksileno, tačiau jų koncentracija buvo mažesnė už teršalo nustatymo ribą, t. y. labai maža.

Ištyrus spalio 18 d. Birštone, Saulėtekio g. 1 imtus mėginius, nustatytos benzeno, stireno ir tolueno koncentracijos neviršijo teisės aktuose patvirtintų ribinių verčių:
– Benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,003 mg/m3 (arba 3 mikrogramai/m3). ES ir Lietuvos teisės aktuose šio teršalo koncentracijos vertinimui nustatyta metinė ribinė vertė – 5 mikrogramai/m3. Lyginimas su šia norma gali būti tik orientacinio pobūdžio, nes koncentracijos ir ribinės vertės nustatymo laikai yra skirtingi.
– Stireno koncentracija buvo lygi 0,025 mg/m3, ribinė vertė – 0,04 mg/m3 (neviršyta);
– Tolueno koncentracija buvo lygi 0,004 mg/m3, ribinė vertė – 0,6 mg/m3 (neviršyta).

Mėginyje aptikta 1,2,4-trimetilbenzeno, 1,3,5-trimetilbenzeno, etilbenzeno, p-ksilenų, o-ksileno, tačiau šių cheminių medžiagų koncentracija buvo mažesnė už teršalo nustatymo ribą, t. y. dėl mažo šios medžiagos kiekio tiksli skaitinė koncentracija nenustatyta.

 

Alytuje, adresu Naujoji g. 130 imtuose mėginiuose lakieji organiniai junginiai taip pat neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.

 

Benzeno pusės valandos koncentracija siekė 0,018 mg/m3, stireno – 0,004 mg/m3, tolueno – 0,016 mg/m3, etilbenzeno - 0,004 mg/m3 (ribinė vertė 0,02 mg/m3 nebuvo viršyta).

 

Spalio 23 dieną, trečiadienį, gauti spalio 20 dieną imtų mėginių rezultatai iš Alytaus, Prienų, Birštono, Marijampolės ir Lazdijų.

 

Spalio 20 d. buvo paimti mėginiai lakiųjų organinių junginių (LOJ) nustatymui Alytuje, Naujoji g. 132, Alytaus raj., taip pat Prienuose, Birštone, Lazdijuose, Marijampolėje. Juose aptikta benzeno, etilbenzeno, m,p-ksileno, o-ksileno, stireno, tolueno, heksano.


Benzeno koncentracija Prienuose, Birštone, Marijampolėje ir Alytaus rajone prie kelio Alytus- Lazdijai  (1,9 km nuo gaisro židinio) siekė 0,002 mg/m3, kitose tyrimo vietose buvo mažesnė už nustatymo ribą.


Stireno koncentracija Marijampolėje (40 km nuo gaisro židinio) siekė 0,018 mg/m3, Lazdijuose – 0,002 mg/m3 (ribinė vertė – 0,6 mg/m3 – neviršyta).


Heksano aptikta tik Marijampolėje imtame mėginyje, kur jo koncentracija siekė 0,043 mg/m3 (ribinė vertė nenustatyta).