Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪRA NEBEVYKDYS RADIOLOGINIO MONITORINGO FUNKCIJŲ

 

AGENTŪRA NEBEVYKDYS RADIOLOGINIO MONITORINGO FUNKCIJŲ

Šiandien Vyriausybė pritarė siūlymui optimizuoti dviejų institucijų atliekamas funkcijas. Nuo 2021 m. sausio 1 d. Aplinkos apsaugos agentūra radiologinio monitoringo funkcijas perduoda Radiacinės saugos centrui.

 

Toks sprendimas priimtas, siekiant efektyviau panaudoti turimus išteklius, užtikrinti greitesnį reagavimą galimų branduolinių avarijų ir incidentų atvejais. Tai ypač aktualu Baltarusijai planuojant netrukus pradėti eksploatuoti Astravo atominę elektrinę. 
 
Aplinkos apsaugos agentūra atlieka radiologinį monitoringą valstybės lygiu, t. y. naudodama automatizuotą jonizuojančios spinduliuotės gama dozės galios matavimo sistemą, užtikrina nepertraukiamą radiacinio fono stebėjimą Lietuvoje. Šią sistemą sudaro 43 aplinkos oro ir 3 vandens matavimo stotys: Nemuno ir Neries upių vandenyje, pasienyje su Baltarusijos Respublika ir Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi. Taip pat Aplinkos apsaugos agentūra vykdo ankstyvojo radiacinio perspėjimo funkciją, t. y. teikia Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai, Radiacinės saugos centrui ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui duomenis, informuojant apie avarinį radiacinio fono viršijimą.

Tuo tarpu Radiacinės saugos centras atlieka valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo tyrimus (maisto produktų ir jų žaliavų, geriamojo vandens, kritulių, dirvožemio ir aplinkos gama dozės ekvivalento) ir pagal visus šio monitoringo duomenis, tarp jų ir pateiktus Aplinkos apsaugos agentūros, vertina poveikį visuomenės sveikatai ir gyventojų apšvitai. Tai pagrindinė institucija, teikianti siūlymus dėl apsaugomųjų veiksmų gyventojams taikymo, branduolinių ir radiologinių avarijų atvejais.
 
Aplinkos apsaugos agentūrai perdavus vykdomas radiologinio monitoringo funkcijas (organizavimo, atlikimo, priežiūros ir ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS bei prognozavimo sistemos ARGOS administravimo) Radiacinės saugos centrui, tikimasi, jog, branduolinių ir radiologinių avarijų atvejais, gerokai greičiau bus pateikiamos rekomendacijos gyventojams, kaip elgtis. Preliminariais paskaičiavimais, laikas sutrumpėtų iki 1,5  valandos. Šiuo atveju, net kelios minutės yra svarbios, nedelsiant reaguojant į ankstyvojo perspėjimo sistemos RADIS avarinius duomenis, parengiant prognozę ARGOS sistema ir teikiant rekomendacijas dėl gyventojams taikomų apsaugomųjų veiksmų apimties.
 
Aplinkos apsaugos agentūros vykdomos radiologinio monitoringo funkcijos bus perduotos Radiacinės saugos centrui su joms atlikti skiriamomis lėšomis, darbuotojų pareigybėmis ir įranga.