Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > APIBENDRINTI PIRMŲJŲ DVIEJŲ PARŲ PO GAISRO UAB „EKOLOGISTIKOJE“ TARŠOS DUOMENYS

 

APIBENDRINTI PIRMŲJŲ DVIEJŲ PARŲ PO GAISRO UAB „EKOLOGISTIKOJE“ TARŠOS DUOMENYS

 

Praėjus dviem parom nuo gaisro UAB „Ekologistikoje“ pradžios, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai apibendrino keliose matavimo vietose gautus oro taršos duomenis.

Spalio 16 dieną, trečiadienį, nuo 15 val. Agentūros mobili laboratorija matavo oro kokybę adresu Naujoji g. 146/Jurginų 2a, už Alytaus miesto ribų, 2.3 km į šiaurę nuo gaisro židinio, atsižvelgiant į vyraujančią vėjo kryptį. Mobilios laboratorijos tikslas yra vertinti galimą pavojų žmonėms, fiksuoti duomenis gyvenamuosiuose rajonuose, kur yra didžiausias gyventojų tankumas. Teršalų koncentracijos matuojamos aplinkos ore, žmonių kvėpavimo lygyje.

Nuo gaisro pradžios iki 24 val. atliktų matavimų rezultatai rodė, kad labiausiai padidėjo kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 koncentracijos. Maksimali kietųjų dalelių KD10 koncentracija ore buvo užfiksuota 15 val. ir siekė 136 µg/m³. Taip pat fiksuota didelė ypač pavojingų sveikatai kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija, kuri 15 val. siekė 74,0 µg/m³. Padidėjusios kietųjų dalelių koncentracijos buvo nuo gaisro pradžios iki vidurnakčio.

Kietosioms dalelėms ir kitiems teršalams sklaidytis susidarė palankios oro sąlygos (stiprus vėjas, geras atmosferos maišymasis), todėl teršalai buvo pakelti į aukštesnius atmosferos sluoksnius. Taip pat vyraujanti vėjo kryptis nešė dūmus tolyn nuo Alytaus miesto. Gyventojai dėl oro gūsių galėjo jausti tvyrantį nemalonų kvapą ir gauti momentines teršalų dozes, tačiau tai yra trumpalaikis oro užterštumo padidėjimas ir žmonių sveikatai žymesnio poveikio neturi.

Spalio 17 dieną, ketvirtadienį, nuo 16 val. mobili laboratorija buvo perkelta į Alytaus miestą adresu Kauno g. 69. Buvo fiksuotas kietųjų dalelių KD10 koncentracijos padidėjimas spalio 18 d. rytą, transporto piko metu, tačiau paros ribinė vertė neviršyta.

Spalio 18 d., penktadienį per pietus, mobili laboratorija buvo perkelta į Miklusėnų gyvenvietę, kurios link slenka dūmų šleifas. Remiantis pirmaisiais duomenimis, kietųjų dalelių KD10 koncentracijos yra aukštos – siekia iki 65,3 µg/m³. Padidėjusios ir lakiųjų organinių junginių koncentracijos aplinkos ore.

Taip pat spalio 16 d. buvo paimti oro mėginiai iš gaisro židinio laboratoriniams tyrimams. Vienas mėginys paimtas 150 m atstumu nuo gaisravietės prieš vėją, trys mėginiai paimti pavėjui, 300 m, 1 km ir 2 km atstumu nuo gaisravietės. Šie tyrimai parodys tikslesnius rezultatus apie gaisro metu į aplinką patekusius pavojingus lakiuosius organinius junginius.