Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

 

Kietųjų dalelių koncentracijos matavimai Klaipėdoje KLASCO teritorijoje

Aplinkos apsaugos agentūra 2019 m. vasario 7 d. pradėjo kietųjų dalelių koncentracijos matavimus AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (toliau - KLASCO) teritorijoje, adresu N. Uosto g. 23, Klaipėda (1 pav.). Matavimai vykdomi ant sandėlio Nr. 8 stogo, apie  9 m. aukštyje nuo žemės paviršiaus.

1 pav. Tyrimų vietos schema

 

Kietosios dalelės - tai ore esančių dalelių ir skysčio lašelių mišinys, kurio sudėtyje gali būti įvairūs komponentai - rūgštys, sulfatai, nitratai, organiniai junginiai, metalai, dirvožemio dalelės, dulkės, suodžiai ir kt.

Kietosios dalelės KD10 - tai dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo ne didesnis už 10 mikrometrų.

Suspenduotos kietosios dalelės SKD (neišskiriant pagal dalelių aerodinaminį skersmenį) - tai visas bendrasis aplinkos ore esančių kietųjų dalelių kiekis.

 

Matavimo prietaiso modelis: FIDAS 200S. Prietaisas pritaikytas matuoti kietųjų dalelių koncentraciją nuo 0,18 iki 100 mikrometrų aerodinaminio skersmens. Pritaikius atitinkamus priedėlius, šioje tyrimų vietoje matuojama kietųjų dalelių KD10 (toliau - KD10) ir suspenduotų kietųjų dalelių SKD (toliau - SKD) koncentracija.

Matavimo ribos: 0 - 10 000 µg/m3.

Matavimo prietaisas yra pripažintas ES kompetentingos institucijos tinkamu naudoti aplinkos oro kokybės matavimams, atitinkantis EN 15267 ir EN 16450 reikalavimus.

 

Didelę įtaką teršalų koncentracijos aplinkos ore kaitai turi meteorologinės sąlygos. Silpnas vėjas, orai be kritulių arba labai silpnas lietus (dulksna), rūkas sudaro palankias sąlygas teršalams kauptis priežeminiame oro sluoksnyje. Tuo tarpu stiprus, gūsingas vėjas, lietus greitai išsklaido teršalus, esant tokiems orams jų koncentracija būna nedidelė. Keičiantis vėjo krypčiai vienų taršos šaltinių įtaka gali sustiprėti, kitų - susilpnėti, tačiau miestuose, kur palyginti nedidelėje teritorijoje yra daug taršos šaltinių (transporto eismas, pramonės įmonės, katilinės, kiti ūkio subjektai, individualiai šildomų gyvenamųjų namų kvartalai ir kt.) dažniausiai oro užterštumo lygį įtakoja daugelio taršos šaltinių išmetami teršalai ir ne visada galima nustatyti kurio šaltinio įtaka didžiausia.

 

Teršalų koncentracijų matavimų duomenys vertinami atsižvelgiant į teisės aktais patvirtintas ribines vertes, kurios yra nurodytos lentelėse ir diagramose. KLASCO teritorijoje išmatuota KD10 ir SKD koncentracija lyginama su šių teršalų vidutinei paros koncentracijai nustatytomis ribinėmis vertėmis ir SKD pusės valandos ribine verte. Be to, KD10 koncentracija lyginama su Klaipėdoje ir kituose šalies miestuose veikiančiose valstybinio oro monitoringo stotyse išmatuota to paties laikotarpio KD10 koncentracija.

 

Tyrimų laikotarpio pradžioje, vasario 8 d. KJKK teritorijoje išmatuota vidutinė paros KD10 koncentracija siekė 54,5 µg/m3, t. y., nežymiai (1,1 karto) viršijo ribinę vertę. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, vasario 8 d. vyravo pietinių krypčių (pietų-pietvakarių) vėjas. Vasario 9-24 d. vidutinė paros KD10 koncentracija kito nuo 8,4  iki 49,5 mg/m3 ir neviršijo ribinės vertės. Palyginimui, valstybinio oro monitoringo stotyse per šį laikotarpį buvo užfiksuota po 1 ribinės vertės viršijimo atvejį  Klaipėdos Šilutės pl. bei Kauno Petrašiūnų ir Noreikiškių stotyse (3 priedas).

 

Vasario 25-kovo 31 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 6,7 iki 49,9 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse per šį laikotarpį nustatytas 1 ribinės vertės viršijimo atvejis:  kovo 6 d. Vilniaus Žirmūnų stotyje.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 401 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Balandžio 1-14 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 4,5 iki 45,3 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Tik balandžio 7 d. KJKK teritorijoje išmatuota vidutinė paros KD10 koncentracija siekė 54,7 µg/m³, t.y. viršijo ribinę vertę. Valstybinio oro monitoringo stotyse balandžio 2-8 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Mažeikiuose ir Naujojoje Akmenėje.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 126 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Balandžio 15-22 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 16,1 iki 42,1 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse balandžio 15-19 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Mažeikiuose.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 344,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Balandžio 23-27 d. vidutinė paros KD10 koncentracija siekė 59,5-99 µg/m³ ir viršijo ribinę vertę iki 2 kartų. Šiuo laikotarpiu vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę daugelyje valstybinio oro monitoringo stočių (nuo 1,2 iki 4,8 karto).

Balandžio 24 d. vidutinė paros SKD koncentracija siekė 165 µg/m³ ir viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 305 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Balandžio 29 - gegužės 8 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 11,9 iki 44,4 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija niekur neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 315,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Gegužės 9-15 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 6,7 iki 44,6 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse gegužės 9 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę  Kaune ir Klaipėdoje.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 155 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Gegužės 16-23 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 18,0 iki 38,2 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse gegužės 16 d. Klaipėdoje Šilutės pl. OKTS, gegužės 21-23 d. - Kaune Petrašiūnuose ir gegužės 23 d.  - Vilniuje Žirmūnuose vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 220 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Gegužės 24-29 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 12,1 iki 23,6 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse,  Kaune Petrašiūnuose gegužės 24 ir 27 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 142 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Gegužės 30 - birželio 5 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 20,8 iki 47,9 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Dėl techninių trikdžių, gegužės 31 - birželio 2 d. matavimai N. Uosto g. 23 nebuvo atliekami. Valstybinio oro monitoringo stotyse,  Kaune Petrašiūnuose birželio 5 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 319 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Birželio 6-24 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 11,3 iki 37,2 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse, vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę Klaipėdoje Šilutės pl. OKT stotyje birželio 12 d., o Kaune Petrašiūnuose – birželio 6-7 ir 11-13 d.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 292 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Birželio 25 - liepos 4 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 4,6 iki 42,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse, vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę birželio 26 d. Kaune Petrašiūnuose

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 409 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Liepos 5-18 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 4,5 iki 17,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 144 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

 

Liepos 19-25 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 8,6 iki 21,8 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės. Valstybinio oro monitoringo stotyse, Kaune Petrašiūnuose liepos 25 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje liepos 19 d. 8 val. ryto siekė 430 µg/m; ribinė vertė neviršyta.

 

Liepos 26 - rugpjūčio 1 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 10,5 iki 35,2 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse, Kaune Petrašiūnuose liepos 29 d. vidutinė paros KD10 koncentracija viršijo ribinę vertę.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 127 µg/m ir neviršijo ribinės vertės.

 

Rugpjūčio 2-12 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 7,7 iki 20,8 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija KJKK teritorijoje siekė 102 µg/m ir neviršijo ribinės vertės.

 

Rugpjūčio 13-22 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 6,6 iki 34,1 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija rugpjūčio 22 d. KJKK teritorijoje siekė 1025,9 µg/m ir 2 kartus viršijo ribinę vertę. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, rugpjūčio 22 d. vyravo šiaurės krypčių vėjas.

 

Rugpjūčio 23-29 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 22,7 iki 38,3 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija rugpjūčio 22 d. KJKK teritorijoje siekė 353 µg/m ir neviršijo ribinės vertės.

 

Rugpjūčio 30-rugsėjo 4 d. vidutinė paros KD10 koncentracija svyravo nuo 17,7 iki 42,5 µg/m³ ir neviršijo ribinės vertės.

Valstybinio oro monitoringo stotyse vidutinė paros KD10 koncentracija taip pat neviršijo ribinės vertės.

Maksimali pusės valandos SKD koncentracija rugsėjo 3 d. KJKK teritorijoje siekė 524 µg/m ir 1 kartą viršijo ribinę vertę. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, rugsėjo 3 d. vyravo šiaurės vakarų, vakarų krypčių vėjas.

 

*** *** ***

Vidutinės paros KD10 ir SKD koncentracijos išmatuotos KJKK teritorijoje ir Klaipėdos valstybinio monitoringo stotyse rezultatai ir grafinė medžiaga pateikta 1 priede.

 

Pusės valandos SKD koncentracijos grafinis atvaizdavimas pateiktas 2 priede. Vienas pusės valandos ribinės vertės viršijimo atvejis KJKK teritorijoje užfiksuotas vasario 18 d. 4:30 val., vyraujant silpnam pietinių krypčių vėjui.

 

 

Vėlesnių tyrimų medžiaga bus pateikiama periodiškai.

 

Kietųjų dalelių KD2,5 tyrimų duomenys (nuo 2019-02-07 iki 2019-05-05):

 

Oro kokybės tyrimai KLASCO teritorijoje (2019-02-07 - 08-29)
Data
Priedai

2019 m. vasario 7-24 d.


1 priedas; 2 priedas; 3 priedas

2019 m. vasario 25-kovo 3 d.  

1 priedas; 2 priedas; 3 priedas

2019 m. kovo 4-11 d.  
1 priedas; 2 priedas 3 priedas
2019 m. kovo 12-17 d.
  1 priedas; 2 priedas
2019 m. kovo 18-31 d.
  1 priedas; 2 priedas
2019 m. balandžio 1-7 d.   1 priedas; 2 priedas3 priedas
2019 m. balandžio 8-14 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. balandžio 15-28 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. balandžio 29 - gegužės 8 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. gegužės 9-15 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. gegužės 16-23 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. gegužės 24-31 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. gegužės 30-birželio 5 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. birželio 6-24 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. birželio 25 - liepos 4 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. liepos 5-18 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. liepos 19-25 d.
  1 priedas; 2 priedas
2019 m. liepos 26 - rugpjūčio 1 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. rugpjūčio 2-12 d.
  1 priedas; 2 priedas
2019 m. rugpjūčio 13-22 d.   1 priedas; 2 priedas
2019 m. rugpjūčio 23-29 d.   1 priedas; 2 priedas
Vėlesnius duomenis rasite ČIA