Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪROS EKSPERTAI DALYVAUJA KURIANT SAUGESNĘ ES APLINKĄ

 

AGENTŪROS EKSPERTAI DALYVAUJA KURIANT SAUGESNĘ ES APLINKĄ

 

Nuotrauka: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė kartu su Europos cheminių medžiagų agentūros Rizikos vertinimo komiteto pirmininku Tim Bowmer.

 

Visą šią savaitę Aplinkos apsaugos agentūros ekspertai intensyviai darbuojasi Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo bei Socialinės ir ekonominės analizės komitetuose, kurių pagrindinė funkcija – teikti siūlymus Europos Komisijai, susijusius su cheminių medžiagų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai mažinimu bei rizikos valdymo priemonių cheminėms medžiagoms socialinio ir ekonominio poveikio įvertinimu.


Šį kartą didžiausias dėmesys yra teikiamas mikroplastikų apribojimui plačiai naudojamų produktų - kosmetikos, higienos priemonių, valiklių, ploviklių, dažų ir kt. gamyboje. Pagrindinė problema - šios medžiagos kaupiasi aplinkoje bei per mitybos grandinę nedideliais kiekiais gali būti aptinkami net ir maiste.  


Šiuose komitetuose bus svarstomi rizikos valdymo pasiūlymų projektai bei dėl jų balsuojama, nagrinėjama rizikos valdymo pasiūlymų ekonominis ir socialinis poveikis ūkio subjektams ir visuomenei.


Rizikos vertinimo komitetas nagrinėja pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, konkrečiais atvejais teikia nuomonę dėl kancerogeninių, mutageninių, toksiškų reprodukcijai arba kvėpavimo takus jautrinančių cheminių medžiagų suderinto klasifikavimo, taip pat dėl kitokio poveikio. Taip pat vertina, ar siūlomas cheminės medžiagos gamybos, pateikimo rinkai arba naudojimo būdo apribojimas yra tinkamas siekiant sumažinti žmogaus sveikatai ir aplinkai kylančią riziką.


Socialinės ir ekonominės analizės komitetas vertina siūlomo cheminės medžiagos gamybos, pateikimo rinkai arba naudojimo būdo ribojimo socialinį ir ekonominį poveikį, cheminės medžiagos naudojimo alternatyvų prieinamumą, tinkamumą ir techninį pritaikomumą.


Europos Komisija, remdamasi Europos cheminių medžiagų agentūros komitetų pateiktais siūlymais ir nuomonėmis, priima galutinius sprendimus.


Rizikos vertinimo bei Socialinės ir ekonominės analizės komiteto narius, atsižvelgdama į valstybių narių pasiūlytas kandidatūras, trejų metų kadencijai skiria Europos cheminių medžiagų agentūros valdančioji taryba. Rizikos komiteto nariai: Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė, Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Užomeckas , Socialinės ir ekonominės analizės komitetas: Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė Žiedūna Vasiliūnė.