Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS VEIKLOS KOKYBĘ ŽYMI NAUJAI PATVIRTINTA APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO AKREDITACIJA

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS VEIKLOS KOKYBĘ ŽYMI NAUJAI PATVIRTINTA APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO AKREDITACIJA

Praėjusių metų pabaigoje Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas (toliau – ATD) persiakreditavo naujo standarto (LST EN ISO/IEC 17025:2018) reikalavimų atitikčiai ir gavo tai patvirtinantį akreditavimo pažymėjimą. Tai ypač reikšmingas ženklas, žymintis Agentūros veiklos kokybę ir neleidžiantis abejoti atliekamų aplinkos laboratorinių tyrimų patikimumu.

 

Aplinkos tyrimų departamentas akredituotas atlikti vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius, fizikinius tyrimus, vandens biologinius tyrimus, vandens, nuotekų ir aplinkos oro ėminių ėmimą.


Veiklos akreditavimas sudaro prielaidas valdžios institucijoms, verslui ir plačiajai visuomenei pasitikėti gautais tyrimų rezultatais, tinkamai įgyvendinti  ES direktyvų bei nacionalinių teisės aktų nuostatas. Gautų rezultatų patikimumas ypač svarbus esant rezonansiniams aplinkosauginiams įvykiams.


„Mūsų tikslas – ateityje turėti dar platesnę akredituotų tyrimų sritį, stebėti naujas, iki šiol dar nestebėtas medžiagas gamtinėje aplinkoje ir įsidiegti naujus tyrimų metodus“, – teigia Aplinkos tyrimų departamento Tyrimų ir matavimų kokybės skyriaus vedėja Violeta Andriejūnienė.


Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas nuo 2004 metų yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai. Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją ir veiklos  procedūras, reguliariai vertina priežiūros vizitus atliekantis Nacionalinis akreditacijos biuras.