Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > „REACH“ KOMITETO POSĖDYJE BUS SPRENDŽIAMA DĖL ŠVINO ŠAUDMENŲ NAUDOJIMO ŠLAPŽEMĖSE APRIBOJIMO

 

„REACH“ KOMITETO POSĖDYJE BUS SPRENDŽIAMA DĖL ŠVINO ŠAUDMENŲ NAUDOJIMO ŠLAPŽEMĖSE APRIBOJIMO

Rugsėjo 3 d. vyks Europos Komisijos „REACH“ komiteto posėdis, kuriame bus sprendžiamas klausimas dėl švino šaudmenų naudojimo šlapžemėse teisinio reguliavimo. Siūlomu reglamento projektu norima apriboti švino ir jo junginių naudojimą lygiavamzdžių šaunamųjų ginklų šaudmenyse, medžiojant šlapžemėse arba tose vietose, iš kurių paleisti jas galėtų pasiekti. Apribojimas apimtų ir švino šaudmenų turėjimą šlapžemėse (nustatant buferinę zoną).

 

Lietuva, kaip ir kitos ES šalys narės, posėdžio metu turės galimybę išsakyti savo poziciją bei argumentus šiuo nagrinėjamu klausimu.


Priimtas apribojimas padėtų ES vieningai ir efektyviai valdyti švino daromą žalą gamtai ir aplinkai. Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) duomenimis, šaudmenų, kuriuose yra 1 proc. švino ar daugiau, naudojimas šlapžemėse kelia pavojų vandens paukščiams – jie praryja tokius šaudmenis ir apsinuodija. ECHA taip pat apskaičiavo, jog dėl medžioklės veiklos į šlapžemes kasmet patenka apie 4700 tonų švino, o būtent dėl apsinuodijimu švinu, ES kasmet žūsta daugiau nei milijonas vandens paukščių.


Švino poveikis vandens paukščiams yra ne tik trumpalaikis (žūsta per 1 – 3 dienas), bet ir ilgalaikis. Ilgalaikio poveikio atveju apsinuodijimas švinu pasireiškia įvairiais elgesio, neurologiniais, reprodukciniais, funkciniais ir kt. sutrikimais, kurie sukelia mirtį per  1 – 3 savaites. Be to, švinas kelia riziką ir toms gyvūnų rūšims, kurios maitinasi vandens paukščiais, bei žmonėms, kurie šiuos paukščius vartoja maistui.


Aplinkos apsaugos agentūra deleguota atstovauti Lietuvą „REACH“ komitete, kurio posėdžių metu aktyviai diskutuoja su kolegomis iš kitų ES valstybių dėl reikšmingų aplinkos apsaugos sprendimų. Agentūros specialistai, ruošdamiesi posėdžiams, nuolat bendradarbiauja su įvairiomis interesų grupėmis bei socialiniais partneriais ir kviečia juos išsakyti savo nuomonę bei pastabas, siekiant suformuoti ir „REACH“ komitete pristatyti vieningą Lietuvos poziciją.


„REACH“ yra ES reglamentas, kuriuo siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo rizikos, kurią gali sukelti cheminės medžiagos. Juo taip pat skatinama taikyti alternatyvius cheminių medžiagų pavojingumo vertinimo metodus, siekiant sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių.