Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PRADĖJO VEIKTI SCIP DUOMENŲ BAZĖ, SKIRTA INFORMACIJOS KAUPIMUI APIE PRODUKTUOSE ESANČIAS PAVOJINGAS MEDŽIAGAS

 

PRADĖJO VEIKTI SCIP DUOMENŲ BAZĖ, SKIRTA INFORMACIJOS KAUPIMUI APIE PRODUKTUOSE ESANČIAS PAVOJINGAS MEDŽIAGAS

Pramonės įmonės jau gali pradėti teikti informaciją į Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) sukurtą SCIP duomenų bazę, kurioje kaupiama informacija apie gaminiuose esančias labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (toliau ─ SVHC).


2020 m. spalio 28 d. paskelbta galutinė SCIP duomenų bazės versija, todėl įmonės gali pradėti savanoriškai teikti duomenis apie SVHC medžiagas gaminiuose anksčiau, nei to reikalauja Bendroji atliekų direktyva, kuri numato prievolę tokią informaciją teikti nuo 2021 m. sausio 5 d. Vartotojams bei atliekų tvarkytojams duomenų bazėje sukaupta informacija bus pasiekiama taip pat nuo 2021 m. sausio 5 d.


SCIP tikslas ─ surinkti kuo daugiau informacijos apie pavojingas chemines medžiagas produktuose ir skatinti šių medžiagų pakeitimą saugesnėmis alternatyvomis. Ši duomenų bazė užtikrins, kad informacija apie produktus, turinčius SVHC medžiagas, bus prieinama visą produktų gyvavimo ciklą, įskaitant atliekų etapą, o joje sukaupta informacija bus prieinama ir atliekų tvarkytojams, ir vartotojams.


Informacija apie pavojingas chemines medžiagas gaminiuose leis saugiai juos perdirbti ir pereiti prie žiedinės ekonomikos. Sukaupti duomenys padės apsaugoti aplinką bei skatins pramonės įmones keisti pavojingas chemines medžiagas saugesnėmis alternatyvomis ir informuos vartotojus bei leis jiems priimti labiau pasvertus pasirinkimus.


Daugiau informacijos apie SCIP: http://chemija.gamta.lt/cms/index?rubricId=d344a725-2979-4740-bcfb-c99e4b307f45