Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > DĖL SITUACIJOS GARDINO AZOTO GAMYKLOJE „GRODNO AZOT“

 

DĖL SITUACIJOS GARDINO AZOTO GAMYKLOJE „GRODNO AZOT“

Pasirodžius pranešimams apie galimai įvykusią avarinę situaciją Baltarusijos azoto gamykloje „Grodno Azot“, Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad įvertinus teršalų sklaidą matuojančio modelio rezultatus ir oro kokybės tyrimų stočių (OKT) duomenis, Lietuvoje padidėjęs oro užterštumas neužfiksuotas.

 

Apie 53 km nuo „Grodno Azot“ gamyklos nutolusi Aplinkos apsaugos agentūros įrengta Dzūkijos OKT nepertraukiamai matuoja SO2, NO2/NOx/NO ir O3 koncentracijas aplinkos ore. Remiantis Dzūkijos OKT duomenimis, spalio 8 d. oro užterštumo padidėjimas nefiksuotas, teršalų koncentracijos neviršijo ribinių verčių – didžiausia 1 val. azoto dioksido koncentracija siekė 3,4 µg/m³ (ribinė vertė – 200 µg/m³), 1 val. maksimali sieros dioksido koncentracija siekė  8,2 µg/m³ (ribinė vertė – 350 µg/m³), 24 val. maksimali koncentracija siekė 7,7 µg/m³ (ribinė vertė – 125 µg/m³).


Spalio 9 d. ryte oro užterštumo lygis išliko labai žemas, teršalų koncentracijų padidėjimas nefiksuotas. Didžiausia 1 val. azoto dioksido koncentracija siekė 1,9 µg/m³ (ribinė vertė – 200 µg/m³), 1 val. maksimali sieros dioksido koncentracija siekė  8,0 µg/m³ (ribinė vertė – 350 µg/m³).


Remiantis Agentūros parengtu teršalų sklaidos avariniu modeliu ALOHA, didžiausia teršalų koncentracija galima Baltarusijos teritorijoje. Remiantis meteorologinių prognozių duomenimis, vėjo kryptis antroje dienos pusėje keisis iš pietų į pietvakarių kryptį, todėl jeigu būtų įvykusi avarinė situacija, teršalai sklaidytųsi Baltarusijoje ir Lietuvos teritoriją galimai pasiektų tik nedidelė, pavojaus nekelianti teršalų koncentracija.


Preliminariais duomenimis Gardino „Grodno Azot“ gamykloje įvyko ne avarinė situacija, o suplanuoti gamybiniai darbai – galimai buvo deginamos gamtinės dujos. Aplinkos apsaugos agentūra toliau stebi ir analizuoja šią situaciją. Esant poreikiui, Agentūra pasirengusi imtis atitinkamų priemonių.

 

OKT stotelių tinklas Lietuvoje

 

Teršalų sklaidą matuojantis ALOHA modelis