Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪROS UŽSAKYMU ĮŽUVINTI AŠTUONI LIETUVOS EŽERAI IR VIENAS TVENKINYS

 

AGENTŪROS UŽSAKYMU ĮŽUVINTI AŠTUONI LIETUVOS EŽERAI IR VIENAS TVENKINYS

 

Siekdama pagerinti valstybinių vandens telkinių būklę, Agentūra vykdo įžuvinimo projektą. Alovės, Veisiejo, Neveiglo, Širvio, Švento, Riešės, Ilmėdo, Kiemeno ežerai ir Mosėdžio I tvenkinys įžuvinami lydekomis, o į Riešės ir Švento ežerus taip pat įleidžiami fitoplanktonu mintantys baltieji  plačiakakčiai.

Iš viso šiemet į vandens telkinius buvo paleisti 68999 lydekų jaunikliai. Viso projekto metu (2018-2022 m.) numatoma pasirinktus vandens telkinius praturtinti 370376 vnt. lydekų ir 3060 vnt. baltųjų plačiakakčių jauniklių. Projekto vadovas – Aplinkos apsaugos agentūros Gyvosios gamtos licencijavimo skyriaus vedėjas Darius Mikelaitis.

Pagausinus vandens telkinius plėšriosiomis ir fitoplanktonu mintančiomis žuvimis tikimasi, kad vandens telkiniuose bus iš dalies atkurtos natūralios ežero ar tvenkinio charakteristikos. Siekiama, kad šie į rizikos grupę įtraukti vandens telkiniai pradėtų atitikti geros būklės kriterijus.

 

 


Didelės plėšriųjų žuvų gausos palaikymas ir fitoplanktonu mintančių plačiakakčių įveisimas mažins zooplanktono išgaudymą ir fitoplanktono augimą, didins vandens skaidrumą ir skatins vystytis povandeninę augmeniją. Šios priemonės leis pasiekti gerą vandens telkinių būklę ir užtikrinti darnų Lietuvos vystymąsi, gerą žmonių gyvenimo kokybę, didesnį rekreacinį potencialą. Tai turės didelę reikšmę valstybei, visuomenei, šalies ūkiui ir gyventojams.

 

Šis projektas prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo. Programa parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrąja vandens politikos direktyva, kuri įpareigoja valstybes nares imtis būtinų priemonių, neleidžiančių prastėti paviršinių ir požeminių vandens telkinių būklei ir ne vėliau kaip iki 2015 metų pasiekti gerą jų būklę. Šį terminą galima pratęsti iki 2021 metų arba net iki 2027 metų. Paviršinių vandens telkinių būklės gerinimo priemonės buvo parinktos atsižvelgiant į ekonominį jų vertinimą.

Plačiau su projektu susipažinti galima ČIA.