Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > JT EKSPERTAI PALANKIAI ĮVERTINO LIETUVOS NACIONALINĘ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS ATASKAITĄ

 

JT EKSPERTAI PALANKIAI ĮVERTINO LIETUVOS NACIONALINĘ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APSKAITOS ATASKAITĄ

(Nuotrauka: Karsten Wurth/Unsplash)

 

Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos sekretoriato ekspertų komanda pateikė išvadas - Lietuvos pateikta Nacionalinė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) apskaitos ataskaita parengta tinkamai ir apskaitos sistema veikia puikiai.

 
Rugsėjo 2-6 d. Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato kaitos konvencijos (JT BKKK) sekretoriato ekspertų komanda lankėsi Lietuvoje ir atliko kasmetinę privalomą Nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos patikrą. Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita buvo pateikta JTBKKK sekretoriatui šių metų balandžio 15 d. 


2019 m. ataskaitoje pateikiama informacija apie tiesiogiai ir netiesiogiai Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Patikros metu ekspertai iš Brazilijos, Tailando, Bulgarijos, Rumunijos ir Šveicarijos tikrino, ar pateikta ataskaita atitinka 2006 m Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairių reikalavimus, ar informacija bei duomenys pateikiami skaidriai, tiksliai ir nuosekliai.


Rugsėjo 6 d. pristatę patikros savaitės rezultatus, JT BKKK sekretoriato ekspertai pateikė išvadą, kad Lietuvos Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita parengta laikantis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos gairių reikalavimų.


Patikroje dalyvavo ataskaitos rengėjai: Aplinkos apsaugos agentūros Klimato kaitos skyriaus vedėja Eglė Kairienė, vyriausieji specialistai Inga Žiukelytė, Agnė Kavšinė, Lina Vilniškė, Karolis Šulinskas, Atliekų licencijavimo skyriaus vyresnioji patarėja Violeta Juozefaitė. Taip pat dalyvavo Aplinkos ministerijos, Aplinkos projektų agentūros, Lietuvos statistikos departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos energetikos instituto, Fizinių ir technologinių mokslo centro, Aplinkos politikos centro bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto atstovai.

 

Po įvykusios patikros visa Lietuvos specialistų komanda sulaukė JT BKKK ekspertų komplimentų už puikiai atliktą darbą ir dar kartą patvirtino, kad Lietuvos nacionalinė ŠESD apskaitos sistema veikia puikiai.


Lietuva, ratifikuodama JT BKKK ir Kioto protokolą, pagrindinius tarptautinius dokumentus, reguliuojančius klimato kaitą, įsipareigojo teikti informaciją apie visų šalyje išmetamų ŠESD kiekį. Nacionalinė ŠESD apskaitos ataskaita kasmet teikiama Europos Komisijai ir JT BKKK sekretoriatui.


Su apibendrinta ataskaita apie ŠED kiekį Lietuvoje 2017 m. ir tendencijas 1990 – 2017 m. lietuvių kalba galima susipažinti čia.