Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: PIRMIEJI TYRIMŲ REZULTATAI

 

INCIDENTAS KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTE: PIRMIEJI TYRIMŲ REZULTATAI

Sekmadienį įvykus incidentui Klaipėdos jūrų uoste, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai nuvyko į įvykio vietą ir paėmė vandens mėginius, skirtus išsiliejusių naftos produktų identifikavimui bei teršalų koncentracijai nustatyti. Pirmieji atliktų tyrimų rezultatai rodo, jog incidento metu į aplinką pateko dyzelinas.

 

Vandens mėginiai paimti trijose vietose Klaipėdos jūrų uoste, ties I Melnrage ir II Melnrage. Ištyrus mėginius laboratorijoje, nustatyta, kad uosto teritorijoje pasklidę teršalai yra dyzelinas. 


Mėginių paimtų ties I ir II Melnrage rezultatai, skirti nustatyti išsiliejusių teršalų koncentraciją paviršiniuose vandenyse, turėtų paaiškėti trečiadienį. Gavus tyrimų rezultatus ir žinant kokia medžiaga ar medžiagų̨ mišinys išsiliejo akvatorijoje, Aplinkos apsaugos departamentas įvertins padarytą žalą aplinkai, kurią privalės atlyginti už įvykusį incidentą atsakingi asmenys.


Rugpjūčio 9 d. pasirodžius informacijai, jog Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje pastebėta naftos produktų dėmę vandens paviršiuje, į darbus įsijungė jungtinės aplinkosaugininkų, Karinių jūrų̨ pajėgų̨ štabo, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos bei pasieniečių̨ pajėgos. Siekiant suvaldyti situaciją ir išsiaiškinti taršos mąstą bei jos šaltinį, buvo paimti vandens mėginiai, atlikti teršalų̨ judėjimo modeliavimai️, operatyviai vykdyti teršalų dėmės jūrų uosto teritorijoje ir jūroje lokalizavimo darbai bei atlikti mechaniniai teršalų̨ surinkimo darbai. Pirmadienį išsilieję teršalai lokalizuoti, toliau vykdomas jų surinkimas ir neutralizavimas.


Šiandien papildomai bus imami vandens ir smėlio mėginiai ties Melnrage, Girulius, Karkle, Palanga ir Smiltyne. Tyrimų rezultatus planuojama turėti šios savaitės bėgyje.