Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪRA SURENGĖ SEMINARĄ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLEI APTARTI

 

AGENTŪRA SURENGĖ SEMINARĄ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLEI APTARTI

Sausio 13 d. Vilniuje, Aplinkos ministerijoje, vyko Aplinkos apsaugos agentūros organizuotas seminaras „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymas: atnaujintas būklės vertinimas“. Seminaras skirtas aptarti Lietuvos jūros rajono aplinkos būklę ir aplinkos apsaugos tikslus, taip pat įvertinti ūkinės veiklos ir kitus susijusius poveikius, tokius kaip eutrofikacija, tarša pavojingomis medžiagomis, laivyba ir žuvininkystė.

 

Seminare dalyvavo LR aplinkos ministerijos, LR žemės ūkio ministerijos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, Klaipėdos miesto savivaldybės, LR susisiekimo ministerijos ir kitų atsakingų institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai.  

 

 

                                                                     
Aplinkos apsaugos agentūra, pasitelkusi mokslininkus ekspertus iš  Klaipėdos universiteto, Gamtos tyrimų centro bei Aplinkos apsaugos politikos centro, vykdo projektą „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų (būklės vertinimo) atnaujinimas“.


Jis vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, kuri įpareigoja valstybes nares parengti priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinką, neleisti blogėti jos būklei ir atkurti ją ten, kur įmanoma, tausiai naudojant jūrų išteklius, ir taip iki 2020 metų pasiekti arba išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę. Tyrimais įvertintos skirtingos sritys, kurios apima vandens temperatūros pokyčius, cheminių teršalų koncentracijas, žuvų išteklių būklę ir žvejybos poveikį pagrindinėms verslinių žuvų rūšims, žiemojančių jūros paukščių ir jūrinių žinduolių populiacijas, invazinių rūšių paplitimą ir kitus svarbius rodiklius.

 

Seminare pristatyti tyrimų rezultatai taps pagrindiniu įrankiu formuojant Baltijos jūros apsaugos politiką.

 

Aplinkos apsaugos agentūros Jūros aplinkos vertinimo skyriaus vedėjos Aistės Kubiliūtės

pranešimas „Lietuvos jūrinė aplinkosauga ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva“.