Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATMETĖ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ DĖL TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATMETĖ AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKĄ DĖL TIPK LEIDIMO PAKEITIMO

Aplinkos apsaugos agentūra spalio 8 dieną atmetė bendrovės AB „Grigeo Klaipėda“ pateiktą paraišką dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo pakeitimo. Šis sprendimas buvo priimtas išanalizavus paraiškoje pateiktą informaciją, atsižvelgus į visų procese dalyvaujančių subjektų pateiktas pastabas bei įvertinus visas aplinkybes.


Tuo pat metu, Aplinkos apsaugos agentūra patikslino ir nustatė šias TIPK leidimo sąlygas:

1. Draudžiamas bet koks nuotekų (gamybinių, buitinių, paviršinių) išleidimas į gamtinę aplinką.
2. Draudžiama nuotekų valymui naudoti Dumpių k. Klaipėdos r. esančius nuotekų valymo įrenginius.
3. Nuotekos privalo būti nukreipiamos tik į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą ir valomos tik AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginiuose.
4. Draudžiamas smulkiojo makulatūros masės valymo metu susidariusios gamybos liekanos (biomasės) deginimas bendrovės biokatilinėje.

Bendrovė AB „Grigeo Klaipėda“ privalo Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti.