Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > UŽBAIGTI ORO TYRIMAI – SUNKIŲJŲ METALŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJO NORMŲ

 

UŽBAIGTI ORO TYRIMAI – SUNKIŲJŲ METALŲ KONCENTRACIJOS NEVIRŠIJO NORMŲ

 

 

Gaisro UAB „Ekologistikoje“ metu, spalio 20-24 dienomis, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai ir kolegos iš Lenkijos pavėjui nuo gaisravietės pramonės rajone, Naujoji g. 146, ir Miklusėnuose, Putinų g. 2 (žemėlapyje pažymėtos kaip nr. 1 ir nr. 2) ėmė mėginius sunkiųjų metalų ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijoms aplinkos ore ištirti.


Buvo išmatuotos sunkiųjų metalų arseno, kadmio nikelio, švino, taip pat policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekiai aplinkos ore.


Nei sunkiųjų metalų, nei policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių arba siektinų verčių.


Nustatytos šių teršalų vertės buvo ne didesnės, nei įprastai didžiuosiuose Lietuvos miestuose fiksuojamos vidutinės jų koncentracijos aplinkos ore.