Pirmasis puslapis > Teminė informacija > TIPK ir Taršos leidimai > Taršos (TL) leidimai > Kontaktai dėl TL

 

Kontaktai dėl TL

Atsakingas Aplinkos apsaugos agentūros padalinys - Taršos prevencijos departamentas.

 

Skyriai, pagal kuruojamas veiklos sritis:

 

Oro taršos prevencijos skyrius - taršos leidimo specialiųjų dalių aplinkos oro taršos valdymas ir klimato kaita.

Skyriaus vedėja Loreta Jovaišienė, tel. (8 686) 48 427, el. paštas: loreta.jovaisiene@aaa.am.lt;

 

Vandenų taršos prevencijos skyrius - taršos leidimo specialiųjų dalių nuotekų tvarkymas ir išleidimas, paviršinio vandens išgavimas. Skyriaus vedėja Virgilija Kozakienė, tel.  +370 687 36296 , el. paštas: virgilija.kozakiene@aaa.am.lt;


Atliekų prevencijos skyrius - taršos leidimo specialiųjų dalių atliekų apdorojimas (naudojimo ar šalinimo, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir laikymas, laivų perdirbimas. Skyriaus vedėja Daiva Plokštienė, tel. +370 612 57317, el. paštas: daiva.plokstiene@aaa.am.lt