Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > VYKDOMAS TYRIMŲ PLANAS: PAIMTI PENKI PAVIRŠINIO VANDENS MĖGINIAI

 

VYKDOMAS TYRIMŲ PLANAS: PAIMTI PENKI PAVIRŠINIO VANDENS MĖGINIAI

Lapkričio 5 d. Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai paėmė penkis paviršinių vandens telkinių mėginius iš galimai užterštos Alytaus rajono teritorijos. Mėginiai paimti iš Gulbynės karjero Alytuje, šiauriniame pramonės rajone, dviejų kūdrų Miklusėnuose, vienos kūdros Kriauniuose ir ežero Kavalys. Vandenyje bus tiriami sunkieji metalai, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, lakūs organiniai junginiai ir kitos neigiamą poveikį aplinkai turinčios cheminės medžiagos. Planuojama, jog tyrimų rezultatai bus iki lapkričio 13 d. Tyrimai atliekami, siekiant įvertinti UAB "Ekologistika" įmonėje kilusio gaisro padarinius aplinkai.