Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > AGENTŪRA ATLIEKA KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO TARŠOS TYRIMĄ

 

AGENTŪRA ATLIEKA KLAIPĖDOS JŪRŲ UOSTO TARŠOS TYRIMĄ

Šiandien Aplinkos apsaugos agentūra, bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu, pradėjo Klaipėdos jūrų uosto taršos kompleksinį tyrimą. Šių tyrimų tikslas – išanalizuoti ant paviršių nusėdančių kietųjų dalelių kiekius, sudėtį ir teršalų galimą kilmę, siekiant įvertinti Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje išsiskiriančių teršalų sklaidą ir įtaką oro kokybei.

 

Vienas iš pagrindinių tyrimų uždavinių - atlikti suspenduotų kietųjų dalelių (SKD) tyrimus jūrų uosto teritorijoje ir už jos ribų, naudojant pasyvaus kaupimo metodą. Buvo pasirinktos devynios tyrimų vietos ir jau šiandien jose įrengti pasyvieji kaupikliai, kurie surinks ore esančias daleles. Kietųjų dalelių mėginiai bus renkami ne trumpiau kaip 1,5 mėnesio.


Tyrimų metu bus siekiama nustatyti ant paviršiaus nusėdančių SKD kiekį, nusėdimo intensyvumą ir ištirti SKD elementinę sudėtį. Taip pat bus atliekami krovinių sudėties tyrimai, planuojant mėginius paimti ne mažiau kaip du kartus per stebimą periodą, vykdant skirtingų produktų krovą uosto teritorijoje. Siekiant įvertinti pakeliamos taršos įtaką, šiandien jau paimti grunto mėginiai ir bus atlikti jų sudėties tyrimai.

 

Remiantis meteorologiniais, krovos darbų intensyvumo duomenimis, paimtų mėginių sudėties parametrais bus atliekamas teršalų judėjimo krypties vertinimas ir nustatyti galimi taršos šaltiniai.