Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014-2018 m.

 

Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams pakeisti 2014-2018 m.

1.

 AB "Grigiškės" paraiška TIPK leidimui Nr. 4.7-V-01-36 pakeisti.

2.
UAB "BIodegra" paraiška TIPK leidimui Nr. 4.7-V-02-ŠV-1 pakeisti.
3.

AB "Akmenės cementas" paraiška TIPK leidimui Nr. 1 pakeisti.

4. UAB "Vakarų krova" paraiška TIPK leidimui Nr.(11.2)-30-124A/2008 pakeisti.
5. AB "Lietuvos energijos gamyba" paraiška TIPK leidimui Nr.VR-4.7-V-02-E-27 pakeisti.
6. UAB "Orion Global pet" paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-115/2007 pakeisti.
7.  UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" Nr.48 pakeisti.
8. UAB "Fortum Klaipėda" paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-171/2013 pakeisti.
9. Ūkininkės A.Jagminienės Krikštonių paukštyno paraiška TIPK Nr. LR-12 (I) pakeisti
10. UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-137/2009 pakeisti.
11. AB "Klapėdėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-69/2005 pakeisti
12. UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro" paraiška TIPK leidimui Nr. AM-20(I) pakeisti
13.. UAB "Neo Group" paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-33-44/2006 pakeisti.
14. UAB "Panoden" paraiška TIPK leidimui gauti
15.

VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

16. AB Nordic Sugar Kedainiai_Paraiska TIPK leidimui  keisti
17. UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginio TIPK leidimui keisti
18. UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui pakeisti
19. VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui pakeisti
20. UAB „Bionovus“ statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelės paraiška TIPK leidimui 4.7-V-01-187 pakeisti ir pranešimas
21. AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės paraiška TIPK leidimui Nr. 1/105B pakeisti ir pranešimas
22. UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" Telšių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno Jėrubaičiuose paraiška TIPK leidimui pakeisti
23. UAB "ORLEN Lietuva" naftos perdirbimo produktų gamyklos paraiška TIPK leidimui pakeisti
24. AB "Klapėdėdos energija" Klaipėdos rajoninė katilinė patikslinta paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-69/2005 pakeisti
25. UAB „Elme metalas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
26. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" Mažeikių katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti
27. UAB „EMP recycling“ perdirbimo gamyklos paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
28. UAB "Pajūrio mėsinė" paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-33-43/2005 pakeisti
29. UAB „Agvika“ Viščiukų - broilerių auginimo ir realizavimo paraiška TIPK leidimui pakeisti ir pranešimas
30. AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti
31. UAB "Senergita" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui pakeisti
32. AB "Amilina" paraiška TIPK leimui pakeisti
33. UAB ,,Neo Group” patikslinta TIPK paraiška
34.  UAB "Litesko" filialo "Druskininkų šiluma" Druskininkų katilinės TIPK leidimui Nr. DM-5(I) pakeisti
35. UAB Tauragės  regiono atliekų  tvarkymo  centras TIPK leidimui Nr.(11.2)-39-34/2006   pakeisti
36. UAB "Ekoaplinka" nepavojingų atliekų sąvartynas Uosinės k., Marijampolės sav. paraiška TIPK leidimui pakeisti
37. AB "Grigiškės" paraiška TIPK leidimui Nr. T-V.7-V-2/2014 pakeisti
38. Klaipėdos rajoninės katilinės TIPK leidimui pakeisti
39. UAB "Orion Global pet" paraiška TIPK leidimui Nr. T-KL.1-2/2014 pakeisti
40. UAB "Kupiškio Akmenlita" TIPK paraiška TIPK leidimui P1-2/007 pakeisti
41. UAB "PSenergija" paraiška TIPK leidimui Nr. P2-3/074 pakeisti
42. UAB "Vikonas" paraiška TIPK leidimui Nr. TA(1,2)-47 pakeisti
43. UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. 48 pakeisti
44. AB „Amilina“ paraiška TIPK leidimui Nr. P1-1/103 pakeisti
45. UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. T-KL.2-/2015 pakeisti
46. UAB "Utenos šilumos tinklai" Utenos rajoninės katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti
47. UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų deginimo įrenginio paraiška TIPK leidimui Nr. T-Š.9-3/2014 pakeisti
48. AB"Panevėžio energija" paraiška TIPK leidimui Nr. 6/27 pakeisti
49. Ūkininko Valdemaro Sadaunyko paukštyno paraiška TIPK leidimui pakeisti
50. UAB "Toksika" Šiaulių filialo pavojingų atliekų tvarkymo aikštelės paraiška TIPK leidimui Nr. 44 pakeisti
51. UAB "Lenergija" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui Nr. T-M.5-2/2015
52. AB "Amilina" paraiška TIPK leidimui Nr. P1-1/103 pakeisti
53. UAB "NEO GROUP" paraiška TIPK leidimui Nr. T-KL.2-7/2015
54. UAB "Žiobiškio kompleksas" paraiška TIPK leidimui Nr. P1-5/057 pakeisti
55. UAB "Litpirma" paraiška TIPK leidimui Nr. R-36 pakeisti
56. UAB "Litesko" filialo "Druskininkų šiluma" paraiška TIPK leidimui Nr. T-A.3-3/2015 pakeisti
57. UAB "Litesko" filialo "Marijampolės šiluma" paraiška Marijampolės rajoninės katilinės TIPK leidimui pakeisti
58. UAB "Litesko" filialo "Alytaus energija" paraiška TIPK leidimui pakeisti
59. UAB "Vilniaus energija" termofikacinės elektrinės Nr. 2 (E-2) paraiška TIPK leidimui Nr. T-V.7-1/2014 pakeisti
60. UAB "Vilniaus energija" termofikacinės elektrinės Nr. 3 (E-3) paraiška TIPK leidimui Nr. T-V.7-5/2014 pakeisti
61. UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. T-KL.2-9/2015 pakeisti
62. AB "Klaipėdos nafta" paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-71/2005 pakeisti
63. UAB "Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras" Tauragės regiono nepavojingų atliekų sąvartyno su asbesto turinčių atliekų subsekcija ir kompostavimo aikštekės paraiška TIPK leidimui  Nr.T-KL.10-8/2015 pakeisti
64. AB "Klaipėdos kartonas" paraiška TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-60/2005 pakeisti
65. UAB "Mažeikių šilumos tinklai" paraiška TIPK leidimui Nr. T-Š.4-4/2014 pakeisti
66. UAB "Cestos maistas" paraiška TIPK leidimui Nr. 4.7-V-01-Šv-12 pakeisti
67. AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“  vilkiškių padalinys TIPK leidimui pakeisti
68. UAB "PAROC" paraiška TIPK leidimui pakeisti
69. UAB "Mars Lietuva" paraiška TIPK leidimui pakeisti
70. UAB "Energijos sistemų servisas" Kauno elektrinės paraiška TIPK leidimui pakeisti
71. UAB "Baltic Premator Klaipėda" TIPK leidimui Nr. (11.2)-30-75/2005 pakeisti
72. AB "Kauno energija" Petrašiūnų elektrinės paraiška TIPK leidimui pakeisti
73. UAB "Baltic Premator Klaipėda" TIPK leidimo Nr. (11.2)-30-75/2005 pakeisti
74. UAB "Litesko" filialas "Marijampolės šiluma" paraiška MArijampolės rajoninės katilinės TIPK leidimui Nr. T-M.3-3/2015 pakeisti
75. UAB "Panevėžio energija" Panevėžio RK paraiška TIPK leidimui pakeisti
76. UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti
77. AB "Žemaitijos pienas" paraiška TIPK leidimui Nr. T-6 pakeisti
78. UAB "Baltijos perdirbimas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
79. UAB "Lifosa" paraiška TIPK leidimui pakeisti
80.

AB "Klaipėdos energija" Elektrinės paraiška TIPK leidimui pakeisti

81. AB "Klaipėdos energija" Lypkių RK paraiška TIPK leidimui pakeisti
82. UAB "Kauno stiklas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
83.

Lietuvos energijos gamyba, AB paraiška TIPK leidimui pakeisti

84. BAB "Vievio paukštynas" TIPK leidimui pakeisti
85. UAB "Atliekų tvarkymo centras" Zavišonys paraiška TIPK leidimui pakeisti
86. UAB "Atliekų tvarkymo centras" Riovonių g. Vilnius paraiška TIPK leidimui pakeisti
87. UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. TU(1)-59 pakeisti
88. UAB "VAKARŲ METALGAMA" paraiška TIPK leidimui pakeisti
89. UAB "Ecoservice"paraiška TIPK leidimui pakeisti
90. UAB "Vakarų krova" paraiška TIPK leidimui pakeisti
91. UAB "Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui pakeisti
92. UAB "Cestos maistas" kiaulių fermos paraiška TIPK leidimui pakeisti
93. AB "Pieno žvaigždės" filialo Pasvalio sūrinė paraiška TIPK leidimui pakeisti
94. UAB "Fortum Klaipėda" paraiška TIPK leidimui pakeisti    ir galutinė paraiška
95. UAB "Senergita" paraiška TIPK leidimui Nr. T-Š.3-7/2015 pakeisti
96. UAB "Jašiūnų keramika" paraiška TIPK leidimui pakeisti
  2016 m. II ketvirtis
97. AB Pagirių šiltnamiai paraiška TIPK leidimui pakeisti
98. UAB Biocentras paraiška TIPK leidimui pakeisti
99. VšĮ Grunto valymo technologijos Klaipėdos skyriaus paraiška TIPK leidimui pakeisti
100. UAB Mestilla paraiška TIPK leidimui pakeisti
101. UAB ,,VAATC"  Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno paraiška TIPK leidimui pakeisti
102. UAB "Energesman" Vilniaus regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio paraiška TIPK leidimui pakeisti
103. UAB "Mars Lietuva" paraiška TIPK leidimui pakeisti
104. VšĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui pakeisti
105. AB "Vilniaus degtinė" Obelių spirito varyklos paraiška TIPK leidimui pakeisti
106. AB "Panevėžio energija" Panevėžio RK-1 paraiška TIPK leidimui pakeisti
107. AB "Grigeo Klaipėdos kartonas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
  2016 m. III ketvirtis
108.  UAB "Paroc" paraiška TIPK leidimui pakeisti
109. UAB "EMP recycling" paraiška TIPK leidimui pakeisti
110. UAB "Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui pakeisti
111.

UAB "Lietpak" paraiška TIPK leidimui pakeisti

112. UAB "Lietbro" paraiška TIPK leidimui pakeisti
113. ŽŪK "Mikoliškio paukštynas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
114. UAB "Utenos regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. T-U.4-3/2015 pakeisti
115. UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui Nr. T-Š.6-10/2015 pakeisti
116. UAB "Vakarų metalgama" paraiška TIPK leidimui Nr. T-KL.1-14/2016 pakeisti
117. ŽŪK "Pienas LT" paraiška TIPK leidimui pakeisti
118. UAB "Utenos šilumos tinklai" paraiška TIPK leidimui pakeisti
119. Hoegh LNG Klaipėda, UAB, paraiška TIPK leidimui pakeisti
120. AB "Kaišiadorių paukštynas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
  2016 m. IV ketvirtis
121. UAB "NEO Group" paraiška TIPK leidimui pakeisti
122. AB-F "Šilutės Rambynas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
123. ŽŪB "Audrupio paukštynas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
124. VšĮ "Kauno regiono atliekų tvarkymo centras" Kauno regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas
125. UAB "Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras" paraiška TIPK leidimui pakeisti
126. UAB "Plungės kooperatinė prekyba" paraiška TIPK leidimui pakeisti
 

2017 m. I ketvirtis

127. UAB " Domantonių paukštynas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
128.

AB "Grigeo Grigiškės" paraiška TIPK leidimui pakeisti

129. AB "Orlen Lietuva" paraiška TIPK leidimui pakeisti
130. AB „Lifosa“
131. UAB "Lenergija" paraiška TIPK leidimui pakeisti
132. UAB "Rapsoila" paraiška TIPK leidimui pakeisti
133 ŽŪB „Ginkūnų paukštynas“ paraiška TIPK leidimui pakeisti
134. UAB „Aurika“ Kauno pakuočių gamybos padalinio paraiška TIPK leidimui pakeisti
135. UAB „Rokiškio pieno gamyba“ paraiška TIPK leidimui pakeisti
  2017 m. II ketvirtis
136. UAB "Nenergija" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui pakeisti
137. UAB "Menergija" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui pakeisti
138. UAB "Jenergija" biodujų jėgainės paraiška TIPK leidimui pakeisti
139. UAB „Mars Lietuva“ paraiška TIPK leidimui pakeisti
140. UAB „Marijampolės pieno konservai“ Pieno miltelių gamybos cechas
141.

AB "Klaipėdos nafta" naftos terminalo paraiška TIPK leidimui pakeisti

  2017 m. III ketvirtis
142. UAB "IOCO Packaging" paraiška TIPK leidimui pakeisti
143. UAB "Kontvainiai"paraiška TIPK leidimui pakeisti
144. Panevėžio r. komunalinių atliekų MBA paraiška TIPK leidimui pakeisti
145.   UAB „Alytaus RATC“ Alytaus regiono komunalinių atliekų MBA įrenginių paraiška TIPK leidimui pkeisti
146. AB "Šiaulių energija" Pietinės katilinės paraiška TIPK leidimui pakeisti
  2017 m. IV ketvirtis
147. UAB "Orion Global pet" paraiška TIPK leidimui pakeisti
 148.  AB „Žemaitijos pienas“
149. E-3 paraiška TIPK leidimui pakeisti
150. UAB "Kauno stiklas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
151. AB „Klaipėdos energija“ Elektrinė
152. AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninė katilinė
153.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras MBA

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras MBA Inventorizacijos ataskaita

Kvapų sklaida

Teršalų sklaida

154. UAB „NEG Recyclinng“ Šiaulių regiono komunalinių atliekų MBA įrenginiai
155. Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartynas
156.  UAB „Toksika“Klaipėdos filialas
157. AB "Rokiškio sūris" paraiška TIPK leidimui pakeisti
 158.  S. Petkevičiaus įm. "Petkus" paraiška TIPK leidimui pakeisti
159. UAB "Baltijos perdirbimas" paraiška TIPK leidimui pakeisti
160. UAB „Utenos šilumos tinklai“ Utenos RK paraiška TIPK leidimui pakeisti
  2018 m.
  2018 m. I ketvirtis
161. VĮ „Visagino energija“ Šiluminė katilinė paraiška TIPK leidimui pakeisti
162.  AB „Lifosa“