Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > TURIME PIRMĄJĄ DEMONTUOTĄ UŽTVANKĄ LIETUVOJE

 

TURIME PIRMĄJĄ DEMONTUOTĄ UŽTVANKĄ LIETUVOJE

Šiandien Neries regioniniame parke vyko Bražuolės upės užtvankos demontavimo renginys – ji tapo pirmąja gamtosauginiais tikslais išardyta užtvanka Lietuvoje. Šiame reikšmingame renginyje dalyvavo ir Aplinkos apsaugos agentūros Hidrografinio tinklo skyriaus specialistai.

 

Bražuolės užtvanka demontuota gamtiniu požiūriu svarbios upės laisvai tėkmei atkurti. Šiuo projektu, kurį įgyvendino Lietuvos gamtos fondas (LGF), siekiama paskatinti upių ekologinės būklės atkūrimą Lietuvoje ir tęsti kitų užtvankų ardymo darbus.

Pasak projekto iniciatorės Karolinos Gurjazkaitės, šiam unikaliam įvykiui Bražuolės upės užtvanka pasirinkta dėl savo reikšmės: „Šis statinys yra gamtiniu požiūriu svarbioje upėje, kurioje yra retų gyvūnų rūšių, lašišinių žuvų nerštavietės. Bražuolės upė taip pat priklauso Natura 2000 saugomų teritorijų tinklui. Demontuojama užtvanka neturi jokio ekonominio vaidmens, ji yra bešeimininkė, neprižiūrima, avarinės būklės“.

Aplinkos apsaugos agentūra ypatingai džiaugiasi ir palaiko užtvankų demontavimo iniciatyvas, kuriomis siekiama prisidėti prie vandens ekosistemų atkūrimo. „Užtvankų demontavimo nauda yra labai akivaizdi: tai pagerėjusi upės vandens kokybė, atsikuriančios žuvų populiacijos, atstatomi vertingųjų nykstančių žuvų rūšių ištekliai ir vandens flora bei fauna.“, - teigia Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas ir priduria, jog Bražuolės užtvankos demontavimas yra reikšmingas žingsnis ir geras pavyzdys, kaip galima spręsti nenaudojamų užtvankų problemas, prisidedant prie vandens telkinių geros būklės užtikrinimo ir tauriųjų žuvų išteklių populiacijų atkūrimo.

Skaičiuojama, jog Lietuvoje yra apie 1,5 tūkst. užtvankų. Daugelis jų bešeimininkės, apleistos ir neatlieka jokios paskirties. Užtvankos ne tik užkerta žuvims jų migracijos kelius į nerštavietes, bet ir sutrikdo natūralią upės tėkmę, buveines, pakeičia rūšių bendrijas. Siekiant atverti žuvų migracijos kelius, Europoje jau išardyta beveik 5 tūkst. užtvankų. Europos Komisija neseniai paskelbė Biologinės įvairovės strategiją, kuri numato atverti 25 tūkst. laisvos upės kilometrų, toliau ardant užtvankas.

 

Aptarus užtvankų demontavimo iššūkius bei galimybes ir apžvelgus įgyvendintą projektą, renginio dalyviai apžiūrėjo vietą, kurioje nuo šiol laisvai teka iš užtvankos gniaužtų išlaisvinta Bražuolės upė.