Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > PARENGTA DIDELĖS APIMTIES TARPINĖ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS ATASKAITA

 

PARENGTA DIDELĖS APIMTIES TARPINĖ BALTIJOS JŪROS APLINKOS BŪKLĖS ATASKAITA

Nuotraukos autorė Rasa Lapienė

 

 

Aplinkos apsaugos agentūrą pasiekė ilgai laukta didelės apimties Baltijos jūros aplinkos būklės vertinimo pirmoji tarpinė ataskaita. Ją Agentūros užsakymu atliko Klaipėdos universitetas, kartu su Aplinkos apsaugos politikos centru ir Gamtos tyrimų centru. Ataskaitoje įvertinta, kaip kito jūros būklė palyginti su ankstesniu 2006-2011 metų laikotarpiu, kokios yra

blogėjimo priežastys. Ši analizė bus pagrindinis įrankis formuojant Baltijos jūros apsaugos politiką.


Tyrimai atliekami įgyvendinant Europos Sąjungos Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, kuri įpareigoja valstybes nares parengti priemones, skirtas apsaugoti jūrų aplinką, neleisti blogėti jos būklei ir atkurti ją ten, kur įmanoma, tausiai naudojant jūrų išteklius, ir taip iki 2020 metų pasiekti arba išlaikyti gerą jūros aplinkos būklę.


Dokumente įvertintos skirtingos sritys, kurios apima vandens temperatūros pokyčius, cheminių teršalų koncentracijas, žuvų išteklių būklę ir žvejybos poveikį pagrindinėms verslinių žuvų rūšims, žiemojančių jūros paukščių ir jūrinių žinduolių populiacijas, invazinių rūšių paplitimą ir kitus svarbius rodiklius.


Projektas tęsiamas ir 2020 metų sausio 20 d. bus parengta galutinė ataskaita, t. y. atnaujintas Lietuvos jūros rajono aplinkos būklės vertinimas, parengti nauji geros aplinkos būklės rodikliai ar patikslinti esami aplinkos apsaugos tikslai, atliktas socio-ekonominio naudojimo bei išlaidų dėl būklės blogėjimo analizė pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvos reikalavimus.

 

Plačiau apie Jūrų strategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimą skaitykite ČIA.

 

Maloniai kviečiame teikti pastabas ataskaitai iki 2019-11-25 Aplinkos apsaugos agentūrai el. paštu aaa@aaa.am.lt; toma.bulauskiene@aaa.am.lt.

 

ATASKAITA.