Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRATĘSTAS ISO SERTIFIKATO GALIOJIMAS

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRAI PRATĘSTAS ISO SERTIFIKATO GALIOJIMAS

Liepos 22 d. Aplinkos apsaugos agentūroje buvo atliktas kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, priežiūros auditas ir pristatyta jo ataskaita. Šio audito metu nustatyta, kad Agentūros kokybės vadybos sistema ir jos dokumentacija atitinka nurodyto standarto reikalavimus.

 

Audito komandai atlikus auditą ir nustačius, jog organizacijos veikloje pastebimas vadybos sistemos gerinimas ir tobulinimas, kokybės vadybos sistemos atitikties sertifikato (standartas ISO) galiojimas Agentūrai pratęstas.


Šio audito tikslas – nustatyti, kaip organizacijos vadybos sistema atitinka audito standarto reikalavimus, įvertinti, kaip vadybos sistema leidžia nuosekliai siekti organizacijos nusistatytos politikos ir tikslų bei įvertinti vadybos sistemos galimybes. Taip pat, auditas leidžia užtikrinti, kad organizacija atitiktų taikomus įstatymų, reglamentų ir sutarčių reikalavimus, įvertinti vadybos sistemos rezultatyvumą ir nustatyti galimas vadybos sistemos tobulinimo sritis.


Audito rezultatai parodė, kad stiprioji Aplinkos apsaugos agentūros kokybės vadybos sistemos savybė – aukšta organizacijos vadovų kompetencija. Pažymėtina, kad remiantis audito metu išsakytais darbuotojų vertinimais, pagerėjo vidinė organizacijos aplinka bei išorinė ir vidinė Agentūros komunikacija, lyginant su 2019 m. atlikto audito duomenimis.


Tai antrasis Agentūros kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, priežiūros auditas. Pirmasis auditas buvo atliktas 2019 m. birželio mėnesį. Jo metu neatitikčių organizacijoje nenustatyta, o į auditorių išsakytas gerinimo galimybes buvo atsižvelgta pilnai.


Aplinkos apsaugos agentūros kokybės vadybos sistemos sertifikavimo sritis – administracinių paslaugų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu ir informacijos apie aplinkos būklę, klimato kaitą įtakojančius veiksnius, cheminių medžiagų ir mišinių srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones, teikimas.