Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > KĄ UŽFIKSAVO MOBILI ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTIS ŠILŲ KAIME, JONAVOS RAJONE?

 

KĄ UŽFIKSAVO MOBILI ORO KOKYBĖS MATAVIMO STOTIS ŠILŲ KAIME, JONAVOS RAJONE?

Birželio 8 d. Aplinkos apsaugos agentūros mobilioji laboratorija pradėjo aplinkos oro kokybės tyrimus Jonavos rajone. Pirmoji tyrimų vieta – Šilų kaimas, kur atlikti teršalų koncentracijų matavimai. Gauti dviejų savaičių duomenys parodė, jog oro užterštumo problema, pasirodo, gali egzistuoti ne tik miestuose.

 

Palyginus birželio 9–22 d. Šilų kaime užfiksuotus duomenis su Jonavos mieste veikiančios valstybinio aplinkos oro monitoringo tinklui priklausančios oro kokybės tyrimų stoties (Panerių g.) duomenimis, pastebima, jog kietųjų dalelių KD10, koncentracijos abejose tyrimų vietose skiriasi nedaug. Kai kuriomis dienomis KD10 vertės kaime yra netgi didesnės nei mieste. Šie duomenys rodo apie galimus papildomus taršos šaltinius kaimo vietovėje, pvz., kaip pakeltoji tarša, kuomet kietosios dalelės pakeliamos dėl nešvarių šalikėlių, išdžiūvusių paviršių, statybviečių, kelio remonto darbų, transporto ir pan. Tuo tarpu dėl didesnio eismo intensyvumo, Jonavos mieste NO2 koncentracijos didesnės nei Šiluose.

 

 

Viso tyrimų laikotarpiu vyravo šiaurinių ir rytinių krypčių vėjas, orai buvo permainingi ir dažniausiai palankūs teršalams sklaidytis. Vidutinė paros kietųjų dalelių KD10 koncentracija atskiromis dienomis svyravo nuo 12,6 iki 37,7 µg/m³, t. y. sudarė 25–75 % ribinės vertės (50 µg/m³). KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejų nenustatyta.

Kitų teršalų koncentracijos matavimų vietoje taip pat neviršijo ribinių verčių. Vidutinė viso laikotarpio kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija siekė 11,5 µg/m³. Didžiausia užfiksuota 1 valandos azoto dioksido koncentracija siekė 12,8 µg/m³ ir sudarė tik apie 6 % ribinės vertės (200 µg/m³). Anglies monoksido maksimalios 8 valandų vidurkio vertės atskiromis dienomis kito nuo 0,05 iki 0,07 mg/m³ (ribinė vertė 10 mg/m3). Sieros dioksido vidutinė paros koncentracija tyrimų laikotarpiu svyravo nuo 8,1 iki 11,1 µg/m³ (ribinė vertė 125 µg/m³), o maksimali 1 valandos šio teršalo koncentracija siekė 12,8 µg/m³ (ribinė vertė 350 µg/m³). Maksimali 8 val. ozono koncentracija skirtingomis dienomis svyravo tarp 71–119 µg/m³ (siektina vertė – 120 µg/m³). Vidutinė viso tyrimų laikotarpio benzeno koncentracija siekė 0,03 µg/m³.

Tyrimai atliekami bendradarbiaujant su Jonavos savivaldybe, kuri planuoja atnaujinti savo aplinkos oro monitoringo programą. Matavimai vykdomi naudojant mobiliąją laboratoriją, kurioje sumontuoti automatiniai analizatoriai, tirtos kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5, anglies monoksido CO, azoto dioksido NO2, sieros dioksido SO2, ozono (O3), benzeno koncentracijos aplinkos ore.


Keturių savaičių trukmės tyrimai bus atliekami dvejose vietose - Šilų kaime ir Ruklos miestelyje. Tyrimai bus atliekami po dvi savaites kiekvienoje iš šių vietovių. Šiandien mobilioji laboratorija perkeliama  į Ruklos miestelį.