Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Siekiant išvengti pavojaus sveikatai: saugus degiojo kepsninių skysčio naudojimas

 

Siekiant išvengti pavojaus sveikatai: saugus degiojo kepsninių skysčio naudojimas

Daugiausia nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamo degiojo kepsninių skysčio naudojimo. Todėl siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir ypač labiausiai pažeidžiamas asmenų grupes – vaikus nuo šių skysčių keliamos nepriimtinos rizikos, visoje Europos Sąjungoje degiajam kepsninių skysčiui buvo nustatytas apribojimas.

 

Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. vartotojams skirti degieji kepsninių skysčiai, kurie turi pavojingumo frazę „H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį“, turi būti matomai, įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami užrašu „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei“. Be to, jie turi būti tiekiami juodos spalvos nepermatomose talpyklose, kurių talpa ne didesnė kaip 1 litras.

 

Prieš pradedant naudoti degųjį kepsninių skystį, svarbu perskaityti etiketę ir išsiaiškinti, kokį pavojų jis sukelia bei kaip jį saugiai naudoti. Šiuos skysčius reikia laikyti originalioje pakuotėje, neperpilti į maistui skirtas talpyklas. Pakuotę laikyti užsuktą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Taip pat svarbu nepalikti vaikų be priežiūros, kai yra naudojami degieji kepsninių skysčiai, ir vengti šių produktų įkvėpimo.

 

Įvykus nelaimingam atsitikimui, kai buvo praryta degiojo kepsninių skysčio, dėl reakcijos reikia nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052 arba kreiptis tel. 112 ir neskatinti vėmimo.