Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Patikslintos AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygos

 

Patikslintos AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygos

Aplinkos apsaugos agentūra peržiūrėjo AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygas, įvertino nuo gegužės 1 d. taikomus Minimalius reikalavimus dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas ir jais papildė leidimo sąlygas.    

 

Patikslintose AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ išduoto taršos leidimo sąlygose nustatytos išmetamų teršalų sumažinimo priemonės, siekiant užtikrinti, kad kraunamos medžiagos nepatektų už įmonės teritorijos ribų. Įmonė turės užtikrinti, kad už sklypo, kuriame vykdoma veikla, ribos nebūtų vizualiai matomo laikomų ar kraunamų medžiagų dulkėjimo, o veiklos metu medžiagomis užteršta aplinka už sklypo ribų turės būti išvalyta kuo skubiau.

 

Sąlygose nustatytas būtinas nuolatinis birių krovinių drėkinimas arba apdengimas. Transportuojant atviru konvejeriu, jo greitis turės būti parinktas taip, kad medžiaga nedulkėtų, o konvejerio juosta būtų neprikraunama iki kraštų. Kraunant griebtuvu, jis turi būti sandariai uždaromas. Krovinio išleidimas laivo triume ir sandėliavimo aikštelėje turės būti vykdomas kuo lėčiau ir ne aukščiau kaip 1 m nuo krovinio paviršiaus. Taip pat ir kraunant mechaniniu krautuvu ar ekskavatoriumi į transporto priemonę – medžiagos pylimo greitis ir aukštis turės būti kuo mažesnis, o krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę.

 

Leidimo sąlygose numatyta, kad įmonė turės įsirengti vėjo greitį mažinančias efektyvias priemones: pylimus, tvoras, sieneles, sodinukus ar kt. Pati įmonės veikla turės būti organizuojama taip, kad ta pati medžiaga būtų kuo mažiau perkraunama. Medžiagos turės būti kraunamos į transporto priemones ir išvežamos ar atvežamos pagal iš anksto nustatytą grafiką. Jis turės būti pateikiamas kiekvienais metais kas pusmetį, t. y. iki birželio 30 d. ir gruodžio 31 d. Aplinkos apsaugos agentūra taip pat išsiuntė prašymą pateikti krovos grafikus ir kitoms uosto įmonėms, užsiimančioms birių krovinių krova.

 

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ iki gegužės 14 d. Aplinkos apsaugos agentūrai turės pateikti veiksmų planą su priemonėmis ir veiksmais, kaip įmonė užtikrins leidimo sąlygų laikymąsi. Atsižvelgiant į visuomenės nerimą dėl tinkamai vykdomo krovos proceso ir taršą mažinančių priemonių naudojimo, įmonės prašoma informuoti apie galimybę Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos prisijungti prie įmonės teritorijos vaizdo stebėjimo kamerų, kurių pagalba būtų galima stebėti krovos procesus. Agentūra taip pat siūlo AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ apsvarstyti galimybę supažindinti visuomenę interneto svetainėje su perkraunamų krovinių įvežimo ir išvežimo grafikais.

 

Naujai veiklą pradedančioms vykdyti įmonėms Minimalūs reikalavimai dulkėtumui mažinti laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas įsigaliojo nuo 2021 m. kovo 1 d. Jau vykdantiems veiklą bus pradėti taikyti nuo gegužės 1 d.