Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > RADIACINIO MONITORINGO TINKLĄ PAPILDĖ DVI NAUJOS STOTYS

 

RADIACINIO MONITORINGO TINKLĄ PAPILDĖ DVI NAUJOS STOTYS

Praėjusią savaitę Utenoje ir Dzūkijos nacionaliniame parke pradėjo veikti dvi naujos aerozolių mėginių ėmimo stotys, skirtos galimam Astravo atominės elektrinės poveikiui vertinti. Jos papildys Lietuvos ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistemą, kurią šiuo metu sudaro dar 47 gama spektrometrinės matavimo stotys.

 

Aerozolių mėginių ėmimo stotyse mėginiai imami nepertraukiamai, siurbiant didelį aplinkos oro kiekį per specialius filtrus, kurie vėliau yra analizuojami laboratorijoje. Toks tyrimų metodas leidžia išmatuoti net ir mažiausius aplinkoje esančius radioaktyvių elementų kiekius ir informuoti visuomenę bei atitinkamas institucijas apie mėginiuose nustatytus radionuklidus, susijusius su atominių elektrinių ar branduolinių bandymų veikla.


Nauja įranga įsigyta pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ ir finansuota Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.


Su Lietuvos radiacinio monitoringo stočių tinklu galite susipažinti čia.